Comparări interlaboratoare

Comparări în curs de derulare
                                                                                                                                                                       

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO

Perioada de inițiere

Note

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor statice trifazate de energie electrică activă și reactivă

4.3.1

02.2019

MD/032/19

Debit și volum

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

5.1.3.2

12.2018

MD/012/18

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereți deformabili

5.1.2.2

05.2019

MD/037/19

Termometrie și umiditate

 1.  

Verificarea metrologică a higrometrelor psihrometrice

10.5.1

12.2018

MD/027/19

 1.  

Verificarea metrologică a corectoarelor electronice de volum de gaz

8.3.3.2

12.2018

MD/029/19

 1.  

Etalonarea termostatelor cu lichid

-

04.2019

MD/034/19

 1.  

Verificarea metrologică a termometrelor cu rezistență de lucru

10.2.1

05.2019

MD/036/19

 1.  

Etalonarea și caracterizarea camerelor climaterice

-

06.2019

 

Mase și mărimi derivate

 1.  

Verificarea metrologică a manometrelor cu contacte electrice

8.3.1.1

06.2019

 

Fotometrie și radiometrie

 1.  

Verificarea metrologică a opacimetrelor (fummetrelor)

9.2.1

       04.2019

MD/035/19

Finisate

 1.  

Verificarea metrologică a fotometrelor-aparat pentru determinarea transmitanței (permeabilității) luminii (finisată 21.01.2019)

 

 

MD/024/18

 1.  

Verificarea metrologică a analizatoarelor gazelor de ardere (finisată 21.01.2019)

 

 

MD/025/18

 1.  

Etalonarea termometrelor digitale (finisată 22.02.2019)

-

12.2018

MD/026/18

 1.  

Verificarea metrologică a distribuitoarelor de gaz natural comprimat (finisată 22.02.2019)

5.1.6.1

12.2018

MD/028/19

 1.  

Verificarea metrologică a cisternelor auto pentru produse petroliere și produse alimentare (finisată 22.02.2019)

5.2.1.1

12.2018

MD/031/19

 1.  

Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor (cu efect Doppler) (finisată 28.02.2019)

3.3.1

12.2018

MD/030/19

 1.  

Etalonarea greutăților (finisată 30.05.2019)

-

03.2019

MD/033/19

                                  
Program comparări naţionale
Nr. ord. Denumirea comparării Poziția din LO Perioada de inițiere Note
Mărimi electromagnetice, frecvență și timp
  Verificarea metrologică a ohmmetrelor și megaohmetrelor 4.5.1 08.2019  
  Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea rezistenței legării la pământ 4.5.1 08.2019  
  Verificarea metrologică a voltmetrelor analogice 4.5.1 10.2019  
  Verificarea metrologică a cronometrelor mecanice 11.1 10.2019  
Mărimi geometrice
  Verificarea metrologică a riglelor gradate 7.1.1 08.2019  
Mase și mărimi derivate
  Verificarea metrologică a măsurilor de volum pentru comercializarea lichidelor 5.2.2.1 10.2019  
Termometrie și umiditate
  Caracterizarea dulapurilor de uscat și sterilizare 10.2.1 09.2019  
Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Nr.
crt.
Denumirea serviciului prestat Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO) Mărimea taxei, lei
1. Mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate 4.2.2; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.2;5.2.2.1;5.2.4.1; 5.2.4.2; 7.1.1 – 7.3.5; 8.1.1.1 – 8.1.3.5; 8.2.1.1 – 8.3.4.1; 10.1.1 – 10.1.5. 1100,00
2. Mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate 2.1.1 – 2.7.1; 3.2.1 – 3.3.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1.1 – 5.1.7.4; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.3.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3;    6.1.1 – 6.3.1; 7.3.6; 7.4.1 – 7.11.1; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 9.1.1 – 9.4.1;       10.2.1 – 10.5.2; 11.1 – 11.5.2. 1500,00
Pașaport serviciu comparări
Pașaport serviciuPublicat: 23.05.2019