Instruiri

Persoana de contact:

Ecaterina Chemenciji, Șef Secție Metrologie Interdisciplinară
Tel:   (37322) 903 117
E-mail: ecaterina.chemenciji@inm.gov.md 

Organizarea instruirilor specialiștilor în domeniul metrologiei din țară

Nr. ord.

Denumire curs

Perioada de desfășurare

 1.  

Elaborarea procedurilor de etalonare

La solicitare

 1.  

Elaborarea perioadelor de etalonare conform ILAC G-24

La solicitare

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul mase–greutăți

Martie

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul mase–aparate de cântărit cu funcționare neautomată

Mai

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul volume mici principiul gravimetric

Septembrie

 1.  

Aparat pentru măsurarea caracteristicilor conturilor de tip „faza-zero”

Septembrie

 1.  

Contoare de energie electrică și a transformatoarelor de curent

Iunie

 1.  

Verificarea metrologică a corectoarelor de volum de gaz

Februarie

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

Iunie

 1.  

Etalonarea și verificarea metrologică a higrometrelor

Septembrie

 1.  

Verificarea metrologică a riglelor gradate

Septembrie

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

Mai

 1.  

Verificarea contoarelor de gaz cu pereți deformabili

Aprilie

 1.  

Verificarea contoarelor de gaz cu rotor, turbină și ultrasunet.

Septembrie

 1.  

Sisteme de măsurare și înregistrare a cantității produselor petroliere și gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Distribuitoare de gaz comprimat

Iunie

 1.  

Cisterne auto pentru petrol și produse alimentare

Octombrie

 1.  

Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor petroliere și gazelor lichefiate, produselor alimentare

lichide.

Noiembrie

 1.  

Asigurarea validității și calității măsurărilor pH-metrelor

Februarie

 1.  

Asigurarea validității și calității măsurărilor conductometrelor

Iunie

 1.  

Asigurarea validității și calității măsurărilor în domeniul mărimilor fotometrice (spectrofotometre, fotoelectrocolarimetre, fotometre)

Aprilie

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul presiunii – corectoare de volum de gaz

Iunie

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul presiunii – manometrele cu element elastic

Octombrie

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul durității – mașini de duritate

Iulie

 1.  

Efectuarea măsurărilor în domeniul forței

Noiembrie