Fondul Național de Documente Normative în domeniul metrologiei legale

RGML
RGML 05:2017 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 07:2007 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 09:2018 — “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecționarea etaloanelor naționale ale unităților de măsură din Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 12:2018 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 19:2014 — “Sistemul naţional de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica MoldovaPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 16:2016 — „Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML Preambalate — „Regulamentul general de metrologie generală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML sticle — „Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML desemnare — “Regulamentul general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 02:2018 — “Condiţii pentru înregistrarea persoanelorfizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 04:2017 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 17:2015 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Scheme de trasabilitate a unităţilor de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare şi utilizare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML
NML 1-02:2013 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-03:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor la auto vehicule”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-04:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-05:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-10:2012 — “Verificarea metrologică a basculelor electronice tenzometrice pentru cîntărirea autovehiculelor în dinamică tip BB-15D1A/D”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-11:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-12:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a centrifugelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-13:2015 — „Sistem de măsurare a vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport. Cerinţe metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-14:2015 — „Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-15:2018 — „Aparate de cântărit cu funcționare neautomată. Procedura de verificare metrologică.”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-05:2016 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Distribuitoare de gaz natural comprimat. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-06:2016 — „Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-07:2016 — „Debitmetru cu integrator acustic ЭХО-Р-02. Caracteristici tehnice şi metrologice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-08:2017 — „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-09:2017 — „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-10:2018 — „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verificare metrologică„Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-11:2018 — „Contoare de gaz cu pistoane rotative. Procedura de verifcare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-12:2018 — „Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-08:2014 — „Fummetre optice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-09:2015 — „Fotometru-aparat pentru determinarea transmitanţei (permeabilităţii) luminii prin sticlă. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-10:2016 — „Spectrocolorimetru – aparat pentru determinarea coordonatelor culorii şi coordonatelor cromatice. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-11:2016 — „Analizatoare ALCOLYZER. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-12:2017 — „Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-13:2017 — „pH-metre şi pX-metre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-14:2017 — „Analizator voltamperic tip ABA. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-01:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-02:2013 — Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a termostatelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-03:2015 — „Sterilizatoare. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-04:2015 — „Umidimetre pentru grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-05:2017 — „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-06:2019 "Termometre cu infraroșu și pirometre. Cerințe tehnice metrologice. Procedura de verificare metrologică." Publicat: 01.10.2019
FișaPublicat: 01.10.2019
NML 7-04:2010 — „Echipament de evidenţă a duratei legăturilor telefonice din centralele digitale”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 7-05:2016 — „Echipamente de evidenţă a duratei legăturilor telefonice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-05:2008 — „Verificarea metrologică a instalaţiei pentru verificarea transformatoarelor de tensiune pentru măsurare tip DVT-110K”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-07:2017 — „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-08:2018 — „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-14:2013 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-12”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-15:2013 — “Verificare metrologică a defectoscopului ultrasonic УДС2М-35”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-16:2013 — „Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-23”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-17:2017 — „Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-24. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-18:2018 — „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificaremetrologicăPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 10-1:2019 — „Sistem pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip ITC EYE. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 10-02:2018 — „Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare autovehiculelor.Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 11-07:2012 — “Verificarea metrologică a sistemelor de control prin analiza emisiei acustice AEC-USB”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 11-08:2012 — “Verificarea metrologică a testerului cu ultrasunet tip УЗТ-РДМ”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 658-12-10:2012 — „Semnalizatoare gaz pentru uz casnic tip СТРАЖ. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML BVEK.43.1110.05 MP:2014 — „Aparat pentru măsurarea parametrilor microclimei „МЕТЕОСКОП-М”. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML LGFI 407219.004:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-1". Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML LGFI 407221.036:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-3".Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP 0002-12:2012 — “Contoare de gaz cu ultrasunete tip USZ 08. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP.MN 06:2011 — “Spectrofotometre PV 1251. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP.MN 151:2011 — “Reotraductor cu ieşire digitală РПЦ 2–02 „ИМПЕКАРД–М”. Procedura de verificare metrologică.”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML PAĂM.411173.001 MP:2013 — “Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului magnetic tip ИMП-05. Procedura de verificare metrologică ”Publicat: 22.05.2019
NML NML 015:2013 — „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”Publicat: 22.05.2019
NML RBEAC.407111.039 MP:2013 — „Traductoare electromagnetice de debit tip «ПРЭМ». Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NML RBEAC.411153.002 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electric tip ИЭП-05. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RBEAC.4111720.001 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electrostatic tip ИЭСП-01. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RSAV.402100.003 MP:2013 — „Sistem, cu soft încorporat, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, cu imagini video, tip «АвтоУраган» - BC”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RSAV.402100.004 MP:2013 — „Sistem, cu soft încorporat, prin efectul Doppler, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip «АвтоУраган»”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML BVEK.43.1110.05 MP:2014 — „Aparat pentru măsurarea parametrilor microclimei tip «МЕТЕОСКОП-М». Procedură de verificare metrologică”.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML ADOR.2012.001 MP:2014 — „Verificarea metrologică a sistemului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip „АВТОДОРИЯ””Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 14:2013 — “Zaharometre polarimetrice gradate în conformitate cu scara internaţională a zahărului ICUMSA”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 21: 2009 — „Taximetre. Cerinţe metrologice şi tehnice, metode de încercări şi forma raportului de încercări.”