Fondul Național de Documente Normative în domeniul metrologiei legale

RGML
RGML 05:2017 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 07:2007 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de recunoaştere a rezultatelor încercărilor metrologice de aprobare de model şi etalonărilor/verificărilor metrologice ale mijloacelor de măsurare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML Preambalate — „Regulamentul general de metrologie generală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML sticle — „Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML desemnare — “Regulamentul general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 02:2018 — “Condiţii pentru înregistrarea persoanelorfizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 04:2017 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 09:2018 — “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecționarea etaloanelor naționale ale unităților de măsură din Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 12:2018 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 16:2016 — „Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 17:2015 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Scheme de trasabilitate a unităţilor de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare şi utilizare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
RGML 19:2014 — “Sistemul naţional de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica MoldovaPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML
NML 1-02:2013 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-03:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor la auto vehicule”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-04:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-05:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 1-06:2019 „Receptoare ale sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS. Procedura de verificare metrologică”,Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NML 1-07:2017 „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NML 1-08:2019 - „Tije metrice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 13.11.2019
FișaPublicat: 13.11.2019
NML 2-10:2012 — “Verificarea metrologică a basculelor electronice tenzometrice pentru cîntărirea autovehiculelor în dinamică tip BB-15D1A/D”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-11:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a cheilor şi mînerelor dinamometrice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-12:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a centrifugelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-13:2015 — „Sistem de măsurare a vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport. Cerinţe metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-14:2015 — „Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 2-15:2018 — „Aparate de cântărit cu funcționare neautomată. Procedura de verificare metrologică.”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-05:2016 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Distribuitoare de gaz natural comprimat. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-06:2016 — „Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-07:2016 — „Debitmetru cu integrator acustic ЭХО-Р-02. Caracteristici tehnice şi metrologice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-08:2017 — „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-09:2017 — „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-10:2018 — „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verificare metrologică„Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-11:2018 — „Contoare de gaz cu pistoane rotative. Procedura de verifcare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-12:2018 — „Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 3-13:2019 „Măsuri de capacitate de servire. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
NML 5-08:2014 — „Fummetre optice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-09:2015 — „Fotometru-aparat pentru determinarea transmitanţei (permeabilităţii) luminii prin sticlă. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-10:2016 — „Spectrocolorimetru – aparat pentru determinarea coordonatelor culorii şi coordonatelor cromatice. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-11:2016 — „Analizatoare ALCOLYZER. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-12:2017 — „Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-13:2017 — „pH-metre şi pX-metre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-14:2017 — „Analizator voltamperic tip ABA. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 5-15:2019 -- „Analizoare pentru gaze de eșapament. Procedura de verificare metrologică”,Publicat: 13.11.2019
FișaPublicat: 13.11.2019
NML 5-16:2020 - „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”Publicat: 13.11.2019
FișaPublicat: 13.11.2019
NML 6-01:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-02:2013 — Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a termostatelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-03:2015 — „Sterilizatoare. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-04:2015 — „Umidimetre pentru grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-05:2017 — „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 6-06:2019 "Termometre cu infraroșu și pirometre. Cerințe tehnice metrologice. Procedura de verificare metrologică." Publicat: 01.10.2019
