Scurt istoric

2020

2020 – La 24 august 2020, INM devine membru al Rețelei Laboratoarelor de Etaloane Secundare Dozimetrice a Agenției Internaționale de Energie Atomică și Organizației Mondiale de Sănătate IAEA/WHO SSDL.

2019

Republica Moldova devine membru cu drepturi depline al EURAMET

2018

Este votată redefinirea a patru din cele șapte unități fundamentale SI – kilogramul, amperul, kelvinul și molul

2017

Republica Moldova devine membru asociat al Cooperării dintre Institutele Naționale de Metrologie din Europa (EURAMET)
Republica Moldova devine membru asociat al Cooperării europene în domeniul metrologiei legale (WELMEC)

2013

Fondarea „Institutului Național de Metrologie”, în calitate de instituție publică, cu atribuții în domeniul metrologiei legale și administrării Bazei Naționale de Etaloane

2007

Republica Moldova semnează „Aranjamentul de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale de referinţă şi a certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de către institutele naţionale de metrologie (CIPM MRA)”

2005

„Departamentul Standardizare și Metrologie” se transformă în „Serviciul Standardizare și Metrologie”
Republica Moldova aderă la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie „Convenţia Metrului" în calitate de membru asociat

2002

CNSMC este reorganizat în „Institutul Național de Standardizare și Metrologie” (INSM)

2001

Se reorganizează „Departamentul de Stat pentru Standardizare, Metrologie și Supraveghere Tehnică” în „Departamentul de Standardizare și Metrologie”

1998

„Centrul de Standardizare și Metrologie” este redenumit în „Centrul Național de Standardizare, Metrologie și Certificare” (CNSMC)

1997

Republica Moldova aderă la Cooperarea Euro-asiatică a instituţiilor metrologice de stat (COOMET)

1995

Republica Moldova aderă la Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală (OIML) în calitate de membru-corespondent.

1992

Se creează „Departamentul de Stat pentru Standarde, Metrologie și Supraveghere Tehnică”. Se înregistrează Întreprinderea de Stat „Centrul de Standardizare și Metrologie din Moldova”, fondată de „Departamentul de Stat pentru Standarde și Metrologie al Republicii Moldova”
Republica Moldova devine membru fondator al Consiliului Euro-asiatic de Standardizare, Metrologie și Certificare (EASC)

1977

Se creează „Centrul de Standardizare și Metrologie din Moldova”

1963

URSS adoptă SI (GOST 9867-61)

1961

Romania adoptă SI

1960

A XI-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți, ținând cont de recomandările CIPM, redenumește „Sistemul Practic de Unități” în „Sistemul International de Unități SI”

1955

Se creează „Laboratorul Republican Moldovenesc de Control al Standardelor și Tehnicii de Măsurat”

1954

A X-a Conferință Generală de Măsuri și Greutăți (CGPM), luând în considerare hotărârea sa din 1948, adoptă unitățile fundamentale ale „Sistemului Practic de Unități”

1883

Romania aderă la „Convenția Metrului”