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 44:2013 — “Alcoometre şi areometre de alcool, termometre utilizate în alcoolmetrie”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 69:2013 — “Viscozimetre capilare din sticlă pentru măsurarea viscozităţii cinematice – Metode de verificare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 82:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase pentru măsurarea poluării din pesticide şi alte substanţe toxice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 83:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase/mas spectrometrice pentru analiză poluanţilor organici din apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 91:2009 — „Echipament radar pentru măsurarea vitezei vehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 99-1&2:2013 — “Analizatoare pentru măsurarea emisiilor de gaze de eşapament ale autovehiculelor. Partea 1: Cerinţe tehnice şi metrologice. Partea 2: Controlul metrologic şi teste de performanţă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 99-3:2013 — “Analizatoare pentru măsurarea emisiilor de gaze de eşapament ale autovehiculelor. Partea 3: Forma raportului”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 100:2009 — „Spectrometre cu absorbţie atomică pentru măsurare poluanţilor metalici în apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 108:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în sucurile de fructe”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 112:2009 — „Cromatograf cu lichid de performanţă înaltă pentru măsurarea pesticidelor şi altor substanţe toxice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 116:2013 — “Spectrometre de emisie atomică cu plasma cuplată inductiv pentru măsurarea poluanţilor metalici în apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 117-1:2009 — „Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decît apa. Partea 1: Cerinţe metrologice şi tehnice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 118:2009 — „Procedurile de testare şi forma raportului de testare pentru examinările model a dispensoarelor de combustibil pentru motorul autovehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 119:2009 — „Instalaţie cu duze pentru testarea sistemului de măsurare pentru lichide, altele decît apa”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 120:2009 — „Etalon de măsurare a capacităţii pentru testarea sistemelor de măsurare pentru lichide altele decît apa”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 124:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în mustul de struguri”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 125:2009 — „Sisteme de măsurare a masei sau lichidelor în rezervoare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 126:2009 — „Analizator al vaporilor de alcool”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 135:2009 — „Spectrofotometre pentru laboratoarele medicale”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 137-1:2009 — „Contoare de gaz. Partea 1: Cerinţe”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 142: 2013 — “Refractometre automate: Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-06:2019 „Receptoare ale sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS. Procedura de verificare metrologică”,Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NML 3-13:2019 „Măsuri de capacitate de servire. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NM
NM 1-01:2000 — „Telemetre şi tahimetre electronice. Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 1-02:2000 — „Aparatul utilizat în geodezie la recepţionarea semnalelor sistemelor cosmice de navigaţie. Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 1-04:2005 — “Verificarea metrolgică a bazei liniare geodezice de ordinul 2 cu utilizarea tehimetrului tc 2003”Publicat: 22.05.2019
NM 2-01:2005 — „Verificarea metrologică a dinamometrelor cu laminor tip ds-200 (ds-500)”Publicat: 22.05.2019
NM 2-02:2005 — “Verificarea metrologică a dinamometrelor manuale cu arc plan tip drp”Publicat: 22.05.2019
NM 2-03:2006 — “Verificarea metrologică a balanţelor electronice universale tip bx-01”Publicat: 22.05.2019
NM 2-05:2006 — “Verificarea metrologică a gramometrelor cu cadran”Publicat: 22.05.2019
NM 2-06:2006 — “Verificarea metrologică a aparatelor de laborator de măsurat de formaţia glutenului idc-1, idc-1m”Publicat: 22.05.2019
NM 3-01:2001 — „Autocisterne pentru produse petroliere lichide. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 3-04:2006 — “Verificarea metrologică a sistemului de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichifiate livrate cu amănuntul tip DO-01 AIDA”Publicat: 22.05.2019
NM 6-01:2006 — “Verificarea metrologică a dispozitivelor de control al temperaturii TR-01(YKT-1)”Publicat: 22.05.2019
NM 8-03:2002 — „Complex de mijloace tehnice pentru evidenţa energiei electrice NU-02 IMS. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 9-01:2002 — “Dispozitive de achitare cu abonaţii pentru serviciile oferite de la taxofon sau cartofon. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 9-03:2002 — “Defectoscop ultrasonic tip УДС1-РДМ-1М1”Publicat: 22.05.2019
NM 9-04:2003 — “Defectoscop cu ultrasunet tip УДС2-РДМ-33”Publicat: 22.05.2019
NM 9-05:2003 — “Defectoscop cu ultrasunet de tip УДС2-52 ЗОНД-2”Publicat: 22.05.2019
NM 9-06:2005 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-22”Publicat: 22.05.2019
NM 9-07:2005 — “Verificarea metrologică a setului de rezonatoare piezoelectrice tip РП”Publicat: 22.05.2019
NM 9-08:2005 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-34”Publicat: 22.05.2019
NM 9-09:2005 — “Verificarea metrologică a setului de traductoare piezoelectrice tip КПУ-1-РДМ”Publicat: 22.05.2019
NM 9-10:2006 — “Verificarea metrologică a testerului ultrasonic tip MX02-YЗT-1”Publicat: 22.05.2019
NM 9-11:2006 — “Verificarea metrologică a aparatului de măsurat grosimea cu ultrasunete tip YTC-01-РДМ”Publicat: 22.05.2019
NM 9-12:2007 — “Set de traductoare schimbabile piezoelectrice ultrasonice pentru defectoscopia şinelor tip КСУП-РД”Publicat: 22.05.2019
NM 9-13:2007 — “Set de traductoare manuale piezoelectrice ultrasonice pentru defectoscopia şinelor tip КСУП-РД”Publicat: 22.05.2019
NM 11-01-2000 — „Defectoscop ultrasonic УДС2-17-2(4.1). Metodică de verificare ”Publicat: 22.05.2019
NM 11-02:2003 — „Traductoare ultrasonice. ПРИЗ-Д6”Publicat: 22.05.2019
NM 11-03:2004 — „Defectoscop ultrasonic УДЗ-21(1.1). Procedură de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 11-04:2004 — „Defectoscop ultrasonic tip УД4-Т HU-1”Publicat: 22.05.2019
NM 11-05:2004 — „Dispozitiv electronic multicanal tip УСМ-8 HH-01”Publicat: 22.05.2019
NM 11-06:2007 — „Verificarea metrologică a traductorului ultrasonic specilizat tip PRIZ-D8”Publicat: 22.05.2019
NM 11-06:2008 — “Verificarea metrologică a defectoscoapelor cu curenţi turbionari tip ВД-87НСт/1”Publicat: 22.05.2019
NM 12-01:98 — “Complexul "PROGRESS ". Verificarea metrologică a traseului scintilator de înregistrare a radiaţiei gama”Publicat: 22.05.2019
NM 14-01:99 — “Defectoscoape ultrasonice ПОИСК-10Э НЭД 009, ПОИСК-10ЭМ НЭД 009. Metodică de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM BKÛF 2.781.005 MP:2005 — „Aparat de măsuarat viteza prin radiolocaţie "BERKUT". Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM RAJG.421412.020 RĂ-LU:2005 — „Verificarea metrologică a corectorului SPG 741”Publicat: 22.05.2019
RG
RG 29-03-112:2000 — Sistemul Naţional de Metrologie. Normarea duratei lucrărilor de verificare metrologicăPublicat: 22.05.2019
RG 29-03-120:2001 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Determinarea perioadei de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare”Publicat: 22.05.2019
RG 29-03-143:2005 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de legalizare a materialelor de referinţă utilizate în Republica Moldova”Publicat: 22.05.2019
RTM
RTM 3-01:2004 — REZERVOARE STAŢIONARE CILINDRICE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE. Procedură de verificare metrologică.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
RTM NML 9-02:2004 — STECTROFOTOMETRE CU ABSORBŢIE ATOMICĂ PENTRU MĂSURAREA POLUANŢILOR METALICI ÎN APĂ.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
RTM NML 9-07:2003 — ANALIZOARE PENTRU GAZE DE EŞAPAMENT.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
RTM RD 45.008:2004 — PROGRAMUL ŞI PROCEDURA TIP DE ÎNCERCĂRI ÎN SCOPUL APROBĂRII DE MODEL A ECHIPAMENTELOR DE EVIDENŢĂ A DURATEI LEGĂTURILOR TELEFONICE, INCLUSIV A CONVORBIRILOR (EEDL) ALE COMUNICAŢIILOR TELEFONICE LOCALE.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
NTM
NTM 0-1-79 — Transmiterea unităţilor de măsurăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-04-78 — Verificarea metrologică a clupelor forestiere metalicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-10-80 — Verificarea metrologică a echerelor de unghi dreptPublicat: 22.05.2019