FișaPublicat: 01.10.2019
NML 7-05:2016 — „Echipamente de evidenţă a duratei legăturilor telefonice. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-07:2017 — „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-08:2018 — „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 8-09:2020 „Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice. Aparate analogice pentru măsurarea rezistenței conturului de tip “faza-zero”. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 08.10.2020
FișaPublicat: 08.10.2020
NML 9-14:2013 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-12”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-15:2013 — “Verificare metrologică a defectoscopului ultrasonic УДС2М-35”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-16:2013 — „Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-23”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-17:2017 — „Defectoscop ultrasonic tip УДС2-РДМ-24. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 9-18:2018 — „Defectoscop ultrasonic tip УДС2М-11. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificaremetrologicăPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 10-1:2019 — „Sistem pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip ITC EYE. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 23.09.2020
NML 10-02:2018 — „Aparate (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare autovehiculelor.Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 23.09.2020
NML 11-07:2012 — “Verificarea metrologică a sistemelor de control prin analiza emisiei acustice AEC-USB”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 11-08:2012 — “Verificarea metrologică a testerului cu ultrasunet tip УЗТ-РДМ”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML BVEK.43.1110.05 MP:2014 — „Aparat pentru măsurarea parametrilor microclimei „МЕТЕОСКОП-М”. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML LGFI 407219.004:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-1". Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML LGFI 407221.036:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-3".Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP 0002-12:2012 — “Contoare de gaz cu ultrasunete tip USZ 08. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP.MN 06:2011 — “Spectrofotometre PV 1251. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML MP.MN 151:2011 — “Reotraductor cu ieşire digitală РПЦ 2–02 „ИМПЕКАРД–М”. Procedura de verificare metrologică.”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML PAĂM.411173.001 MP:2013 — “Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului magnetic tip ИMП-05. Procedura de verificare metrologică ”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 23.09.2020
NML RBEAC.407111.039 MP:2013 — „Traductoare electromagnetice de debit tip «ПРЭМ». Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NML RBEAC.411153.002 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electric tip ИЭП-05. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RBEAC.4111720.001 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electrostatic tip ИЭСП-01. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RSAV.402100.004 MP:2013 — „Sistem, cu soft încorporat, prin efectul Doppler, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip «АвтоУраган»”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML BVEK.43.1110.05 MP:2014 — „Aparat pentru măsurarea parametrilor microclimei tip «МЕТЕОСКОП-М». Procedură de verificare metrologică”.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 44:2013 — “Alcoometre şi areometre de alcool, termometre utilizate în alcoolmetrie”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 69:2013 — “Viscozimetre capilare din sticlă pentru măsurarea viscozităţii cinematice – Metode de verificare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 82:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase pentru măsurarea poluării din pesticide şi alte substanţe toxice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 83:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase/mas spectrometrice pentru analiză poluanţilor organici din apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML 015:2013 — „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 23.09.2020
NML R 91:2009 — „Echipament radar pentru măsurarea vitezei vehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML RSAV.402100.003 MP:2013 — „Sistem, cu soft încorporat, pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport, cu imagini video, tip «АвтоУраган» - BC”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 100:2009 — „Spectrometre cu absorbţie atomică pentru măsurare poluanţilor metalici în apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 108:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în sucurile de fructe”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 112:2009 — „Cromatograf cu lichid de performanţă înaltă pentru măsurarea pesticidelor şi altor substanţe toxice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 116:2013 — “Spectrometre de emisie atomică cu plasma cuplată inductiv pentru măsurarea poluanţilor metalici în apă”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 117-1:2009 — „Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decît apa. Partea 1: Cerinţe metrologice şi tehnice”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML ADOR.2012.001 MP:2014 — „Verificarea metrologică