Informații generale

Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public este una din modalităţile de exercitare a controlului metrologic legal, are ca scop legalizarea mijloacelor de măsurare şi asigurarea exactităţii şi uniformităţii măsurărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, la introducerea pe piaţă şi în folosinţă a mijloacelor de măsurare în cauză, şi se acordă în urma susţinerii cu succes a încercărilor metrologice în scopul aprobării de model.