NTM 1-11-80 — Verificarea metrologică a suporturilor şi palpatoarelor pentru aparate de măsurat de tip comparatorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-18-94 — Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului şi supraînălţării căii ferate şi a şinei a 3-a de metrouPublicat: 22.05.2019
NTM 1-21-82 — Verificarea metrologică a riglelor şi platourilor sinusPublicat: 22.05.2019
NTM 1-22-88 — Verificarea metrologică a maşinelor de măsuart suprafaţa pieilorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-32-90 — Verificarea metrologică a comparatoarelor verticale ABBEPublicat: 22.05.2019
NTM 1-45-82 — Verificarea metrologică a nivelelor cu microscopPublicat: 22.05.2019
NTM 1-52-80 — Verificarea metrologică a comparatoarelor cu palpator orientabilPublicat: 22.05.2019
NTM 1-53-80 — Verificarea metrologică a microcatoarelor şi opticatoarelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-62-82 — Verificarea metrologică a mirelor orizontale de invar de 2 mPublicat: 22.05.2019
NTM 1-65-82 — Verificarea metroloică a aparatelor de măsurat grosimea dinţilor roţilor dinţatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-66-82 — Verificarea metrologică a comparatoarelor pneumatice de măsurat lungimiiPublicat: 22.05.2019
NTM 1-67-94 — Verificarea metrologică a maşinilor de măsurat în coordonatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-68-82 — Verificarea metrologică a aparatelor de verificat echerePublicat: 22.05.2019
NTM 1-73-83 — Verificarea metrologică a maşinilor de măsurat lungimea ţesăturilorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-76-90 — Verificarea metrologică a extensometrelor electrice şi electronicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-77-86 — Verificarea metrologică a dioptrimetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-90-88 — Verificarea metrologică a maşinilor universale de măsurat lungimi tip ulm-600Publicat: 22.05.2019
NTM 1-92-95 — Verificarea metrologică a defectoscoapelor cu ultrasunetePublicat: 22.05.2019
NTM 1-94-94 — Verificarea metrologică bancurilor de verificare a aparatelor pentru măsurarea ecartamentului şi supraînălţării căii ferate normale şi de metrouPublicat: 22.05.2019
NTM 1-104/1-90 — Verificarea metrologică a instalaţiilor etalon cu măsuri de volum folosite la verificarea butoaielor de berePublicat: 22.05.2019
NTM 1-110-90 — Verificarea metrologică a baloanelor cotatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-111-90 — Verificarea metrologică a cilindrilor gradaţiPublicat: 22.05.2019
NTM 1-112-90 — Verificarea metrologică a cisternelor auto pentru lichidePublicat: 22.05.2019
NTM 1-114-78 — Verificarea metrologică a picnometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-119/1-83 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat în mod discontinuu volumul lichidelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-122-90 — Verificarea metrologică a măsurilor de volum cu plutitor, pentru laptePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/1-82 — Verificarea metrologică a rezervoarelor metalice folosite la depozitarea şi măsurarea volumelor de petrol şi produse petrolierePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/2-82 — Verificarea metrologică a rezervoarelor. Metoda volumetrică de calibrarePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/3-86 — Verificarea metrologică a rezervoarelor. Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale cu capac fix prin metoda geometrică directă şi prin metoda mixtăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/4-82 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale cu capac flotantPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/5-83 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice orizontale prin metoda geometricăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/8-90 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale prin metoda optică de interiorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-124-82 — Verificarea metrologică a vagoanelor cisternăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-125-82 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat nivelul lichidelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-127-88 — Verificarea metrologică a măsurilor etalon secundar de volum, metalicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-172-87 — Verificarea metrologică a tahometrelor mecanicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-174-87 — Verificarea metrologică a vitezometrelor electromagnetice pentru autovehiculePublicat: 22.05.2019
NTM 1-178-83 — Verificarea metrologică a ceasornicelor programatoare pentru contoare electricePublicat: 22.05.2019
NTM 1-179-83 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat avansul şi turaţia la autovehiculePublicat: 22.05.2019
NTM 1-180-86 — Verificarea metrologică a dwellmetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-181-87 — Verificarea metrologică a tahometrelor electrice şi electronicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-185-88 — Verificarea metrologică a traductoarelor de acceleraţie piezoelectricePublicat: 22.05.2019
NTM 1-186-88 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat parametri vibraţiei mecanice cu traductoare piezoelectrice de acceleraţiePublicat: 22.05.2019
NTM 1-189-90 — Verificarea metrologică a aparatelor mecanice de măsurat parametrii vibraţieiPublicat: 22.05.2019
NTM 1-301-88 — Verificarea metrologică a aparatelor pentru controlul bătăii radiale a roţilor dinţatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-302-88 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat cota peste dinţi la roţi dinţatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-303-88 — Verificarea metrologică aparatelor pentru controlul angrenării pe două flancuri a roţilor dinţatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-304-88 — Verificarea metrologică a roţilor dinţate de măsurarePublicat: 22.05.2019
NTM 2-01-86 — Verificarea metrologică a generatoarelor de funcţiiPublicat: 22.05.2019
NTM 3-14-88 — Verificarea metrologică a maselor etalonPublicat: 22.05.2019
NTM 3-21-90 — Verificarea metrologică a balanţelor cu torsiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-22-90 — Verificarea metrologică a balanţelor pentru determinarea cantităţii de apă din grăsimiPublicat: 22.05.2019
NTM 3-23-90 — Verificarea metrologică a balanţelor pentru fibre textilePublicat: 22.05.2019
NTM 3-53-90 — Verificarea metrologică a dinamonetrelor hidraulicePublicat: 22.05.2019
NTM 3-81-86 — Verificarea metrologică a celulelor cu tensorezistoare pentru măsurat forţe sau masePublicat: 22.05.2019
NTM 3-82-86 — Verificarea metrologică a aparatului pentru măsurarea sarcinii în cabluPublicat: 22.05.2019
NTM 3-83-87 — Verifcarea metrologică a aparatelor pentru reglat şi verificat chei dinamometricePublicat: 22.05.2019
NTM 3-103-90 — Verificarea metrologică a aparatelor de încercare a durităţii rockwellPublicat: 22.05.2019
NTM 3-109-86 — Verificarea metrologică a penetratoarelor aparatelor de încercare a durităţii staticePublicat: 22.05.2019
NTM 3-126-78 — Verificarea metrologică a manomerelor, vacuummetrelor şi manovacuummetrelor de lucru cu element elasticPublicat: 22.05.2019
NTM 3-129-87 — Verificarea metrologică a manometrelor cu piston şi greutăţiPublicat: 22.05.2019
NTM 3-131-82 — Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor şi manovacuummetrelor cu semnal de ieşire unificat pneumatic (traductoare pneumatice)Publicat: 22.05.2019
NTM 1-311-94 — Etalonarea metrologică a goniometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-312-94 — Etalonarea metrologică a poligoanelor etalon secundar ordin IIPublicat: 22.05.2019
NTM 1-316-94 — Verificarea metrologică a lunetelor de aliniamentPublicat: 22.05.2019
NTM 3-160-83 — Verificarea metrologică a traductoarelor pneumatice de diferenţă de presiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-161-83 — Verificarea metrologică a traductoarelor electronice de diferenţă de presiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-163-94 — Verificarea metrologică a sistemelor cu diafragmă de măsurare a cantităţilor de fluide şi energie termicăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-13-88 — Verificarea metrologică a punţilor pentru cabluriPublicat: 22.05.2019
NTM 4-28-83 — Verificarea metrologică a catometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 4-52-83 — Verificarea metrologică a convertoarelor trifazate de putere activă şi a wattmetrelor trifazate etalonPublicat: 22.05.2019
NTM 4-57-83 — Verificarea metrologică a capacimetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 4-60-83 — Verificarea metrologică a inductoarelor de măsurare de valoare unică, variabile continuu şi în decadePublicat: 22.05.2019
NTM 4-64-83 — Verificarea metrologică a osciloscoapelorPublicat: 22.05.2019
NTM 4-65-83 — Verificarea metrologică a punţilor şi impedanţmetrelor de frecvenţe înaltePublicat: 22.05.2019
NTM 4-91-86 — Verificarea metrologică a indicatoarelor tip compensator sau punte cu autoechiibrarePublicat: 22.05.2019