a sistemului pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport tip „АВТОДОРИЯ””Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 118:2009 — „Procedurile de testare şi forma raportului de testare pentru examinările model a dispensoarelor de combustibil pentru motorul autovehiculelor”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 119:2009 — „Instalaţie cu duze pentru testarea sistemului de măsurare pentru lichide, altele decît apa”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 120:2009 — „Etalon de măsurare a capacităţii pentru testarea sistemelor de măsurare pentru lichide altele decît apa”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 124:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în mustul de struguri”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 125:2009 — „Sisteme de măsurare a masei sau lichidelor în rezervoare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 126:2009 — „Analizator al vaporilor de alcool”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 135:2009 — „Spectrofotometre pentru laboratoarele medicale”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 137-1:2009 — „Contoare de gaz. Partea 1: Cerinţe”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NML R 142: 2013 — “Refractometre automate: Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
NM
NM 1-01:2000 — „Telemetre şi tahimetre electronice. Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 1-02:2000 — „Aparatul utilizat în geodezie la recepţionarea semnalelor sistemelor cosmice de navigaţie. Metode şi mijloace de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 2-01:2005 — „Verificarea metrologică a dinamometrelor cu laminor tip ds-200 (ds-500)”Publicat: 22.05.2019
NM 2-02:2005 — “Verificarea metrologică a dinamometrelor manuale cu arc plan tip drp”Publicat: 22.05.2019
NM 2-03:2006 — “Verificarea metrologică a balanţelor electronice universale tip bx-01”Publicat: 22.05.2019
NM 2-06:2006 — “Verificarea metrologică a aparatelor de laborator de măsurat de formaţia glutenului idc-1, idc-1m”Publicat: 22.05.2019
NM 3-01:2001 — „Autocisterne pentru produse petroliere lichide. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 6-01:2006 — “Verificarea metrologică a dispozitivelor de control al temperaturii TR-01(YKT-1)”Publicat: 22.05.2019
NM 8-03:2002 — „Complex de mijloace tehnice pentru evidenţa energiei electrice NU-02 IMS. Procedura de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 9-01:2002 — “Dispozitive de achitare cu abonaţii pentru serviciile oferite de la taxofon sau cartofon. Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
NM 9-03:2002 — “Defectoscop ultrasonic tip УДС1-РДМ-1М1”Publicat: 22.05.2019
NM 9-04:2003 — “Defectoscop cu ultrasunet tip УДС2-РДМ-33”Publicat: 22.05.2019
NM 9-05:2003 — “Defectoscop cu ultrasunet de tip УДС2-52 ЗОНД-2”Publicat: 22.05.2019
NM 9-06:2005 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-22”Publicat: 22.05.2019
NM 9-07:2005 — “Verificarea metrologică a setului de rezonatoare piezoelectrice tip РП”Publicat: 22.05.2019
NM 9-08:2005 — “Verificarea metrologică a defectoscopului ultrasonic tip УДС2-РДМ-34”Publicat: 22.05.2019
NM 9-09:2005 — “Verificarea metrologică a setului de traductoare piezoelectrice tip КПУ-1-РДМ”Publicat: 22.05.2019
NM 9-10:2006 — “Verificarea metrologică a testerului ultrasonic tip MX02-YЗT-1”Publicat: 22.05.2019
NM 9-11:2006 — “Verificarea metrologică a aparatului de măsurat grosimea cu ultrasunete tip YTC-01-РДМ”Publicat: 22.05.2019
NM 9-12:2007 — “Set de traductoare schimbabile piezoelectrice ultrasonice pentru defectoscopia şinelor tip КСУП-РД”Publicat: 22.05.2019
NM 9-13:2007 — “Set de traductoare manuale piezoelectrice ultrasonice pentru defectoscopia şinelor tip КСУП-РД”Publicat: 22.05.2019
NM 11-01-2000 — „Defectoscop ultrasonic УДС2-17-2(4.1). Metodică de verificare ”Publicat: 22.05.2019
NM 11-02:2003 — „Traductoare ultrasonice. ПРИЗ-Д6”Publicat: 22.05.2019
NM 11-03:2004 — „Defectoscop ultrasonic УДЗ-21(1.1). Procedură de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM 11-04:2004 — „Defectoscop ultrasonic tip УД4-Т HU-1”Publicat: 22.05.2019
NM 11-05:2004 — „Dispozitiv electronic multicanal tip УСМ-8 HH-01”Publicat: 22.05.2019
NM 11-06:2007 — „Verificarea metrologică a traductorului ultrasonic specilizat tip PRIZ-D8”Publicat: 22.05.2019
NM 11-06:2008 — “Verificarea metrologică a defectoscoapelor cu curenţi turbionari tip ВД-87НСт/1”Publicat: 22.05.2019
NM 12-01:98 — “Complexul "PROGRESS ". Verificarea metrologică a traseului scintilator de înregistrare a radiaţiei gama”Publicat: 22.05.2019
NM 14-01:99 — “Defectoscoape ultrasonice ПОИСК-10Э НЭД 009, ПОИСК-10ЭМ НЭД 009. Metodică de verificare”Publicat: 22.05.2019
NM BKÛF 2.781.005 MP:2005 — „Aparat de măsuarat viteza prin radiolocaţie "BERKUT". Procedură de verificare metrologică”Publicat: 22.05.2019
RG
RG 29-03-112:2000 — Sistemul Naţional de Metrologie. Normarea duratei lucrărilor de verificare metrologicăPublicat: 22.05.2019
RG 29-03-120:2001 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Determinarea perioadei de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare”Publicat: 22.05.2019
RG 29-03-143:2005 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Modul de legalizare a materialelor de referinţă utilizate în Republica Moldova”Publicat: 22.05.2019
RTM
RTM 3-01:2004 — REZERVOARE STAŢIONARE CILINDRICE PENTRU PRODUSE ALIMENTARE. Procedură de verificare metrologică.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
