Laboratorul „Mărimi fizico-chimice”


Laboratorul „Mărimi fizico – chimice” administrează – preia, conservează și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unităţi de măsură: pH-ul, densitatea, indicele de refracţie, factorul de transmisie spectrală, intensitatea luminoasă.

Unităţile de măsură specificate sunt vital importante pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a. 
 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Cercetarea etaloanelor naţionale și de referinţă din dotarea laboratorului.
  • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
  • Participarea la efectuarea intercomparărilor internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
  • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;
  • Crearea şi cercetarea stabilităţii materialelor de referinţă necesare pentru transmiterea unităţii de măsură din domeniu.

Anastasia Popov - Șefă laborator

Tel: (373 22) 903 141

E-mail: fizico.chimice@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Laboratorul deţine următoare etaloane naţionale:

Etalonul naţional al unităţii de măsură al factorului spectral de transmitanţă şi densităţii optice:

Etalonul de referinţă a unităţii de pH :

Etalonul naţional a unităţii de măsură densităţii lichidelor:

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul Mărimi Fizico-Chimice oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:

Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Spectrofotometru

0 ÷ 2

200 ÷ 3000

0,005

0,2

A

nm

Filtre neutre

0 ÷ 8

0,005

A

Filtre spectrale

200 ÷ 2000

0,2

nm

Fotoelectrocolorimetre

315 ÷ 980

0 ÷ 100

0,2 ÷ 1

0,4 ÷ 2

nm

%T

Densimetre electronice

650 ÷ 1400

0,2

kg/m3

Densimetre din sticlă

650 ÷ 1400

0,3

kg/m3

Alcoolmetre din sticlă

0,2 ÷ 96,0

0,06

% vol. alc

pH-metre

1 ÷ 12

0,03

pH

Luxmetre

10 ÷ 600

5 %

lx

Conductometre

13 ÷ 1420

(3,0 ÷1,5) %

µS/cm

 


Tabelul 2. Domeniile de etalonare în baza declaraţiei pe propria răspundere.

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Refractometre

1,333 ÷ 1,741

2 · 10-4

ηD

Polarimetre

-150 ÷ 150

0,003 ÷ 0,500

°

Analizatoare de concentrații

1 · 10-6 ÷ 1

(1 ÷ 4) %

g/dm³

Conductometre

0 ÷ 1420

(3,0 ÷1,5) %

µS/cm

Gaz-cromatografe

1 ∙ 10-4 ÷ 15

(1 ÷ 10) % din valoare

%

Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul oferă instruiri accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile Laboratorului Mărimi Fizico-Chimice.

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a densității lichidelorPublicat: 07.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a factorului spectral de transmitanță și densitate opticăPublicat: 03.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a pH-uluiPublicat: 07.05.2019
Schemă de trasabilitate a unității de măsură a iluminăriiPublicat: 03.03.2023