NTM 4-97-86 — Verificarea metrologică a elementului integrator de rădăcină pătrată şi a integratorului liniarPublicat: 22.05.2019
NTM 4-98-86 — Verificarea metrologică a înregistratoarelor tip compensator sau punte cu autoechilibrarePublicat: 22.05.2019
NTM 4-99-78 — Verificarea metrologică a elementului de substituirePublicat: 22.05.2019
NTM 4-100-78 — Verificarea metrologică a elementului pentru reglat mărimea de referinţăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-101-78 — Verificarea metrologică a elementelor pentru comandă manualăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-102-78 — Verificarea metrologică a elementului de adunare-scăderePublicat: 22.05.2019
NTM 4-103-78 — Verificarea metrologică a elementului pentru fixarea raportuluiPublicat: 22.05.2019
NTM 4-104-78 — Verificarea metrologică a elementului pentru limitarea semnalelorPublicat: 22.05.2019
NTM 4-105-78 — Verificarea metrologică a elementului de extragere a rădăcinii pătratePublicat: 22.05.2019
NTM 4-106-80 — Verificarea metrologică a elementului de programare continuă şi discontinuăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-107-80 — Verificarea metrologică a elementului compesator de temperaturăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-109-80 — Verificarea metrologică a elementului regulator bipoziţionalPublicat: 22.05.2019
NTM 4-110-80 — Verificarea metrologică a regulatorului bipoziţional în mai multe punctePublicat: 22.05.2019
NTM 4-111-80 — Verificarea metrologică a elementului regulator tripoziţionalPublicat: 22.05.2019
NTM 4-112-80 — Verificarea metrologică a elementului convertor rezistenţă curentPublicat: 22.05.2019
NTM 4-115-82 — Verificarea metrologică a înregistratoarelor pneumatice continuePublicat: 22.05.2019
NTM 4-116-82 — Verificarea metrologică a elementeor pneumatice de calculPublicat: 22.05.2019
NTM 4-117-82 — Verificarea metrologică a adaptorului pentru detectorul de O2 în apăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-118-82 — Verificarea metrologică a adaptorului pentru detectorul de cianuriPublicat: 22.05.2019
NTM 4-119-82 — Verificarea metrologică a integratoarelor pneumaticePublicat: 22.05.2019
NTM 4-120-82 — Verificarea metrologică a indicatoarelor pneumatice de abaterePublicat: 22.05.2019
NTM 4-122-83 — Verificarea metrologică a generatoarelor pneumatice de funcţiiPublicat: 22.05.2019
NTM 4-124-86 — Verificarea metrologică a modulului semnalizare ieşire din limitePublicat: 22.05.2019
NTM 4-125-86 — Verificarea metrologică a aparatelor pentru fixarea raportului cu prescriere manualăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-126-86 — Verificarea metrologică a aparatelor pentru fixarea raportului cu prescriere pneumaticăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-127-86 — Verificarea metrologică a programatorului analogicPublicat: 22.05.2019
NTM 4-128-86 — Verificarea metrologică a aparatelor de comandă şi indicarePublicat: 22.05.2019
NTM 4-129-86 — Verificarea metrologică a aparatelor de comandă cu indicarea abateriiPublicat: 22.05.2019
NTM 4-130-87 — Verificarea metrologică a aparatelor pneumatice pentru reglarea manualăPublicat: 22.05.2019
NTM 4-131-87 — Verificarea metrologică a programatoarelor pneumaticePublicat: 22.05.2019
NTM 4-132-87 — Verificarea metrologică a modulului adaptor potenţiometru-tensiunePublicat: 22.05.2019
NTM 5-04-86 — Verificarea metrologică a termometrelor manometricePublicat: 22.05.2019
NTM 5-06-87 — Verificarea metrologică a pirometrelor de radiaţie totalăPublicat: 22.05.2019
NTM 5-08-87 — Verificarea metrologică a pirometrelor şi micropirometrelor optice cu dispariţia filamentuluiPublicat: 22.05.2019
NTM 5-26-83 — Verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare a conductivităţii termice prin metoda staţionară a plăcilor plan-paralelePublicat: 22.05.2019
NTM 5-27-86 — Verificarea şi etalonarea metrologică a instalaţiilor pentru măsurarea puterii calorifice a combustibililor solizi şi lichiziPublicat: 22.05.2019
NTM 5-28-86 — Verificarea metrologică a instalaţiilor pentru măsurarea puterii calorifice superioare a combustibililor gazoşiPublicat: 22.05.2019
NTM 5-29-87 — Verificarea metrologică a instalaţiilor radiometrice pentru determinarea puterii calorifice a combustibililor solizii tip AW QC-3Publicat: 22.05.2019
NTM 5-45-94 — Etalonarea transformatarelor etalon de tensiunePublicat: 22.05.2019
NTM 5-72-94 — Verificarea metrologică a tensometrelor electronicePublicat: 22.05.2019
NTM 5-75-94 — Verificarea metrologică a punţilor de selsine şi/sau rezolverePublicat: 22.05.2019
NTM 5-76-94 — Verificarea metrologică a fluxmetrelor cu traductor inductivPublicat: 22.05.2019
NTM -176-95 — Verificarea şi etalonarea metrologică a kilovolmetrelor electrostaticePublicat: 22.05.2019
NTM 7-04-82 — Verificarea metrologică a dozimetrelor de zgomotPublicat: 22.05.2019
NTM 7-07-82 — Verificarea metrologică a seturilor de filtre octavaPublicat: 22.05.2019
NTM 7-08-82 — Verificarea metrologică a aparatelor pentru detectarea defectelor cu ultrasunetePublicat: 22.05.2019
NTM 7-33-94 — Verificarea metrologică a termometrelor electrice medicalePublicat: 22.05.2019
NTM 7-36-95 — Verificarea bombelor calorimetricePublicat: 22.05.2019
NTM 8-03-82 — Verificarea metrologică a cupelor viscozimetricePublicat: 22.05.2019
NTM 8-05-82 — Verificarea metrologică a explozimetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 10-04-78 — Verificarea metrologică a debitmetrelor de radiaţii folosind radiaţii GAMAPublicat: 22.05.2019
NTM 10-05-78 — Verificarea metrologică a dozimetrelor de buzunar (stilodozimetre)Publicat: 22.05.2019
NTM 10-06-82 — Verificarea metrologică a avertizoarelor de radiaţii X şi GAMAPublicat: 22.05.2019
NTM 10-08-95 — Verificarea metrologică a ergometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 10-09-82 — Verificarea metrologică a numărătoarelor de particulePublicat: 22.05.2019
NTM 10-15-86 — Verificarea metrologică a densităţii fluxurilor de neutroni termici prin metoda activării foiţelor de aurPublicat: 22.05.2019
NTM 1-107-90 ”Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
PM
PM 3-01:2004 — Determinarea masei produselor petroliere prin metoda de măsurare volumetrică staticăPublicat: 22.05.2019
PM 8-01:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a trasnformatoarelor şi autotransformatoarelor de puterePublicat: 22.05.2019
PM 8-02:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a transformatoarelor de măsurarePublicat: 22.05.2019
PM 8-03:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a aparatajului de comutarePublicat: 22.05.2019
PM 8-04:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a echipamentului instalaţiei de distribuţie(id) instalate interior şi exteriorPublicat: 22.05.2019
PM 8-05:2009 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a reactoarelor uscate limitatoare de curentPublicat: 22.05.2019
PM 8-06:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a condensatoarelorPublicat: 22.05.2019
PM 8-07:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a descărcătoarelor cu rezistenţă variabilăPublicat: 22.05.2019
PM 8-08:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de intrare şi de trecerePublicat: 22.05.2019
PM 8-09:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de suspensie şi de suportPublicat: 22.05.2019
PM 8-10:2001 — Procedură de măsurare a rezistenţei dispozitivului de legare la pămîntPublicat: 22.05.2019
PM 8-11:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor de cablu de înaltă tensiunePublicat: 22.05.2019
PM 8-12:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor aeriene de înaltă tensiunePublicat: 22.05.2019
PM 8-13:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a mănuşelor electro-izolante,coloşilor dielectrici, cizmelor de cauciuc, instrumentelor cu mînere izolate şi a cleştelor-amperimetruPublicat: 22.05.2019
PML
PML 1-01:2016 — Determinarea jocului sumar al volanului în sistemul de direcţie pînă la începutul mişcării roţilor autovehicululuiPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 1-02:2016 — Măsurarea înălţimii reziduale a profilului benzii de rulare a pneurilor autovehiculelorPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 2-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie. Măsurarea sarcinilor pe axe şi masei totale a vehiculelorPublicat: 22.05.2019
FIșaPublicat: 30.05.2019
PML 2-02:2016 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemelor tip ”Celeritas” pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie.”Măsurarea transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transportPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 5-02:2015 — Măsurarea concetraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate cu analizatorul de tip ALCOTEST 6810Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 5-03:2016 „Modul de determinare și înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eșapament”Publicat: 04.06.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5- 04:2016 „Modul de determinare și înregistrare a nivelilui de fum în gazele de eșapament”Publicat: 04.06.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5-05:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
