Instruiri

Persoana de contact:

Ecaterina Chemenciji, Șef Secție Metrologie Interdisciplinară
Tel:   (37322) 903 117
E-mail: ecaterina.chemenciji@inm.gov.md 

Organizarea instruirilor specialiștilor în domeniul metrologiei din țară

 

Nr. ord.

Denumire curs

Perioada de desfășurare

Cursuri generale

1.

Validare/verificarea metodelor și evaluarea incertitudinii de măsurare

La solicitare

2.

Elaborarea perioadelor de etalonare conform ILAC G-24

La solicitare

3.

Concepte fundamentale de utilizare a ISO/IEC 17043 în comparările interlaboratoare și testele de competență

La solicitare

4.

Legislația națională în domeniul metrologiei. Plasarea pe piață a mijloacelor de măsurare

La solicitare

Mase și Volume Mici

5.

Verificarea metrologică și etalonarea greutăților

Martie

6.

Verificarea dozatoarelor gravimetrice cu funcționare automată

Aprilie

7.

Verificarea metrologică a ACFN

Mai

8.

Verificarea metrologică a aparatelor de cântărire în mers a autovehicolelor

Septembrie

Mărimi Electromagnetice, Frecvență și Timp

9.

Verificarea metrologică a contoare de energie electrică

Ianuarie

10.

Verificarea metrologică a transformatoarelor

Decembrie

Mărimi Termice și Umiditate

11.

Verificarea contoarelor de energie termică

Mai

12.

Verificarea Termometrelor din sticlă și higrometrelor psihrometrice

Septembrie

Mărimi Dimensionale

13.

Verificarea metrologică a taximetre electronice cu memorie fiscală

Iunie

14.

Verificarea metrologică a aparatelor/riglelor gradate pentru măsurarea nivelului de lichide în rezervoare fixe de stocare

Octombrie

Debite și Volume

15.

Verificarea metrologică a sistemelor de măsurare dinamică a cantităților de lichide, altele decât apa

Martie

16.

Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Distribuitoare de gaz comprimat

Septembrie

17.

Cisterne auto pentru petrol și produse alimentare

Noiembrie

Mărimi Fizico-Chimice

18.

Inspecția metrologică a dispozitivelor medicale de diagnostic in vitro

Iulie

19.

Asigurarea validității și calității măsurărilor areometrelor

Septembrie

20.

Asigurarea validității și calității măsurărilor pH-metrelor

Noiembrie

Presiuni și Forțe

21.

Efectuarea măsurărilor în domeniul presiunii – manometre

Octombrie

22.

Efectuarea măsurărilor în domeniul forței

Iunie

Și alte cursuri în baza solicitărilor și posibilităților instituționale.