Instruiri

Persoana de contact:

Ecaterina Chemenciji, Șef Secție Metrologie Interdisciplinară
Tel:   (37322) 903 117
E-mail: ecaterina.chemenciji@inm.gov.md 

Organizarea instruirilor specialiștilor în domeniul metrologiei din țară

Denumire curs

Elaborarea procedurilor de etalonare

Elaborarea perioadelor de etalonare conform ILAC G-24

Efectuarea măsurărilor în domeniul mase–greutăți

Efectuarea măsurărilor în domeniul mase–aparate de cântărit cu funcționare neautomată

Efectuarea măsurărilor în domeniul volume mici principiul gravimetric

Aparat pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „faza-zero”

Contoare de energie electrică și a transformatoarelor de curent

Verificarea metrologică a corectoarelor de volum de gaz

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

Etalonarea și verificarea metrologică a higrometrelor

Verificarea metrologică a riglelor gradate

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

Verificarea contoarelor de gaz cu pereți deformabili

Verificarea contoarelor de gaz cu rotor, turbină și ultrasunet.

Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Distribuitoare de gaz comprimat

Cisterne auto pentru petrol și produse alimentare

Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor petroliere și gazelor lichefiate, produselor alimentare

lichide.

Asigurarea validității și calității măsurărilor pH-metrelor

Asigurarea validității și calității măsurărilor conductometrelor

Asigurarea validității și calității măsurărilor în domeniul mărimilor fotometrice (spectrofotometre, fotoelectrocolarimetre, fotometre)

Efectuarea măsurărilor în domeniul presiunii – corectoare de volum de gaz

Efectuarea măsurărilor în domeniul presiunii – manometrele cu element elastic

Efectuarea măsurărilor în domeniul durității – mașini de duritate

Efectuarea măsurărilor în domeniul forței