RTM NML 9-02:2004 — STECTROFOTOMETRE CU ABSORBŢIE ATOMICĂ PENTRU MĂSURAREA POLUANŢILOR METALICI ÎN APĂ.Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 28.05.2019
NTM
NTM 0-1-79 — Transmiterea unităţilor de măsurăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-04-78 — Verificarea metrologică a clupelor forestiere metalicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-10-80 — Verificarea metrologică a echerelor de unghi dreptPublicat: 22.05.2019
NTM 1-22-88 — Verificarea metrologică a maşinelor de măsuart suprafaţa pieilorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-67-94 — Verificarea metrologică a maşinilor de măsurat în coordonatePublicat: 22.05.2019
NTM 1-73-83 — Verificarea metrologică a maşinilor de măsurat lungimea ţesăturilorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-76-90 — Verificarea metrologică a extensometrelor electrice şi electronicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-77-86 — Verificarea metrologică a dioptrimetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-90-88 — Verificarea metrologică a maşinilor universale de măsurat lungimi tip ulm-600Publicat: 22.05.2019
NTM 1-92-95 — Verificarea metrologică a defectoscoapelor cu ultrasunetePublicat: 22.05.2019
NTM 1-111-90 — Verificarea metrologică a cilindrilor gradaţiPublicat: 22.05.2019
NTM 1-112-90 — Verificarea metrologică a cisternelor auto pentru lichidePublicat: 22.05.2019
NTM 1-114-78 — Verificarea metrologică a picnometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-119/1-83 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat în mod discontinuu volumul lichidelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-122-90 — Verificarea metrologică a măsurilor de volum cu plutitor, pentru laptePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/1-82 — Verificarea metrologică a rezervoarelor metalice folosite la depozitarea şi măsurarea volumelor de petrol şi produse petrolierePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/2-82 — Verificarea metrologică a rezervoarelor. Metoda volumetrică de calibrarePublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/3-86 — Verificarea metrologică a rezervoarelor. Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale cu capac fix prin metoda geometrică directă şi prin metoda mixtăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/4-82 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale cu capac flotantPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/5-83 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice orizontale prin metoda geometricăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-123/8-90 — Calibrarea rezervoarelor cilindrice verticale prin metoda optică de interiorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-124-82 — Verificarea metrologică a vagoanelor cisternăPublicat: 22.05.2019
NTM 1-125-82 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat nivelul lichidelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-127-88 — Verificarea metrologică a măsurilor etalon secundar de volum, metalicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-172-87 — Verificarea metrologică a tahometrelor mecanicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-180-86 — Verificarea metrologică a dwellmetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-181-87 — Verificarea metrologică a tahometrelor electrice şi electronicePublicat: 22.05.2019
NTM 1-185-88 — Verificarea metrologică a traductoarelor de acceleraţie piezoelectricePublicat: 22.05.2019
NTM 1-186-88 — Verificarea metrologică a aparatelor de măsurat parametri vibraţiei mecanice cu traductoare piezoelectrice de acceleraţiePublicat: 22.05.2019
NTM 1-189-90 — Verificarea metrologică a aparatelor mecanice de măsurat parametrii vibraţieiPublicat: 22.05.2019
NTM 3-21-90 — Verificarea metrologică a balanţelor cu torsiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-23-90 — Verificarea metrologică a balanţelor pentru fibre textilePublicat: 22.05.2019
NTM 3-53-90 — Verificarea metrologică a dinamonetrelor hidraulicePublicat: 22.05.2019
NTM 3-126-78 — Verificarea metrologică a manomerelor, vacuummetrelor şi manovacuummetrelor de lucru cu element elasticPublicat: 22.05.2019
NTM 3-129-87 — Verificarea metrologică a manometrelor cu piston şi greutăţiPublicat: 22.05.2019
NTM 3-131-82 — Verificarea metrologică a manometrelor, vacuummetrelor şi manovacuummetrelor cu semnal de ieşire unificat pneumatic (traductoare pneumatice)Publicat: 22.05.2019
NTM 1-311-94 — Etalonarea metrologică a goniometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 1-312-94 — Etalonarea metrologică a poligoanelor etalon secundar ordin IIPublicat: 22.05.2019
NTM 1-316-94 — Verificarea metrologică a lunetelor de aliniamentPublicat: 22.05.2019
NTM 3-160-83 — Verificarea metrologică a traductoarelor pneumatice de diferenţă de presiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-161-83 — Verificarea metrologică a traductoarelor electronice de diferenţă de presiunePublicat: 22.05.2019
NTM 3-163-94 — Verificarea metrologică a sistemelor cu diafragmă de măsurare a cantităţilor de fluide şi energie termicăPublicat: 22.05.2019
NTM 5-04-86 — Verificarea metrologică a termometrelor manometricePublicat: 22.05.2019
NTM 5-06-87 — Verificarea metrologică a pirometrelor de radiaţie totalăPublicat: 22.05.2019
NTM 5-08-87 — Verificarea metrologică a pirometrelor şi micropirometrelor optice cu dispariţia filamentuluiPublicat: 22.05.2019
