Managementul INM

Director
Curriculum vitae  
 
Informații personale  
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Anatolie Melenciuc
022 903 100
office@inm.gov.md
moldovean
01 Ianuarie 1971
Experienţa profesională  
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Noiembrie 2016– prezent
Director
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

 
Martie 2016– Noiembrie 2016
Director General
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

 
Februarie-Octombrie 2015
Director General
Agenția Rezerve Materiale

 
2011 – 2015
Vicepreşedinte
Consiliul Raional Ialoveni

 
2010 - 2011
Şef adjunct Oficiul teritorial Chişinău
Cancelaria de Stat

 
2008 - 2010
specialist
Curtea Supremă de Justiţie

 
2007-2008
expeditor
SRL „Daniandra prim” Ialoveni

 
2005 – 2006
SP „Severpaz” mun. Chişinău

 
1991 – 2002
Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat
Colaborator de Protecţie
 

 
1989 - 1991
Serviciul militar în termen
Grad militar - Locotenent
Educaţie şi formare  
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
1986 - 1989
Şcoala Profesională Tehnică nr. 91, Răzeni
diploma B nr. 552620
specialitatea – montor în telecomunicaţii
  2000 - 2005
Institutul de Studii Aplicative Integrate
Licenţiat în drept, specializarea: Drept penal.
Diploma AL nr.0099688
Stagieri Marea Britanie, România, Croaţia, Estonia, Lituania, Suedia
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C2 C2 C2
B2 B1 B1 B1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Vicedirector
Curriculum vitae  
 
Informații personale  
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Ceapa Serghei
022 903 102
serghei.ceapa@inm.gov.md
moldovean
15 aprilie 1971
Experienţa profesională  
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Ianuarie 2017 – prezent
Vicedirector
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Planificarea, organizarea, coordonarea și controlul activităților de cercetare în domeniul metrologiei

 
Iulie 2016 – aprilie 2017
Expert, Proiectul ”Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
Elaborarea analizei de reformare a infrastructurii calității:
Gradul de pregătire privind semnarea Aranjamentului EA-MLA

 
2015 - prezent
Membru al Consiliului de Conducere
Agenţiea Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP)
Misiunea ANACIP constă în dezvoltarea și promovarea culturii calităţii în domeniul învăţămîntului profesional tehnic, superior şi în formarea continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice și coeziunii sociale în Republica Moldova.

 
2014 – ianuarie 2017
Director tehnic
“TehLabService”SRL, Chișinău
Planificarea activităților metrologice în companie

 
2016 – aprilie 2016
Expert, Proiectul ”Suport pentru implementarea DCFTA în Republica Moldova”
Elaborarea analizei de impact cu privire la punerea în aplicare a directivelor europene transpuse în legislația națională

 
2011 - 2014
Director științific
Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, Chișinău, str. E. Coca, 28
Coordonarea și planificarea activităților metrologice.

 
2012 - 2012
Consultant
United Nations Development Programme in Moldova, Republica Moldova
Suport a Ministerului Economiei (ME) al Republicii Moldova în implementarea Acordului de Lider Schimb (DCFTA).

 
2002 - 2009
Șef serviciu metrologie
Institutul Național de Standardizare şi Metrologie, Chișinău, str. E. Coca, 28
Planificarea activităților metrologice

 
1998 – 2002
Inginer
„Tehnogaz-Grup” SRL, Republica Moldova
Lucrări principale – montarea, proiectarea şi darea în exploatare a sistemelor de evidenţă a gazelor naturale.
 

 
1996 - 1997
Inginer, economist - consultant
International Business & Technical Consultants, Inc. (IBTCI), Republica Moldova
pregătirea pachetului de documente pentru privatizarea întreprinderii

 
1994 – 1995
CONTROL OPERATION PROCEDURE (COP)
Price Waterhouse Co, Republica Moldova
Angajat în departamentul de control al procedurilor în punctele de colectare a cererilor contra bonurilor patrimoniale.