PML 5-06:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 7510 ”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
PML 9-01:2013 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport autoPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 9-02:2016 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „АвтоУраган”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 10-01:2018 — Măsurarea vitezei mijoacelor de transport cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 „TruCam”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 14-01:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a loturilor preambalatePublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 14-02:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsurăPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 14-03:2016 — Procedură de măsurare legală. Măsurarea densităţii preambalatelorPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 1-03:2019 „Măsurarea dimensiunilor vehiculelor în circulaţie pe drumurile publice"Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
PS
PS 29-03-75-97 — Цистерны железнодорожные для пищевых жидкостей. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
PS 29-03-149:2006 — Sistemul naţional de metrologie. Modul de păstrare, aplicare, evidenţă şi obliterare a sigiilor tip TWISTSEALPublicat: 22.05.2019
ПМГ
ПМГ 35-2001 — Положение о межгосударственном эталонеPublicat: 22.05.2019
ПМГ 76-2004 — Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализаPublicat: 22.05.2019
МИ
МИ 11-87 — Методические указания. Прочностные и деформационные характеристики бетонов при одноосном кратковременном статическом сжатии и растяжении. Методика выполнения измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 36-75 — Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПБ-2Publicat: 22.05.2019
МИ 39-75 — Методика поверки температурных ламп на спектрокомпараторах типа ПСК-1Publicat: 22.05.2019
МИ 41-75 — Методика выполнения измерений параметров шероховатости поверхности по ГОСТ 2789-73 при помощи приборов профильного методаPublicat: 22.05.2019
МИ 43-75 — Методика поверки прибора УКБ-1МPublicat: 22.05.2019
МИ 44-75 — Методика поверки прибора БЕТОН-5Publicat: 22.05.2019
МИ 45-75 — Методика поверки прибора УК-10ПPublicat: 22.05.2019
МИ 48-75 — Методика определения метрологических параметров при испытании платиновых и медных элементов сопротивленияPublicat: 22.05.2019
МИ 53-75 — Методика поверки головок измерительных рычажно-пружинных (миникаторов)Publicat: 22.05.2019
МИ 61-75 — Методические указания по составлению технических заданий на опытно-констррукторские разработки средств неразрушающего контроля качества продукцииPublicat: 22.05.2019
МИ 62-75 — Методика поверки промышленных автоматических рефрактометров типа ДРПPublicat: 22.05.2019
МИ 71-75 — Методика восстановления спектра надтепловых нейтронов методом вычитания вклада 1/ύPublicat: 22.05.2019
МИ 74-75 — Методика поверки электромиографовPublicat: 22.05.2019
МИ 81-76 — Методика планирования наблюдений и оценки показателей надежностиPublicat: 22.05.2019
МИ 83-76 — Методика определения параметров поверочных схемPublicat: 22.05.2019
МИ 88-76 — Методика применения ГОСТ 8.050-73 «нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений»Publicat: 22.05.2019
МИ 91-76 — Методика поверки приборов и преобразователей для измерения давления крови прямым методомPublicat: 22.05.2019
МИ 96-76 — Методика поверки счетчиков аэрозольных фотоэлектрическихPublicat: 22.05.2019
МИ 97-76 — Порядок представления вторичных эталонов единиц физических величин на утверждениеPublicat: 22.05.2019
МИ 99-76 — Методика определения параметров вибрации лабораторных вибростоловPublicat: 22.05.2019
МИ 100-76 — Методика поверки отсчетных микроскопов типа МПВ-1Publicat: 22.05.2019
МИ 103-76 — Методика измерения линейных параметров поперечного сечения цилиндрических деталей с учетом отклонения формы сечения от кругаPublicat: 22.05.2019
МИ 104-76 — Методика поверки коэрцитиметров типа КИФМ-1 (КФ-1)Publicat: 22.05.2019
МИ 107-76 — Методика оценивания погрешности результата измерений пикового ударного ускоренияPublicat: 22.05.2019
МИ 111-76 — Методика поверки образцовых средств измерений низких абсолютных давленийPublicat: 22.05.2019
МИ 112-76 — Методика поверки ударных акселерометров в установках с параметрическим возбуждениемPublicat: 22.05.2019
МИ 114-77 — Методика поверки приборов сравнения для поверки трансформаторов тока и напряженияPublicat: 22.05.2019
МИ 115-77 — Методика поверки рабочих средств измерений теплопроводности, удельной теплоемкости и температуропроводности твердых телPublicat: 22.05.2019
МИ 120-77 — Методика поверки микроинтерферометра МИИ-4Publicat: 22.05.2019
МИ 123-77 — Методика поверки пневмотахометров и пневмотахографовPublicat: 22.05.2019
МИ 126-77 — Методика определения метрологических характеристик контрольно-сортировочных автоматовPublicat: 22.05.2019
МИ 129-77 — Методика поверки манометров образцовых грузопоршневых с измерительным мультипликатором классов точности 0,1 и 0,2Publicat: 22.05.2019
МИ 131-77 — Методика поверки и аттестации образцовых манганиновых манометров сопротивления для высоких давленийPublicat: 22.05.2019
МИ 132-77 — Типовая методика аттестации и поверки информационно-вычислительных машин ИВ-500Publicat: 22.05.2019
МИ 138-77 — Методика поверки спиртомеров металлических рабочихPublicat: 22.05.2019
МИ 139-77 — Методика поверки спиртомеров металлических образцовых 2-го разряда.Publicat: 22.05.2019
МИ 140-89 — Вакуумметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 143-77 — Методика определения количества парамагнитных центров в исследуемых образцах веществ и материалов относительным методом с помощью стандартных образцовPublicat: 22.05.2019
МИ 148-78 — Поверочная схема для средств измерений малых и микроконцентраций паров и газов в воздухе (газах). Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 153-78 — Методика поверки рабочих средств измерений температурных коэффициентов линейного расширения твердых телPublicat: 22.05.2019
МИ 156-78 — Методика поверки рабочих средств измерений магнитной индукции постоянного поля в диапазоне 1.10-8-5.10-2 ТлPublicat: 22.05.2019
МИ 157-78 — Методика измерения плотности потока нейтронов с энергией 14 МэВPublicat: 22.05.2019
МИ 159-78 — Методика поверки ритмокардиометров и ритмовазометровPublicat: 22.05.2019
МИ 160-78 — Методика поверки цитометров кондуктометрическихPublicat: 22.05.2019
МИ 166-78 — Методика поверки рабочих средств измерений магнитной индукции переменного магнитного поляPublicat: 22.05.2019
МИ 167-78 — Методика градуировки образцовых излучателей на яркостные температуры в интервале длин волн от 0,3 до 4,5 мкмPublicat: 22.05.2019
МИ 168-78 — Методика поверки генераторов шума для диапазона частот 0,5-12,42 ГГцPublicat: 22.05.2019
МИ 170-79 — Методика измерения плотности потока тепловых нейтронов с помощью детекторов прямого зарядаPublicat: 22.05.2019
МИ 171-78 — Методика поверки рабочих средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2-90 КPublicat: 22.05.2019
МИ 174-79 — Методика поверки прибора ДСК-1Publicat: 22.05.2019
МИ 177-79 — Методика организации учета нестандартизованных средств измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 183-79 — Методика поверка газоанализаторов паров суммы сильных кислотPublicat: 22.05.2019
МИ 184-79 — Методика поверки газоанализаторов на втористый водородPublicat: 22.05.2019
МИ 185-79 — Методические указания по расчету численности подразделений ведомственных метрологических службPublicat: 22.05.2019
МИ 186-79 — Нормируемые метрологические характеристики ударных пьезоэлектрических аселерометровPublicat: 22.05.2019
МИ 191-79 — Методика поверки образцовых и рабочих средств измерений магнитного моментаPublicat: 22.05.2019
МИ 192-79 — Методика аттестации и поверки импортных комплексов для измерения количества природного газа с помощью диафрагм с фланцевым отбором давленияPublicat: 22.05.2019
МИ 194-79 — Методика поверки усилителей биопотенциаловPublicat: 22.05.2019
МИ 196-79 — Методика поверки усилителей внутриклеточных потенциаловPublicat: 22.05.2019
МИ 198-79 — Акустическая эмиссия. Термины и определенияPublicat: 22.05.2019
МИ 201-80 — Методика поверки анализаторов жидкости титрометрических лабораторных общего назначенияPublicat: 22.05.2019
МИ 203-80 — Методика аттестации стандартных образцов диэлектрических свойств зерна. Метод аттестации, порядок и область примененияPublicat: 22.05.2019
МИ 214-80 — Методика определения погрешности элементарной дозы интегрирующих приборов, построенных на основе преобразователей тока и напряжения в число импульсовPublicat: 22.05.2019
МИ 215-80 — Методика поверки измерительных поляризационных компенсаторов и полярископов-поляриметровPublicat: 22.05.2019
МИ 218-80 — Методика поверки приборов ППМ-600Publicat: 22.05.2019
