Instruiri

Costul pentru o persoană instruită este de 2291,80 lei

Persoana de contact:

Diana Gaina, Specialist principal Secție Metrologie Interdisciplinară
Tel:   (37322) 903 117 
E-mail: diana.bolotovici@inm.gov.md;

Nr. ord. Denumire curs Perioada de desfășurare Durata (zile)
Cursuri generale  
 1.  
Evaluarea incertitudinii de măsurare. Cerințele standardului ISO 17025:2018 privind incertitudinea de măsurare. Iunie 2
 1.  
Determinarea intervalelor de etalonare a mijloacelor de măsurare. Trasabilitatea rezultatelor  măsurărilor. Iunie 1,5
 1.  
Construcția unei proceduri de lucru pentru respectarea cerințelor standardului ISO 17025. Septembrie 3 zile
Mărimi fizico - chimice  
 1.  
Verificarea metrologică a analizatoarelor de gaze (gazelor de ardere şi eşapament). Martie 2 zile
 1.  
Verificarea MM din domeniul mărimilor biomedicale: pH-metre, urometre, coagulometre, analizatoare automate, analizatoare semiautomate, analizatoare hematologice, analizatoare ale echilibrului acido-bazice, cromatografice. Iulie 2 zile
 1.  
Etalonarea și verificarea metrologică a areometrelor (alcoolmetre din sticlă, densimetre din sticlă) și densimetrelor digitale. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Noiembrie

3 zile

Mărimi dimensionale  
 1.  
Etalonarea măsurilor materializate ale lungimii. Verificarea metrologică a aparatelor și măsurilor de măsurat lungimi. Martie 3 zile
Mărimi electromagnetice, frecvență și timp  
 1.  
Verificarea metrologică a contoarelor de energie electrică. Metode de determinare a erorilor de măsurare pentru contoarele de energie electrică activă şi reactivă. Mai 2 zile
 1.  
Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent. Mai 1,5 zile
 1.  
Verificarea metrologică a aparatelor de măsurare a rezistenței electrice (ohmmetrelor, megohmmetrelor, aparatelor pentru măsurarea rezistenței legării la pământ). Mai 1,5 zile
Mase și mărimi derivate  
 1.  
Etalonarea traductoarelor de presiune. Evaluarea incertitudinii de măsurare. Iunie 2 zile
 1.  
Etalonarea manometrelor cu piston și greutăți. Evaluarea incertitudinii de măsurare. August 2 zile
 1.  
Etalonarea pipetelor și cupelor de volum.Evaluarea incertitudinii de măsurare la determinarea volumului prin metoda gravimetrică. Iulie 2 zile
 1.  
Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereţi deformabili, rotor şi turbionule. Iulie 3 zile
Mărimi termice  
 1.  
Metode de etalonare a indicatoarelor și simulatoarelor (calibratoarelor) de temperatură. Evaluarea incertitudinii de etalonare. Iulie 2 zile
 1.  
Metode de etalonare și verificare metrologică a termorezistentelor. Evaluarea incertitudinii de etalonare. Iulie 2 zile
 1.  
Metode de etalonare a incintelor termostatate. Evaluarea incertitudinii de etalonare. Septembrie 2 zile
 1.  
Etalonarea și verificarea metrologică a termometrelor din sticlă cu lichid, termometrelor manometrice și bimetalice. Evaluarea incertitudinii de etalonare. Mai 2 zile
Debite și volume  
 1.  
Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereţi deformabili, rotor şi turbionule. Iulie 3 zile