 
1993–1995
Universitatea de Stat din Moldova, Republica Moldova

Catedra de optică şi spectroscopie în cadrul facultăţii de fizică la USM. Efectuarea lucrărilor experimentale şi de cercetare în cadrul proiectului ”Rezonator”, cercetarea cristalelor utilizate la lasere
Educaţie şi formare  
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2011 – prezent
Școala Doctorală
Specialitatea: 05.11.16. Aparate, sisteme și metode de măsurare, informare, control şi diagnostic
Universitatea Tehnică din Moldova (UTM)
  1988 - 1993
Facultatea: Fizică; Specialitatea – Inginer - fizician
Universitatea de Stat din Moldova (USM).
  ACCA – Raportării financiare și administrația fiscală
INSM – Certificarea sistemelor de management al calității.
EOTC – Instruirea auditorilor al sistemelor de management.
TUVQUALITY – Standardele internaţionale ISO seria 9000:2000. Metodologia elaborării sistemelor de management al calităţii.
COOMET – Filosofia dezvoltării şi implementării sistemelor de management al calităţii conform ISO 17025 în laboratoarele de etalonări şi încercări.
Institutul de Metrologie din Cehia - Curs teoretic in domeniul presiunilor.
INTERSTUDIA – cursuri de limba engleză.
DGZIP- curs practic de implementare a ISO 17025.
ORGANISATION DEVELOPMENT INTERNATIONAL (PTY) LTD, PROF DEVELOPMENT INSTITUTE, JAPAN – The 20 keys. Training workshop.
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C2 C2 C2
B2 B2 B2 B2 B2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Șef Direcție Metrologie Legală
Curriculum vitae  
 
Informații personale  
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Bîrsa Teodor
022 903 104
teodor.birsa@inm.gov.md
moldovean
26 decembrie 1952
Experienţa profesională  
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Noiembrie 2016 - prezent
Șef Direcție Metrologie Legală
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală.

 
Februarie 2013 - Noiembrie 2016
Director Metrologie Legală
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală.
  2004 -2013
Şef sector SNE
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Adminsitrarea activităților pe domeniile Metrologie Legală, Metrologie Aplicată, Evaluarea conformității produselor, verificări metrologice, etc.
  2002 - 2004
Specialist-coordonator al sectorului SNE
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Gestionarea Sistemului Naţional de Etaloane
  1997 - 2002
Inspector-metrolog
Centrul Naţional de Standardizare şi Metrologie
Exercitarea controlului metrologic legal al mijloacelor de măsurare şi măsurărilor
  1992 – 1997
Director adjunct
Centrul de Metrologie şi Automatizare al AŞ a RM
Organizarea şi supervizarea activităţii Centrului
  1988 -1992
Şef sector asigurare tehnică a experimentelor
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a RM
Organizarea, supervizarea şi participarea la deservirea tehnică (reparare, ajustare) şi verificarea mijloacelor de măsurare şi echipamentelor
  1983- 1988
Inginer superior
Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞ a RM
Deservirea tehnică (reparare, ajustare) a mijloacelor de măsurare
Educaţie şi formare  
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
1970 - 1975
Inginer în tehnica electronică, Specialitatea: aparate cu semiconductori
Institutul Politehnic Chişinău, Electrofizică.
2002 Instruirea auditorilor de laborator. INSM - EOTC
2003 Verificator metrolog în domeniul sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. DSM al RM
2004 Verificator metrolog în domeniul sistemelor de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere principale şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul DSM al RM
2005 Instruire în domeniul metrologiei legale. DSM al RM
2006 Training on practical implementation of ISO 17025 requirements DGZP
2007 Auditori interni ai SMC conform ISO 19011:2004 INSM
Cursuri pentru experţi în standardizare. INSM
Elaborarea SMC conform ISO 9001:2000 INSM
Instruirea auditorilor de laborator. INSM - EOTC
2011 Procesul de standardizare în organizaţie, companie, firmă. Ghid pentru implementare. INSM
2012 Internal Auditing and Management Review with reference to ISO/IEC 19011:2011. VSL
2013 Etalonarea mijloacelor de măsurare în domeniul mărimilor electromagnetice. INM România
Aptitudini şi competenţe personale  
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C1 C2 C1
A1 A1 A2 A2 A2
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Șef Direcție Metrologie Aplicată
Curriculum vitae
Informații personale
Nume / Prenume
Telefon
E-mail(uri)
Naționalitate-(tăți)
Data naștere
Bordianu Constantin
022 903 103
bordianuc@inm.gov.md
moldovean
24 decembrie 1979
Experienţa profesională
Perioada
Funcţia sau postul ocupat
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Noiembrie 2016- prezent
Șef Direcție Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale


Aprilie 2013 - Noiembrie 2016
Director Metrologie Aplicată
Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind cercetarea și mentenanța a etaloanelor naționale
Iunie 2010 – Aprilie 2013
Şef Serviciu Metrologie Aplicată
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea activității laboratoarelor metrologice privind verificarea și etalonarea mijloacelor de măsurare
Septembrie 2005 - Mai 2010
Şef laborator Mărimi Termice
Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Administrarea laboratorului și realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniul mărimilor termice şi umiditate
August 2004 - Septembrie 2005
Specialist în sectorul cercetări și măsurări a mărimilor termotehnice și fizico - chimice Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28
Realizarea lucrărilor de verificări şi etalonări a mijloacelor de măsurare din domeniile debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni
2005 – prezent
Lector
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
Învățămînt
Educaţie şi formare
Perioada
Calificarea / diploma obţinută
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare
2012 - prezent
Doctorantură în științe inginerești
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
2004 – 2005
Masterat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
2000 – 2004
Inginer licențiat
Specialitatea „Metrologie, Standarde, Control şi certificarea producţiei”
Universitatea tehnică din Moldova, Facultatea Energetică
1995 – 2000
Specialitatea „Maşini, aparate şi acţionări electrice”
Colegiul Politehnic din orașul Bălţi
2005 Măsurarea mărimilor termotehnice (debite lichide şi gaze, mărimi termice, presiuni):
INSM Metrologia Legală:
Serviciul Standardizare şi Metrologie al RM
2007 Auditori interni a Sistemului de Management al Calităţii: COOMET, INSM
2008 Elaborarea sistemului de management al calităţii conform SM SR EN ISO 9001-2000: INSM
2010 Respectarea cerinţelor SM SR EN ISO/CEI 17025:2006.
Auditori interne ISO 19011:2004
Cursuri de perfecţionare în domeniul mărimilor termice: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de instruire în domeniul volum: Ucrmetrteststandart în comun cu PTB, Germania, Kiev, Ucraina
2011 Cursuri de perfecţionare în domeniul presiuni: Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
2014 Cursuri de instruire în domeniul mărimi termice.
Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România
Cursuri de aplicare a EN ISO/CEI 17025: Proiect Twining (MOLDAC)
Aptitudini şi competenţe personale
Limba(i) maternă(e) Româna
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)

Limba rusă
Limba engleză
Limba franceză
Înţelegere Vorbire Scriere
Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral Exprimare scrisă
C2 C2 C1 C1 C1
A1 B1 A1 A1 A1
A1 B1 A1 A1 B1
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat
Șef Direcție Administrativă

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Struțescu Irina

Telefon(oane)

068070022

 

 

E-mail(uri)

strutescu.irina@metrologie.md

 

 

Naţionalitate(-tăţi)

moldoveancă

 

 

Data naşterii

26.05.1983

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

 

Perioada

Aprilie 2013 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Șef direcție administrativă   IP INM

Numele şi adresa angajatorului

IP Institutul Național de Metrologie, Chișinău, str. E. Coca, 28

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

  Administrarea juridică a  activităților Instituției

Perioada

                         Funcţia sau postul ocupat

                                           Tipul activității

Octombrie 2017- pînă în prezent AO Asociația pentru Administrarea calității

Președinte

Crearea unei culturi a calității în raport cu consumatorii pers. fizice și persoane juridice și autoritățile statului

Promovarea practicilor europene din domeniul calității pe toate dimensiunile în R.M.