МИ 219-80 — Информационно-измерительные системы. Организация и порядок проведения метрологического надзораPublicat: 22.05.2019
МИ 222-80 — Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов информационно-измерительных систем по метрологическим характеристикам компонентовPublicat: 22.05.2019
МИ 236-81 — Методические указания, микроскопы измерительные универсальные УИМ-21, УИМ-23, УИМ-29.Publicat: 22.05.2019
МИ 239-82 — Методические указания микроинтерферометр МИИ-11. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 241-82 — Методические указания. Машина для испытания проволоки на скручивание 2089 МТС.Publicat: 22.05.2019
МИ 244-82 — Методические указания. Микротвердомер ПМТ-3. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 245-82 — Методические указания. Меры твердости ообразцовые МТШ. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 249-83 — Методические указания. Электромагнитные расходомеры «ИР-51», «4-РИМ», «5-РИМ». Методы и средства беспроливной поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 253-82 — Методические указания Объект-микрометры ОМП И ОМО. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 259-82 — Методические указания. Микроинтерферометр МИИ-11. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 262-82 — Методические указания. Устройство измерительное проекционное ИЗВ-23. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 263-82 — Методические указания. Прибор измерительный двухкоординатный ДИП-1. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 265-82 — Методические указания. Измеритель радиусов ИЗР-60. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 285-82 — Методические указания государственной метрологической аттестации электронно-тензометрических весов марки 100х2ТВД5, установленных на рязанской ГРЭСPublicat: 22.05.2019
МИ 294-83 — Методические указания. Дилатометры кварцевые серии ДКВ. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 297-83 — Методические указания. Приспособление для измерения среднего диаметра внутренней резьбы ИП-9Publicat: 22.05.2019
МИ 314-83 — Фотометр пламенный фотоэлектрический ПФМ. Методические указанияPublicat: 22.05.2019
МИ 337-83 — Методические указания. Измеритель усилия гидравлический ГИУ – 2. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 339-83 — Диоприметры оптические ДО-3. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 390-87 — Методические указания. Уровни электронные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 413-83 — Методические указания. Устройства весовые, входящие в состав зерноперегружателей. Методы и средства поверки.Publicat: 22.05.2019
МИ 416-83 — Методические указания. Комплекс весоизмерительного устройства 4135К100. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 421-83 — Методические указания. Машины разрывные для испытания материалов 2II3 P-0,05; 2II4 P-0,5. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 431-84 — Методические указания. Толщиномер ультразвуковой ГСП УТ-92 П. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 444-84 — Методические указания. Маятниковый для определения твердости лакокрасочных покрытий 2124 ТМЛ. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 454-84 — Методические указания. Приборы автоматические следящего уравновешивания. Значения входного сигнала, соответствующие проверяемым отметкамPublicat: 22.05.2019
МИ 547-84 — Методические указания. Тягонапоромер мембранный электрический ТНМ-Эт-8. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 641-84 — Методические указания. Расчет значений критериев качества поверки средств измерений методами программного моделированияPublicat: 22.05.2019
МИ 656-84 — Методические указания. Оценка достоверности численных данных о свойствах нефти и нефтепродуктовPublicat: 22.05.2019
МИ 660-84 — Методические указания. Дефектоскоп ультразвуковой УД-I2УРМ ПОИСК-2. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 668-84 — Методические указания. Оценка достоверности данных о модулях упругости металлов и сплавовPublicat: 22.05.2019
МИ 670-84 — Методические указания. Определение потребности поверочных подразделений в производственных ресурсахPublicat: 22.05.2019
МИ 675-84 — Методические указания. Методика проведения государственных контрольных испытаний средств измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 677-84 — Методические указания. Преобразователи давления измерительные электрические ИПД и комплексы для измерения давления цифровые ИПДЦ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 682-85 — Методические указания. Прибор типа РМ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 734-85 — Методические указания. Микроскопы измерительные МИР-3. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 782-85 — Методические указания. Микрометры с ценой деления 0.01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 794-85 — Методические указания. Прибор для измерения кинематической погрешности зубчатых колес типа БВ-5058. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 806-87 — Методические указания. Сигнализаторы термохимические СТХ-7М. Методика поверки.5В2840.351 ДЛPublicat: 22.05.2019
МИ 808-85 — Приборы регистрирующие ГСП РП160. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 810-85 — Методические указания. Динамометры сжатия. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 836-85 — Методические указания. Длинномер вертикальный ИЗВ-29. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 858-85 — Методические указания. Метрологическое обеспечение контроля состояния окружающей среды. Аттестованные смеси веществ. Основные положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 954-85 — Методические указания. Индикаторы многооборотные. Модели 05205,05305(0±5мм). Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 956-85 — Методические указания. Прогибомер 6-ПАО. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1012-85 — Методические указания. Приборы «ЭКВОТИП» для измерения твердости металлов. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1033-85 — Методические указания. Указатели циферблатные квадратные круговые. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1034-85 — Методические указания. Комплект ультразвуковых стандартных образцов толщины КУСОТ-180. Методика аттестации.Publicat: 22.05.2019
МИ 1046-86 — Методические указания. Государственная поверочная схема для средств измерений расстояния до места обрыва в световодеPublicat: 22.05.2019
МИ 1053-85 — Государственная система обеспечения единства измерений. Планиметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1069-85 — Государственная система обеспечения единства измерений. Методические указания. Машинноориентированная система записи данных о металлах (сплавах)Publicat: 22.05.2019
МИ 1086-85 — Методические указания. Датчики силоизмерительные ГСП. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1089-86 — Приборы ультразвуковые импульсные для испытания неметаллических строительных материалов. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1105-86 — Методические указания. Измерители напряженности поля с дипольными (вибраторными) антеннами в диапазоне частот 30-1000 МГц. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1106-86 — Методические указания. Измерители напряженности поля с рамочными антеннами диапазоне частот 0,01-30 МГц. Методика поверки.Publicat: 22.05.2019
МИ 1187-86 — Методические указания. Тахометр электронный 4ТЭ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1200-86 — Методические указания. Преобразователи первичные пирометрические полного и частичного излучения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1202-86 — Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1254-86 — Экзаменатор образцовый 1-го разряда. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1271-86 — Преобразователи ультразвуковые ПРИЗ-Т1. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1272-86 — Толщиномер ультразвуковой УТ-93П. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1279-86 — Компараторы образцовые электротензометрические ОЭК. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1285-86 — Толщиномер магнитный МТ -10НЦ. Методика поверки Иа2.778.244 МУPublicat: 22.05.2019
МИ 1303-86 — Шагомер . Тип БВ-5070. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1332-86 — Тахометры электронные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1348-86 — Манометры деформационные показывающие и измерительные преобразователи давления ГСП.Publicat: 22.05.2019
МИ 1353-86 — Методика определения характеристик цементных материалов на дифференциальных контрактометрахPublicat: 22.05.2019
МИ 1409-86 — Установка для поверки спидометров типа КИ-12548 – ГОСНИТИ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1420-86 — Расходомеры постоянного перепада давления. Пересчет метрологических характеристикPublicat: 22.05.2019
МИ 1453-86 — Оценка достоверности данных о физико-механических свойствах металлов и сплавовPublicat: 22.05.2019