NTM -176-95 — Verificarea şi etalonarea metrologică a kilovolmetrelor electrostaticePublicat: 22.05.2019
NTM 7-04-82 — Verificarea metrologică a dozimetrelor de zgomotPublicat: 22.05.2019
NTM 8-03-82 — Verificarea metrologică a cupelor viscozimetricePublicat: 22.05.2019
NTM 8-05-82 — Verificarea metrologică a explozimetrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 10-04-78 — Verificarea metrologică a debitmetrelor de radiaţii folosind radiaţii GAMAPublicat: 22.05.2019
NTM 10-05-78 — Verificarea metrologică a dozimetrelor de buzunar (stilodozimetre)Publicat: 22.05.2019
NTM 10-06-82 — Verificarea metrologică a avertizoarelor de radiaţii X şi GAMAPublicat: 22.05.2019
NTM 10-08-95 — Verificarea metrologică a ergometrelorPublicat: 22.05.2019
NTM 10-09-82 — Verificarea metrologică a numărătoarelor de particulePublicat: 22.05.2019
NTM 10-15-86 — Verificarea metrologică a densităţii fluxurilor de neutroni termici prin metoda activării foiţelor de aurPublicat: 22.05.2019
NTM 1-107-90 ”Verificarea metrologică a măsurilor metalice pentru lichide”Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
PM
PM 3-01:2004 — Determinarea masei produselor petroliere prin metoda de măsurare volumetrică staticăPublicat: 22.05.2019
PM 8-01:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a trasnformatoarelor şi autotransformatoarelor de puterePublicat: 22.05.2019
PM 8-02:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a transformatoarelor de măsurarePublicat: 22.05.2019
PM 8-03:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a aparatajului de comutarePublicat: 22.05.2019
PM 8-04:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a echipamentului instalaţiei de distribuţie(id) instalate interior şi exteriorPublicat: 22.05.2019
PM 8-05:2009 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a reactoarelor uscate limitatoare de curentPublicat: 22.05.2019
PM 8-06:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a condensatoarelorPublicat: 22.05.2019
PM 8-07:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a descărcătoarelor cu rezistenţă variabilăPublicat: 22.05.2019
PM 8-08:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de intrare şi de trecerePublicat: 22.05.2019
PM 8-09:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de suspensie şi de suportPublicat: 22.05.2019
PM 8-10:2001 — Procedură de măsurare a rezistenţei dispozitivului de legare la pămîntPublicat: 22.05.2019
PM 8-11:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor de cablu de înaltă tensiunePublicat: 22.05.2019
PM 8-12:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor aeriene de înaltă tensiunePublicat: 22.05.2019
PM 8-13:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a mănuşelor electro-izolante,coloşilor dielectrici, cizmelor de cauciuc, instrumentelor cu mînere izolate şi a cleştelor-amperimetruPublicat: 22.05.2019
PML
PML 1-01:2016 — Determinarea jocului sumar al volanului în sistemul de direcţie pînă la începutul mişcării roţilor autovehicululuiPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 1-02:2016 — Măsurarea înălţimii reziduale a profilului benzii de rulare a pneurilor autovehiculelorPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 2-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie. Măsurarea sarcinilor pe axe şi masei totale a vehiculelorPublicat: 22.05.2019
FIșaPublicat: 30.05.2019
PML 2-02:2016 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemelor tip ”Celeritas” pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie.”Măsurarea transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transportPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 5-02:2015 — Măsurarea concetraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate cu analizatorul de tip ALCOTEST 6810Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 5-03:2016 „Modul de determinare și înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eșapament”Publicat: 04.06.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5- 04:2016 „Modul de determinare și înregistrare a nivelilui de fum în gazele de eșapament”Publicat: 04.06.2019
FișaPublicat: 04.06.2019
PML 5-05:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
PML 5-06:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 7510 ”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 22.05.2019
PML 9-01:2013 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport autoPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 9-02:2020 Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „Авто Ураган”Publicat: 12.03.2020
FișaPublicat: 12.03.2020
PML 10-01:2018 — Măsurarea vitezei mijoacelor de transport cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 „TruCam”Publicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 30.05.2019
PML 14-01:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a loturilor preambalatePublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 14-02:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsurăPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 14-03:2016 — Procedură de măsurare legală. Măsurarea densităţii preambalatelorPublicat: 22.05.2019
FișaPublicat: 31.05.2019
PML 1-03:2019 „Măsurarea dimensiunilor vehiculelor în circulaţie pe drumurile publice"Publicat: 24.07.2019
FișaPublicat: 24.07.2019
PS
PS 29-03-75-97 — Цистерны железнодорожные для пищевых жидкостей. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
