Instruiri

Costul pentru o persoană instruită este de 2291,80 lei

Persoana de contact:

Ecaterina Chemenciji, Șef Secție Metrologie Interdisciplinară
Tel:   (37322) 903 117
E-mail: ecaterina.chemenciji@inm.gov.md 

Nr.

 ord.

Denumire curs

Perioada de desfășurare

Durata

(zile)

Cursuri generale

 

Evaluarea incertitudinii de măsurare. Cerințele standardului ISO 17025:2018 privind incertitudinea de măsurare.

Iunie

2

 

Determinarea intervalelor de etalonare a mijloacelor de măsurare. Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor.

Iunie

1

Mase și mărimi derivate

 

Etalonarea ACFN

Mai

3

 

Practici de cercetare și realizare a graficelor de control, în baza cărora se stabilesc perioadele de etalonare

Mai

3

 

Etalonarea greutăților

Septembrie

3

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 

Verificarea metrologică a aparatelor electrice

(voltmetre, ampermetre, wattmetre, multimetre).

Aprilie

2

 

Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare a rezistenței electrice (ohmmetrelor, megohmmetrelor, aparatelor pentru măsurarea rezistenței legării la pământ).

Mai

2

Mărimi termice

 

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

12.08.2020-14.08.2020

3

 

 

Etalonarea și verificarea termometrelor prin metoda comparării directe

06-08.10.2020

3

Mărimi dimensionale

 

Verificarea metrologică a tijelor metrice

28.09-30.09.2020

3

 

Verificarea metrologică a aparatelor pentru măsurarea jocului volanului autovehiculelor, standurilor pentru balansarea roților la autovehicule, aparatelor pentru reglarea farurilor, standurilor pentru reglarea dezaxării și convergenței roților autovehiculelor și standurilor pentru verificarea sistemului de frânare al autovehiculelor.

Iulie

4

 

Verificarea metrologică a taximetrelor

Octombrie

3

Debite și volume

 

Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Distribuitoare de gaz natural comprimat.

Octombrie

4

 

Verificarea rezervoarelor, masuri de volum pentru produse petroliere si alimentare.

Septembrie

4

Mărimi fizico - chimice

 

Asigurarea validității și calității măsurărilor spectrofotometrelor

    Octombrie

3

 

Asigurarea validității și calității măsurărilor pH-metrelor

Octombrie

3

 

Asigurarea validității și calității măsurărilor conductometrelor

Iunie

3

 

Asigurarea validității și calității măsurărilor analizatoarelor de elemente chimice

Iulie

3