МИ 1460-86 — Тематические карты на разработку и модернизацию поверочного оборудования. Содержание, порядок составления и обработки.Publicat: 22.05.2019
МИ 1463-86 — Методика формирования и контроля за реализацией планов приобретения для территориальных органов госстандарта средств измерений и вспомогательных устройств. Выпускаемых промышленностьюPublicat: 22.05.2019
МИ 1464-86 — Учет наличия , оценка технического состояния поверочного оборудования территориальных органов ГосстандартаPublicat: 22.05.2019
МИ 1465-86 — Методы расчета годового экономического эффекта от метрологических работ, проводимых государственной службойPublicat: 22.05.2019
МИ 1496-86 — Нивелиры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1532-86 — Уровни рамные и брусковые для машиностроения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1537-86 — Средства измерений массового расхода газа. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1541-86; 1542-86 — Источники альфа- и бета- излучения радиометрические образцовые. Методики поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1552-86 — Измерения прямые однократные. Оценивание погрешностей измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 1589-86 — Усилители измерительные постоянного тока и напряжения постоянного тока. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1579-86 — Приборы зубоизмерительные универсальные станковые н/п К. Цейсс. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1592-86 — Счетчики воды крыльчатые. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1601-87 — Прибор микрометрический для поверки индикаторов часового типа. Тип ПМИ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1604-87 — Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1607-87 — Средства измерения температуры поверхности твердых тел. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1644-87 — Реометры стеклянные лабораторные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1648-87 — Прибор контроля зеркала ПК З-3. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1663-87 — Классификатор – кодификатор свойств полимерных материаловPublicat: 22.05.2019
МИ 1664-87 — Формат обмена стандартными справочными данными по составу и свойствам материалов. Структура записи на магнитной ленте.Publicat: 22.05.2019
МИ1669-87 — Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Основные положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1672-87 — Фазометры электронные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1673-87 — Стойки и штативы для измерительных головок. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1683-87 — Весы лабораторные электронные 4-го класса модели ВЛЭ-1 кг. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1686-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений числовой апертуры оптического волокнаPublicat: 22.05.2019
МИ 1687-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений оптических вносимых потерь в компонентах волоконно-оптических систем передачиPublicat: 22.05.2019
МИ 1688-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений времени нарастания переходной характеристики и полосы пропускания световодаPublicat: 22.05.2019
МИ 1690-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений мощности электромагнитных колебаний в коаксиальных трактах в диапазоне частот 0,03:18 ГГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1695-87 — Меры электрического сопротивления многозначные, применяемые в целях постоянного тока. Методика поверки.Publicat: 22.05.2019
МИ 1698-87 — Оценка достоверности данных о физических свойствах полимерных материаловPublicat: 22.05.2019
МИ 1699-87 — Определение и оценка данных об относительном рассеянии энергии (демпфирующей способности) металлов и сплавовPublicat: 22.05.2019
МИ 1700-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений полного сопротивления в коаксиальных волноводах поперечного сечения 16/6,95; 16/4.58; 7/3,04 и 3,5/1,52 мм в диапазоне частот 0,02:18,00 ГГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1705-87 — Дозатор весовой модели ДВ-0,1-3. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1706-87 — Весы квадрантные с устройством пропорционального дозирования модели ВКПД-40г-М. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1710-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного импульсного давления в диапазоне 1.106:2.108 Па при длительности фронта импульса от 2.10-4 до 5.10-3 сPublicat: 22.05.2019
МИ 1735-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 4,2:90 КPublicat: 22.05.2019
МИ 1747-87 — Меры массы образцовые и общего назначения . Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1753-87 — Средства автоматизированной поверки. Дополнительные указания к составу технического задания и порядку разработки опытных бразцовPublicat: 22.05.2019
МИ 1763-87 — Эквиваленты сети. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1764-87 — Измерители радиопомех. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1768-87 — Приборы влажности: гигрометры М-19 и М-68, гигрографы М-21А. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1778-87 — Динамические нагрузки на работающего. Методика выполнения измерений энергетических затрат работающего.Publicat: 22.05.2019
МИ 1780-87 — Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1782-87 — Копры маятниковые. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1788-87 — Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1795-87 — Шаблоны путевые контрольные КШ колеи 1520 мм. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1798-87 — Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1799-87 — Угольники поверочные 900. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1801-87 — Приборы электрические самопишущие для линейных измерений. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1802-87 — Барометры мембранные метеорологические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1812-87 — Калибры резьбовые конические. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1818-87 — Средства измерений средней мощности лазерного излучения от 1.10-10 до 1.10-2 Вт для волоконно-оптических систем передачи. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1824-88 — Измеритель скорости движения транспортных средств дистанционный типа «ФАРА». Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1825-88 — Проекторы измерительные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1832-88 — Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правилаPublicat: 22.05.2019
МИ 1835-88 — Частотомеры электронно-счетные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1837-93 — Типовые положение о контрольно-поверочном пункте территориального органа Госстандарта РоссииPublicat: 22.05.2019
МИ 1839-88 — Преобразователи первичные пирометрические полного излучения образцовые 3-го разряда. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1850-88 — Образцы шероховатости поверхности (сравнение). Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1855-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности теплового потока в диапазоне 10: 2000 Вт/м2Publicat: 22.05.2019
МИ 1862-88 — Измерительные каналы систем диспетчерского телеконтроля объектов добычи нефти и газа. Типовая методика и программа метрологической аттестацииPublicat: 22.05.2019
МИ 1864-88 — Колонки топливораздаточные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1865-88 — Поверочная схема для средств измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пъезоэлектрических преобразователей в диапазоне частот 0,6:5,0 МГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1872-88 — Межповерочные интервалы образцовых средств измерений. Методика определения и корректировкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1873-88 — Виброметры с пьезоэлектрическими индукционными преобразователями. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1874-88 — Антены измерительные дипольные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1876-88 — Индикаторы многооборотные с ценой деления 0,001 и 0,002 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1888-88 — Нормальные условия измерений в гибких производственных системах. Общие положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1893-88 — Щупы. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1894-88 — Измерители модуляции. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1903-88 — Меры толщены покрытий. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1904-88 — Калибры резьбовые цилиндрические . Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1914-88 — Ареометры стеклянные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1925-88 — Измерительные каналы информационно-измерительных систем и другие средства измерений с цифровым выходом. Общие требования к порядку проведения автоматизированной поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1927-88 — Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1928-88 — Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1930-88 — Веберметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1932-88 — Средства измерений длин волн нерирывного лазерного излучения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1934-88 — Датчики силоизмерительные тензорезисторные ГСП. Методика поверки и метрологической аттестации методом сличения с образцовым датчиком силыPublicat: 22.05.2019