PS 29-03-149:2006 — Sistemul naţional de metrologie. Modul de păstrare, aplicare, evidenţă şi obliterare a sigiilor tip TWISTSEALPublicat: 22.05.2019
ПМГ
ПМГ 35-2001 — Положение о межгосударственном эталонеPublicat: 22.05.2019
ПМГ 76-2004 — Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализаPublicat: 22.05.2019
МИ
МИ 02-00 — Методика института. Рейки нивелирные. Методика поверкиPublicat: 14.11.2019
МИ 08-00 — Методика института. Теодолиты. Методика поверкиPublicat: 14.11.2019
МИ БГЕИ 07-09 — Методика института. Нивелиры. Методика поверки. Publicat: 14.11.2019
МИ 39-75 — Методика поверки температурных ламп на спектрокомпараторах типа ПСК-1Publicat: 22.05.2019
МИ 114-77 — Методика поверки приборов сравнения для поверки трансформаторов тока и напряженияPublicat: 22.05.2019
МИ 129-77 — Методика поверки манометров образцовых грузопоршневых с измерительным мультипликатором классов точности 0,1 и 0,2Publicat: 22.05.2019
МИ 140-89 — Вакуумметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 198-79 — Акустическая эмиссия. Термины и определенияPublicat: 22.05.2019
МИ 245-82 — Методические указания. Меры твердости ообразцовые МТШ. Методы и средства поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 677-84 — Методические указания. Преобразователи давления измерительные электрические ИПД и комплексы для измерения давления цифровые ИПДЦ. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 782-85 — Методические указания. Микрометры с ценой деления 0.01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1053-85 — Государственная система обеспечения единства измерений. Планиметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1202-86 — Приборы и преобразователи измерительные напряжения, тока, сопротивления цифровые. Общие требования к методике поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1271-86 — Преобразователи ультразвуковые ПРИЗ-Т1. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1272-86 — Толщиномер ультразвуковой УТ-93П. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1348-86 — Манометры деформационные показывающие и измерительные преобразователи давления ГСП.Publicat: 22.05.2019
МИ 1465-86 — Методы расчета годового экономического эффекта от метрологических работ, проводимых государственной службойPublicat: 22.05.2019
МИ 1496-86 — Нивелиры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1532-86 — Уровни рамные и брусковые для машиностроения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1537-86 — Средства измерений массового расхода газа. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1541-86; 1542-86 — Источники альфа- и бета- излучения радиометрические образцовые. Методики поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1592-86 — Счетчики воды крыльчатые. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1604-87 — Меры длины концевые плоскопараллельные. Общие требования к методикам поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1607-87 — Средства измерения температуры поверхности твердых тел. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1705-87 — Дозатор весовой модели ДВ-0,1-3. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1706-87 — Весы квадрантные с устройством пропорционального дозирования модели ВКПД-40г-М. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1710-87 — Государственная поверочная схема для средств измерений избыточного импульсного давления в диапазоне 1.106:2.108 Па при длительности фронта импульса от 2.10-4 до 5.10-3 сPublicat: 22.05.2019
МИ 1747-87 — Меры массы образцовые и общего назначения . Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1764-87 — Измерители радиопомех. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1778-87 — Динамические нагрузки на работающего. Методика выполнения измерений энергетических затрат работающего.Publicat: 22.05.2019
МИ 1780-87 — Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1788-87 — Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1795-87 — Шаблоны путевые контрольные КШ колеи 1520 мм. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1798-87 — Альфа-спектрометры с полупроводниковыми детекторами. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1799-87 — Угольники поверочные 900. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1801-87 — Приборы электрические самопишущие для линейных измерений. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1802-87 — Барометры мембранные метеорологические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1812-87 — Калибры резьбовые конические. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1818-87 — Средства измерений средней мощности лазерного излучения от 1.10-10 до 1.10-2 Вт для волоконно-оптических систем передачи. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1824-88 — Измеритель скорости движения транспортных средств дистанционный типа «ФАРА». Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1825-88 — Проекторы измерительные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1832-88 — Сличения групп средств поверки одинакового уровня точности. Основные правилаPublicat: 22.05.2019
МИ 1835-88 — Частотомеры электронно-счетные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1850-88 — Образцы шероховатости поверхности (сравнение). Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1855-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности теплового потока в диапазоне 10: 2000 Вт/м2Publicat: 22.05.2019
МИ 1862-88 — Измерительные каналы систем диспетчерского телеконтроля объектов добычи нефти и газа. Типовая методика и программа метрологической аттестацииPublicat: 22.05.2019
