Comparări interlaboratoare

Comparări în curs de derulare

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO

Perioada de inițiere

Mase și volume mici

 1.  

Etalonarea greutăților

 

La solicitare

 1.  

Etalonarea ACFN

 

La solicitare

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 1.  

Verificarea metrologică a transformatoarelor de curent

4.1.1

05.2022

 1.  

Aparat pentru măsurarea caracteristicilor contururilor de tip ”faza-zero”

4.2.1

07.2022

Mărimi Termice și Umiditate

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de energie termică

 

În proces

 1.  

Etalonarea incintelor termostatate

 

În proces

 1.  

Etalonarea termometrelor din sticlă cu lichid

 

În proces

Mărimi dimensionale

 1.  

Verificarea metrologică a ruletelor

7.1.2

07.2022

Debite și volume

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

 

09.2022

 1.  

Verificarea metrologică a rezervoarelor staționare cilindrice

5.2.5.1.

03.2022

 1.  

Verificarea metrologică a distribuitoarelor de gaz natural comprimat

5.1.5.1

05.2022

Mărimi Fizico-Chimice

 1.  

Verificarea pH-metrelor

 

01.2022

 1.  

Etalonarea filtrelor etalon

 

01.2022

 1.  

Luxmetre

9.1

02.2022

 1.  

Analizatoare pentru gaze de eșapament

2.2

05.2022

 1.  

Analizatoare de gaze și semnalizatoare de gaze uz casnic

2.1

04.2022

 1.  

Opacimetre pentru motoare Diesel

2.2

08.2022

Presiuni și Forțe

 1.  

Etalonarea sau verificarea metrologică a manometrelor cu element elastic

 

La solicitare

Și alte domenii în baza solicitărilor și posibilităților instituționale.

 

 

 

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Nr.
crt.
Denumirea serviciului prestat Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO) Mărimea taxei, lei
1. Mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate 4.2.2; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.2;5.2.2.1;5.2.4.1; 5.2.4.2; 7.1.1 – 7.3.5; 8.1.1.1 – 8.1.3.5; 8.2.1.1 – 8.3.4.1; 10.1.1 – 10.1.5. 1100,00
2. Mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate 2.1.1 – 2.7.1; 3.2.1 – 3.3.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1.1 – 5.1.7.4; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.3.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3;    6.1.1 – 6.3.1; 7.3.6; 7.4.1 – 7.11.1; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 9.1.1 – 9.4.1;       10.2.1 – 10.5.2; 11.1 – 11.5.2. 1500,00