Comparări interlaboratoare

Comparări în curs de derulare

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO

Perioada de inițiere

Note

Mase și mărimi derivate

 1.  

Etalonarea aparatelor de cântărit cu funcționarea neautomată

 

03.2021

MD/063/021

 

Etalonarea greutăților

 

04.2021

MD/064/021

 

Verificarea metrologică a manometrelor cu elastic

8.3.1.1

11.2019

MD/054/19

 

Verificarea metrologică  traductoarelor de presiune

5.1.7.3

11.2019

MD/055/19

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 1.  

Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent

4.1.1

04.2021

 

 

Aparat pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip ”faza-zero”

4.2.1

06.2021

 

Mărimi termice și umiditate

 1.  

Etalonarea termometrelor manometrice si bimetalice

 

 

 

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

 

04.2021

 

 1.  

Etalonarea incintelor termostatate

 

 

 

 1.  

Etalonarea termometrelor din sticlă cu lichid

 

 

 

Mărimi dimensionale

 1.  

Verificarea metrologică a aparatelor/riglelor gradate pentru măsurarea nivelului de lichide în rezervoare fixe de stocare

7.4.1

05.2021

MD/066/21

 1.  

Verificarea metrologică a ruletelor

7.1.2

08.2021

 

Debite și volume

 1.  

Verificarea metrologică a sistemelor de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul.

 

12.2020

MD/061/20

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereți deformabili

5.1.2.2

05.2019

MD/037/19

 1.  

Verificarea metrologică a rezervoarelor staționare cilindrice

 

07.2021

 

 1.  

Verificarea metrologică a distribuitoarelor de gaz natural comprimat

 

09.2021

 

Mărimi Fizico-Chimice

 1.  

Verificarea pH-metrelor

 

01.2021

 

 1.  

Etalonarea filtrelor etalon

 

01.2021

 

 1.  

Luxmetre

9.1

02.2021

 

 1.  

Analizoare pentru gaze de eșapament

2.2

05.2021

 

 1.  

Analizoare de gaze și semnalizatoare de gaze uz casnic

2.1

04.2021

 

 1.  

Opacimetre pentru motoare Diesel

2.2

08.2021

 

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Nr.
crt.
Denumirea serviciului prestat Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO) Mărimea taxei, lei
1. Mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate 4.2.2; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.2;5.2.2.1;5.2.4.1; 5.2.4.2; 7.1.1 – 7.3.5; 8.1.1.1 – 8.1.3.5; 8.2.1.1 – 8.3.4.1; 10.1.1 – 10.1.5. 1100,00
2. Mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate 2.1.1 – 2.7.1; 3.2.1 – 3.3.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1.1 – 5.1.7.4; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.3.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3;    6.1.1 – 6.3.1; 7.3.6; 7.4.1 – 7.11.1; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 9.1.1 – 9.4.1;       10.2.1 – 10.5.2; 11.1 – 11.5.2. 1500,00
Pașaport serviciu comparări
Pașaport serviciuPublicat: 23.05.2019