МИ 1864-88 — Колонки топливораздаточные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1865-88 — Поверочная схема для средств измерений коэффициента двойного преобразования и ширины диаграммы направленности акустического поля ультразвуковых иммерсионных прямых совмещенных пъезоэлектрических преобразователей в диапазоне частот 0,6:5,0 МГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1872-88 — Межповерочные интервалы образцовых средств измерений. Методика определения и корректировкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1873-88 — Виброметры с пьезоэлектрическими индукционными преобразователями. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1893-88 — Щупы. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1914-88 — Ареометры стеклянные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1925-88 — Измерительные каналы информационно-измерительных систем и другие средства измерений с цифровым выходом. Общие требования к порядку проведения автоматизированной поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1927-88 — Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1928-88 — Индикаторы рычажно-зубчатые с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1930-88 — Веберметры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1932-88 — Средства измерений длин волн нерирывного лазерного излучения. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1934-88 — Датчики силоизмерительные тензорезисторные ГСП. Методика поверки и метрологической аттестации методом сличения с образцовым датчиком силыPublicat: 22.05.2019
МИ 1935-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения до 1000В в диапазоне частот 1.10-2:3.109 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1937-88 — Калибры для конечных соединений. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 1940-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений силы переменного тока от 1.10-8 до 25А в диапазоне частрт 20:1.106 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1945-88 — Приборы для измерения смещения исходного контура. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1946-88 — Приборы для измерения длины общей нормали. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1949-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот 1.10-3:2.107 ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 1950-88 — Государственная поверочная схема для средств измерений толщины особо тонких покрытий в диапазоне 2:1000 нмPublicat: 22.05.2019
МИ 1951-88 — Динамические измерения. Термины и определенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1953-88 — Масса народнохозяйственных грузов при бестарных перевозках. Методика выполнения измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 1958-88 — Оптимеры. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1966-89 — Кипрегели. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1967-89 — Выбор методов и средств измерений при разработки методик выполнения измерений. Общие положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 1970-89 — Влагомеры зерна диэлькометрические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1985-89 — Меры индуктивности и взаимной индуктивности. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 1987-89 — Меры длины штриховые. Общие требования к поверкеPublicat: 22.05.2019
МИ 1997-89 Преобразователи давления измерительные. Методика поверкиPublicat: 06.12.2019
МИ 1998-89 — Энергетические спектры излучений рентгеновских аппаратов. Методика выполнений измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 2000-89 — Трубы аэродинамические малых дозвуковых скоростей. Методика метрологической аттестацииPublicat: 22.05.2019
МИ 2005-89 — Порядок проведения работ по взаимному признанию результатов государственных испытаний и поверки средств измерений.Publicat: 22.05.2019
МИ 2007-89 — Плиты поверочные и разметочные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2011-89 — Дозиметры гамма-нейтронного излучения ионизационные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2021-89 — Метрологическое обеспечение гибких производственных систем. Основные положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2022-89 — Пурки литровые образцовые и рабочие. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2024-89 — Линейки измерительные металлические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2029-89 — Призмы поверочные и разметочные с одной призматической выемкой и накладкой. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 2030-89 — Амплитуды ультразвукового смещения, колебательной скорости частиц поверхности твердого тела и коэффициентов электроакустического преобразования в диапазоне частот 0,001:50МГцPublicat: 22.05.2019
МИ 2031-89 — Призмы поверочные и разметочные чугунные. Методика контроляPublicat: 22.05.2019
МИ 2044-89 — Методика выполнения измерений мощности поглощенной дозы нейтронного излучения ионизационным методом.Publicat: 22.05.2019
МИ 2050-90 — Установки поверочные поглощенной и эквивалентной дозы фотонного излучения. Методика метрологической аттестации и поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2055-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средахPublicat: 22.05.2019
МИ 2056-90 — Пробки пневматические для отверстий диаметром от 3 до160 ммPublicat: 22.05.2019
МИ 2060-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений длины в диапазоне 1. 10-6:50 м и длин волн в диапазоне 0,2 : 50 мкмPublicat: 22.05.2019
