Revista „Metrologie”

Reguli de redactare a articolelor pentru publicare în revista „Metrologie”:

1. Generalităţi

  • Lucrările trimise spre publicare trebuie să reprezinte contribuţiile originale ale autorului. Responsabilitatea pentru veridicitatea informaţiilor  prezentate revine autorului.
  • Redacţia îşi rezervă dreptul de a nu publica lucrările pe care le consideră necorespunzătoare.
  • Manuscrisele articolelor nu se înapoiază autorilor.

2. Reguli de redactare

  • Articolele vor avea minim 2 şi maxim 10 pagini, vor fi redactate la calculator cu utilizarea editorului de texte MICROSOFT WORD sub WINDOWS, cu caractere Times New Roman, corp de literă 11, şi vor fi trimise la redacţie pe suport electronic (CD, E-mail, Flash)  însoţite de un exemplar tipărit. Desenele şi imaginile vor fi alb-negru, încorporate în articol şi pe un fişier separat (format jpg).
  • Articolele vor fi prezentate în limbile română/rusă (cu traducere în engleză) sau engleză.
  • Articolele trebuie să fie însoţite de un rezumat de maximum 100 cuvinte, în limbile română/rusă şi engleză, şi de o listă de cuvinte cheie.
  • Autorii vor indica numele şi prenumele, titlurile ştiinţifice, funcţia, locul de muncă, adresa (inclusiv electronică) şi telefonul de contact.
  • Nu se admit prescurtări, în afară de cele recunoscute şi de largă utilizare.
  • Indicarea materialului bibliografic se va face complet: autor, titlu în limba originală, ediţia, numărul volumului, locul publicării, editura, anul apariţiei.
  • Referinţele bibliografice vor fi marcate în text prin indicarea numărului de ordine al lucrării, încadrat în paranteze drepte.

Toate drepturile asupra materialelor publicate în revistă sunt rezervate INM. Punctele de vedere exprimate în articolele publicate aparţin autorilor. Redacţia îşi rezervă dreptul de a prezenta şi alte opinii.

Adresa redacției:

Institutul National de Metrologie
Adresa: str. E. Coca, nr. 28, Chişinău MD 2064 Republica Moldova

Solicitările pentru procurarea revistei şi abonamentelor vor fi adresate INM, pe adresele de e-mail ecaterina.chemenciji@inm.gov.md,  teodor.birsa@inm.gov.md.

Colegiul de Redacţie

Serghei  CEAPA, redactor şef
Vice-Director, INM

Teodor BÎRSA, redactor şef adjunct
Şef Direcţie Metrologie Legală, INM

Constantin BORDIANU, redactor 
Şef Direcţie Metrologie Aplicată, INM

Ecaterina CHEMENCIJI, redactor-editor 
Șef Secţia Metrologie Interdisciplinară, INM 

Alina ŞINCARENCO, traducător
Specialist principal, Relaţii externe, INM

Consiliul Ştiinţific Editorial

Fănel IACOBESCU,
Preşedinte de onoare al CŞE al INM
Prof. univ., dr. ing., dr. h.c., Director General al Biroului Român de Metrologie Legală 
Preşedinte RENAR

Leonid CULIUC,
Membru corespondent al Academiei de Ştiinţe din Moldova 
Director al Institutului de Fizică Aplicată al AŞM

Mirella BUZOIANU,
Dr. inginer, Director al Institutului Naţional de Metrologie din România

Ilie NUCĂ,
Şef Departament Inginerie Electrică
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice
Universitatea Tehnică din Moldova

Andrei CHICIUC, 
Președinte al Consiliului de conducere 
Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional

Alexandru TARLAJAN,
Doctor în ştiinţe tehnice
Universitatea Tehnică din Moldova

Oferta revistei „Metrologie”

Periodicitatea ediţiei – 2 ediții / an
Costul unui număr – 75 lei
Costul abonamentului anual – 150 lei
Costul abonamentului include livrarea pe adresa indicată de abonat.
Pentru abonare Vă rugăm să ne contactaţi la tel. 022 903 117, 
e-mail: revista@inm.gov.md

Pașaport serviciu
Pașaport serviciu editarea revistei Publicat: 27.05.2019