МИ 1935-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000В в диапазоне частот 1.10-2:3.109 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1937-88 — Калибры для конечных соединений. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1940-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного тока от 1.10-8 до 25А в диапазоне частрт 20:1.106 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1945-88 — Приборы для измерения смещения исходного контура. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1946-88 — Приборы для измерения длины общей нормали. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1949-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот 1.10-3:2.107 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1950-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2:1000 нмPublicat: 22.05.2019
МИ 1951-88 — Динамические измерения. Термины и определенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1953-88 — Масса народнохозяйственных грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 1958-88 — Оптимеры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1966-89 — Кипрегели. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1967-89 — Выбор методов и средств измерений при разработки методик выполнения измерений. Общие положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1970-89 — Влагомеры зерна диэлькометрические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1985-89 — Меры индуктивности и взаимной индуктивности. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1987-89 — Меры длины штриховые. Общие требования к поверкеPublicat: 22.05.2019
МИ 1996-89 — Базисы в дальнометрии образцовые. Методика метрологической аттестацииPublicat: 22.05.2019
МИ 1998-89 — Энергетические спектры излучений рентгеновских аппаратов. Методика выполнений измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 2000-89 — Трубы аэродинамические малых дозвуковых скоростей. Методика метрологической аттестацииPublicat: 22.05.2019
МИ 2005-89 — Порядок проведения работ по взаимному признанию результатов государственных испытаний и поверки средств измерений.Publicat: 22.05.2019
МИ 2007-89 — Плиты поверочные и разметочные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2011-89 — Дозиметры гамма-нейтронного излучения ионизационные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2021-89 — Метрологическое обеспечение гибких производственных систем. Основные положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2022-89 — Пурки литровые образцовые и рабочие. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2024-89 — Линейки измерительные металлические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2029-89 — Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и накладкой. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 2030-89 — Амплитуды ультразвукового смещения, колебательной скорости частиц поверхности твердого тела и коэффициентов электроакустического преобразования в диапазоне частот 0,001:50МГцPublicat: 22.05.2019
МИ 2031-89 — Призмы поверочные и разметочные чугунные. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 2044-89 — Методика выполнения измерений мощности поглощенной дозы нейтронного излучения ионизационным методом.Publicat: 22.05.2019
МИ 2050-90 — Установки поверочные поглощенной и эквивалентной дозы фотонного излучения. Методика метрологической аттестации и поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2055-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средахPublicat: 22.05.2019
МИ 2056-90 — Пробки пневматические для отверстий диаметром от 3 до160 ммPublicat: 22.05.2019
МИ 2060-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1. 10-6:50 м и длин волн в диапазоне 0,2 : 50 мкмPublicat: 22.05.2019
МИ 2066-90 — Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Метoдика контороляPublicat: 22.05.2019
МИ 2067-90 — Толщиномеры радиоизотопные для листовых и ленточных материалов. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2070-90 — Виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот 3.10-1:2.104ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 2076-90 — Дозаторы машин фасования пастообразных и других продуктов в тубы. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2078-90 — Роволочки и ролики. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2079-90 — Меры длиныконцевые плоско параллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2083-90 — Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностейPublicat: 22.05.2019
МИ 2090-90 — Определение динамических характеристик линейных аналоговых средств измерений с сосредоточенными параметрами. Общие положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2091-90 — Измерения физических величин. Общие требованияPublicat: 22.05.2019
МИ 2092-90 — Масса мазута в цистернах железнодорожного маршрута. Методика выполнения измерений объемно-массовым методом.Publicat: 22.05.2019
МИ 2097-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости в диапазоне частот 1: 100МГц.Publicat: 22.05.2019
МИ 2098-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде от 10 до 200 Па в диапазоне частот 0,1:500,0 Гц при избыточном статическом давлении от 0,1 до 50,0 МПаPublicat: 22.05.2019
МИ 2102-90 — Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуированияPublicat: 22.05.2019
МИ 2121-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного паденияPublicat: 22.05.2019
МИ 2123-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и толщины листовых и ленточных материаловPublicat: 22.05.2019
МИ 2124-90 — Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2125-90 — Разработка и реализация региональных программ метрологического обеспечения народного хозяйстваPublicat: 22.05.2019
МИ 2128-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений угла вращения плоскости поляризации, разности фаз при линейном двулучепреломлении, коэффициентов линейного и кругового дихроичного поглощенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2130-91 — Эвольвонтомеры универсальные иностранных фирм:К. Цейсс Йена, МААГ, Клингельнберг, Хофлер, Осака Сэймицу кикай и хамаи. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2145-91 — Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2146-91 — Типовые программы государственных испытаний средств измерений. Порядок разработки и утвержденияPublicat: 22.05.2019
МИ 2156-91 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне 1 : 800 кВPublicat: 22.05.2019
МИ 2161-91 — Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температуры в диапазоне 0,8 : 303 КPublicat: 22.05.2019
МИ 2163-91 — Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средахPublicat: 22.05.2019
МИ 2169-91 — Манометры, вакуумметры, напоромеры и тягомеры сильфонные образцовые с условными шкалами.Publicat: 22.05.2019
МИ 2175-91 — Градуировачные характеристики средств измерений, методы построения, оценивание погрешностейPublicat: 22.05.2019
МИ 2187-92 — Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 2189-92 — Рекомендация. ГСИ. Преобразователи разности давлений пневматические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2190-92 — Штангенреймасы. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2191-92 — Линейки синусные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2192-92 — Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2194-92 — Нутромеры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2202-92 — Методики поверки средств измерений расхода жидкостей и газов. Технические описанияPublicat: 22.05.2019
МИ 2203-92 — Методики поверки средств измерений давления. Технические описанияPublicat: 22.05.2019
МИ 2222-92 — Виды измерений. КлассификацияPublicat: 22.05.2019
МИ 2240-92 — Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединенииPublicat: 22.05.2019
МИ 2251-93 — Расходомер акустический типа «ЭХО-Р»Publicat: 22.05.2019
МИ 2254-94 — Измерительные каналы и измерительные компоненты комплекса мод 30. Методика калибровки и поверки. Общие требованияPublicat: 22.05.2019
МИ 2256-93 — Конфокальный микроскоп. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2287-94 — Хроматографы, предназначенные для определения комплексного состава газов горючих природных по ГОСТ 23781-87. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2634-2001 — Расход и количество жидкостей и газов. Методика определения допускаемого диапазона измерений и метрологических характеристик измерительных комплексов с сужающими устройствамиPublicat: 22.05.2019
МИ 2999-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительнные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типаPublicat: 22.05.2019
МИ 3000-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверкиPublicat: 22.05.2019