Comparări interlaboratoare

Organizarea încercărilor de competență și comparărilor interlaboratoare (PT/ILC) la nivel național

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO sau cod PS a dispozitivului medical

Perioada de inițiere-finalizare

Responsabil

Note

 

Laborator Mase și Volume Mici

1.

PT/ILC pentru inspecția dozatoarelor de laborator

PS 12DM:2018

Martie

Ana RUSU

 

 

2.

PT/ILC pentru verificarea metrologică aparatelor de cântărit

LO poz. 8.1.2.1

Iunie

Ana RUSU

 

 

3.

PT/ILC pentru verificarea metrologică greutăților

LO poz. 8.1.1.1

Iulie

Ana RUSU

 

 

4.

PT/ILC pentru verificarea metrologică dozatoarelor gravimetrice

LO poz. 8.1.3.2

Octombrie

Ana RUSU

 

 

5.

PT/ILC pentru inspecția pompe de infuzie/cu seringă

PS 26DM:2018

Decembrie

Ana RUSU

 

 

Laborator Mărimi Electromagnetice, Frecvență și Timp

6.

PT/ILC pentru verificarea metrologică aparate pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip „faza-zero”

LO poz. 4.2.1

Februarie

Andrei GHERLIH

 

 

7.

PT/ILC pentru inspecția electrocardiografelor

PS 02DM:2018

Iunie

Andrei GHERLIH

 

 

8.

PT/ILC pentru verificarea metrologică a transformatoarelor de tensiune

LO poz. 4.1.2

August

Andrei GHERLIH

 

 

9.

PT/ILC pentru verificarea metrologică cronometrelor

LO poz. 11.1.1

Septembrie

Andrei GHERLIH

 

 

Laborator Mărimi Dimensionale

10.

PT/ILC pentru verificarea metrologică taximetre electronice cu memorie fiscală

LO poz. 7.8.1

Iulie

BRAGUȚA A.

 

 

11.

PT/ILC pentru verificarea metrologică rulete și panglici de măsurare

LO poz. 7.1.2

Octombrie

BRAGUȚA A.

 

 

12.

PT/ILC pentru verificarea metrologică paratelor/riglelor gradate pentru măsurarea nivelului de lichide în rezervoare fixe de stocare

LO poz. 7.4.1

Decembrie

BRAGUȚA A.

 

 

Laborator Mărimi Termice și Umiditate

13.

PT/ILC pentru confirmarea performantelor  sterilizatoarelor cu aburi

PS 07DM:2018

Martie

Grigore BUZUC

 

 

14.

PT/ILC pentru inspecția termostatelor

PS 08DM:2018

Iunie

Denis MARCO

 

 

15.

PT/ILC pentru inspecția incubatoarelor pentru noi născuți

PS 27DM:2018

Noiembrie

Grigore BUZUC

 

 

16.

PT/ILC pentru verificarea metrologică termometre manometrice/bimetalice

LO poz. 10.1.2

Mai

Denis MARCO

 

 

17.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a higrometrelor psihrometrice

LO poz. 10.5.1

August

Grigore BUZUC

 

 

18.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a aparatelor de măsurare şi/sau înregistrare a temperaturii

LO poz. 10.2.3

Octombrie

Denis MARCO

 

 

19.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a contoarelor de energie termică

LO poz. 10.4

Decembrie

Grigore BUZUC

 

 

Laborator Debite și Volume

20.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a contoarelor de apă rece și caldă de la DN 15 până la DN 200

LO poz. 5.1.2.1

Ianuarie

Victor GRUȘCĂ

 

 

21.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a contoare de gaz cu pereți deformabili

LO poz. 5.1.1.2

Martie

Victor GRUȘCĂ

 

 

22.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a complexelor de măsurare a cantităților de fluide, inclusiv cu dispozitive de strangulare

LO poz. 5.1.3.1

Februarie

Victor GRUȘCĂ

 

 

23.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a cisternelor auto pentru petrol şi produse alimentare

LO poz. 5.2.1.1

August

Victor GRUȘCĂ

 

 

Laborator Mărimi Fizico-Chimice

24.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a alcoolmetrelor din sticlă

LO poz. 2.3.1

Februarie

Olga NEAMȚU

 

 

25.

PT/ILC pentru inspecția urometrelor

PS 11DM:2018

Martie

Anastasia POPOV

 

 

26.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a refractometrelor

LO poz. 9.3.1

Martie

Olga NEAMȚU

 

 

27.

PT/ILC pentru inspecția analizatoare pentru măsurarea echilibrului acido-bazic

PS 18DM:2018

Iunie

Anastasia POPOV

 

 

28.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a luxmetrelor

LO poz. 9.1.1

Octombrie

Olga NEAMȚU

 

 

29.

PT/ILC pentru inspecția analizatoare biochimice semiautomate

PS 16DM:2018

Decembrie

Anastasia POPOV

 

 

Laborator Presiuni și Forțe

30.

PT/ILC pentru inspecția dispozitive de măsurare a presiunii arteriale neinvazive

PS 16DM:2018

Aprilie

APOSTOL Tatiana

 

 

31.

PT/ILC pentru verificarea  metrologică a traductoarelor de presiune

LO poz. 8.2.2.1

Mai

APOSTOL Tatiana

 

 

Comparări în curs de derulare

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO

Perioada de inițiere

Mase și volume mici

 1.  

Etalonarea greutăților

 

La solicitare

 1.  

Etalonarea ACFN

 

La solicitare

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 1.  

Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent

4.1.1

05.2022

 1.  

Aparat pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip ”faza-zero”

4.2.1

07.2022

Mărimi Termice și Umiditate

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

 

În proces

 1.  

Etalonarea incintelor termostatate

 

În proces

 1.  

Etalonarea termometrelor din sticlă cu lichid

 

În proces

Mărimi dimensionale

 1.  

Verificarea metrologică a ruletelor

7.1.2

07.2022

Debite și volume

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

 

09.2022

 1.  

Verificarea metrologică a rezervoarelor staționare cilindrice

5.2.5.1.

03.2022

 1.  

Verificarea metrologică a distribuitoarelor de gaz natural comprimat

5.1.5.1

05.2022

Mărimi Fizico-Chimice

 1.  

Verificarea pH-metrelor

 

01.2022

 1.  

Etalonarea filtrelor etalon

 

01.2022

 1.  

Luxmetre

9.1

02.2022

 1.  

Analizatoare pentru gaze de eșapament

2.2

05.2022

 1.  

Analizatoare de gaze și semnalizatoare de gaze uz casnic

2.1

04.2022

 1.  

Opacimetre pentru motoare Diesel

2.2

08.2022

Presiuni și Forțe

 1.  

Etalonarea sau verificarea metrologică a manometrelor cu element elastic

 

La solicitare

Și alte domenii în baza solicitărilor și posibilităților instituționale.

 

 

 

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Nr.
crt.
Denumirea serviciului prestat Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO) Mărimea taxei, lei
1. Mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate 4.2.2; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.2;5.2.2.1;5.2.4.1; 5.2.4.2; 7.1.1 – 7.3.5; 8.1.1.1 – 8.1.3.5; 8.2.1.1 – 8.3.4.1; 10.1.1 – 10.1.5. 1100,00
2. Mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate 2.1.1 – 2.7.1; 3.2.1 – 3.3.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1.1 – 5.1.7.4; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.3.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3;    6.1.1 – 6.3.1; 7.3.6; 7.4.1 – 7.11.1; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 9.1.1 – 9.4.1;       10.2.1 – 10.5.2; 11.1 – 11.5.2. 1500,00