МИ 2066-90 — Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины. Метoдика контороляPublicat: 22.05.2019
МИ 2067-90 — Толщиномеры радиоизотопные для листовых и ленточных материалов. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2070-90 — Виброперемещения, виброскорости и виброускорения в диапазоне частот 3.10-1:2.104ГцPublicat: 22.05.2019
МИ 2076-90 — Дозаторы машин фасования пастообразных и других продуктов в тубы. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2078-90 — Роволочки и ролики. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2079-90 — Меры длиныконцевые плоско параллельные образцовые 3 и 4-го разрядов и рабочие классов точности 1-5 длиной до 100 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2083-90 — Измерения косвенные. Определение результатов измерений и оценивание их погрешностейPublicat: 22.05.2019
МИ 2090-90 — Определение динамических характеристик линейных аналоговых средств измерений с сосредоточенными параметрами. Общие положенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2091-90 — Измерения физических величин. Общие требованияPublicat: 22.05.2019
МИ 2092-90 — Масса мазута в цистернах железнодорожного маршрута. Методика выполнения измерений объемно-массовым методом.Publicat: 22.05.2019
МИ 2097-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрической емкости в диапазоне частот 1: 100МГц.Publicat: 22.05.2019
МИ 2098-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений звукового давления в водной среде от 10 до 200 Па в диапазоне частот 0,1:500,0 Гц при избыточном статическом давлении от 0,1 до 50,0 МПаPublicat: 22.05.2019
МИ 2102-90 — Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика градуированияPublicat: 22.05.2019
МИ 2121-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений ускорения свободного паденияPublicat: 22.05.2019
МИ 2123-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений поверхностной плотности и толщины листовых и ленточных материаловPublicat: 22.05.2019
МИ 2124-90 — Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2125-90 — Разработка и реализация региональных программ метрологического обеспечения народного хозяйстваPublicat: 22.05.2019
МИ 2128-90 — Государственная поверочная схема для средств измерений угла вращения плоскости поляризации, разности фаз при линейном двулучепреломлении, коэффициентов линейного и кругового дихроичного поглощенияPublicat: 22.05.2019
МИ 2130-91 — Эвольвонтомеры универсальные иностранных фирм:К. Цейсс Йена, МААГ, Клингельнберг, Хофлер, Осака Сэймицу кикай и хамаи. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2145-91 — Манометры и вакуумметры деформационные образцовые с условными шкалами. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2146-91 — Типовые программы государственных испытаний средств измерений. Порядок разработки и утвержденияPublicat: 22.05.2019
МИ 2156-91 — Государственная поверочная схема для средств измерений электрического напряжения постоянного тока в диапазоне 1 : 800 кВPublicat: 22.05.2019
МИ 2161-91 — Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температуры в диапазоне 0,8 : 303 КPublicat: 22.05.2019
МИ 2163-91 — Государственная поверочная схема для средств измерений коэффициента затухания продольных ультразвуковых колебаний в твердых средахPublicat: 22.05.2019
МИ 2169-91 — Манометры, вакуумметры, напоромеры и тягомеры сильфонные образцовые с условными шкалами.Publicat: 22.05.2019
МИ 2175-91 — Градуировачные характеристики средств измерений, методы построения, оценивание погрешностейPublicat: 22.05.2019
МИ 2187-92 — Методы определения межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измеренийPublicat: 22.05.2019
МИ 2189-92 — Рекомендация. ГСИ. Преобразователи разности давлений пневматические. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2190-92 — Штангенреймасы. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2191-92 — Линейки синусные. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2192-92 — Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2194-92 — Нутромеры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2202-92 — Методики поверки средств измерений расхода жидкостей и газов. Технические описанияPublicat: 22.05.2019
МИ 2203-92 — Методики поверки средств измерений давления. Технические описанияPublicat: 22.05.2019
МИ 2222-92 — Виды измерений. КлассификацияPublicat: 22.05.2019
МИ 2240-92 — Анализ состояния измерений, контроля и испытаний на предприятии, в организации, объединенииPublicat: 22.05.2019
МИ 2251-93 — Расходомер акустический типа «ЭХО-Р»Publicat: 22.05.2019
МИ 2254-94 — Измерительные каналы и измерительные компоненты комплекса мод 30. Методика калибровки и поверки. Общие требованияPublicat: 22.05.2019
МИ 2256-93 — Конфокальный микроскоп. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2287-94 — Хроматографы, предназначенные для определения комплексного состава газов горючих природных по ГОСТ 23781-87. Методика поверкиPublicat: 22.05.2019
МИ 2634-2001 — Расход и количество жидкостей и газов. Методика определения допускаемого диапазона измерений и метрологических характеристик измерительных комплексов с сужающими устройствамиPublicat: 22.05.2019
МИ 2999-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительнные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типаPublicat: 22.05.2019
МИ 3000-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверкиPublicat: 22.05.2019
Инструкция 86-55 по поверке металлических и деревянных брусковых метровPublicat: 06.12.2019