Consiliul Tehnico-Științific

Consiliul Tehnico-științific este un organ consultativ cu atribuții în domeniul metrologiei generale și legale. Membri ai Consiliului sunt reprezentanţii delegaţi de INM, de Ministerul Economiei al Republicii Moldova, de Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor și Supravegherea Pieței, de Centrul Naţional de Acreditare „MOLDAC” şi reprezentanți ai altor instituţii care activează în domeniul metrologiei.

Ședințele Consiliului se convoacă la necesitate, în scopul soluționării problemelor practice apărute în experiența părților interesate din domeniul metrologiei naționale. În activitatea sa Consiliul se conduce de legislaţia Republicii Moldova, documentele normative în vigoare în domeniul metrologiei, precum și de recomandările organizaţiilor regionale şi internaţionale din domeniul metrologiei.