 

 

   Martie 2011 – Aprilie  2013

 

Șef secție juridică IS.Institutul Național de Standardizare și Metrologie

 

 

 

   Martie 2008-Februarie 2011

   SRL MVM Unic-Gran

   Director comercial

 

 

 

Februarie 2008 - Octombrie  2008  

IS Cantina Aparatului Guvernului

Jurist-economist

 

August 2006 – Februarie 2008

SRL SRL MVM Unic-Gran

Jurist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

16

 

 

 

 

 

 

Perioada

  Magistru  în  drept economic - 2008,

  Universitatea de Stat din Moldova

 

Calificarea / diploma obţinută

   Master 

   Drept economic

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

   Universitatea de Stat din Moldova

 

 

2007

Licențiat în Drept

 

   Universitatea de Stat din Moldova

 

2005  - Catedra militara, grad ofiter

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

 

 

 

Limba(i) maternă(e)

Română, Rusă

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Autoevaluare

Nivel european (*)

 

                                    Limba engleză

Limba franceză

Limba rusă

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C2

C2

                C2

A2

A2

A2

A2

B2

C2

C2

C2

C2

C2

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator  independent - C1/2: Utilizator experimentat

Contabil-Șef

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Elena Cibotari

Adresă(e)

s. Bursuc, raionul Floresti, R. Moldova

Telefon(oane)

(+373 22) 903 106 (serviciu)

 

 

E-mail(uri)

contabilitate@inm.gov.md

Naţionalitate(-tăţi)

Republica Moldova

                            Data naşterii

06.08.1985

Sex

Femenin

Experienţa profesională

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele și adresa angajatorului

Aprilie 2016 – prezent

Contabil sef

IP Institutul National de Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

Aprilie 2014- aprilie 2016

Șef-adjunct Direcția economic-financiară

Agenția Rezerve Materiale, Chișinău, str. Columna, 118

 

Octombrie 2012- Aprilie 2014

Consultant superior, Direcția economic-financiară

Agenția Rezerve Materiale, Chișinău, str. Columna, 118

 

Mai 2011 - Octombrie 2012

Consultant, Direcția buget și finanțe

Agenția Rezerve Materiale, Chișinău, str. Columna, 118

 

Ianuarie 2010-mai 2011

Specialist principal, dircția Buget și Finanțe

Agenția Rezerve Materiale, Chișinău, str. Columna, 118

 

Aprilie 2009-ianuarie 2010

Specialist principal, Direcția Juridică

Agenția Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, Chișinău, str. Columna, 118

 

Martie 2009-martie 2009

Operator IBM

ÎM Apă Bună, Chișinău, str. Alba Iulia, 75a

 

Octombrie 2006-iunie 2007

Cercetător științific stagiar

Institutul de Economie, finanțe și statistic, Chișinău, str. I. Creangă, 45

 

Educaţie şi formare

Perioada

Calificarea / diploma obţinută

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

2014-2017

Master în științe politice, specializarea Administrare publică

Academia de Administrare Publică

 

2003 - 2009

Licenţiat în economie

Academia de Studii Economice din moldova

 

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

rusa, franceza, engleza

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Rusa

 

C2

B2

B2

B2

B2

Franceza

 

B1

B2

B1

B1

B1

Engleza

 

B1

B2

B1

B1

B1

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Competenţe şi aptitudini organizatorice

  • Punctualitate
  • Luru în echipă
  • Planificare
  • Coordonare

Competenţe şi aptitudini PC

 Windows, MS Office applications: Word, Excel, Power Point, 1C.