Comparări interlaboratoare

Comparări în curs de derulare

Nr. ord.

Denumirea comparării

Poziția din LO

Perioada de inițiere

Codificare

Note

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor statice trifazate de energie electrică activă și reactivă

4.3.1

02.2019

MD/032/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a cronometrelor mecanice

11.1

10.2019

MD/046/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a ohmmetrelor

4.5.1

08.2019

MD/047/19

 

Debit și volum

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de apă

5.1.3.2

12.2018

MD/012/18

 

 1.  

Verificarea metrologică a contoarelor de gaz cu pereți deformabili

5.1.2.2

05.2019

MD/037/19

 

Termometrie și umiditate

 1.  

Verificarea metrologică a higrometrelor psihrometrice

10.5.1

12.2018

MD/027/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a corectoarelor electronice de volum de gaz

8.3.3.2

12.2018

MD/029/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a termometrelor cu rezistență de lucru

10.2.1

05.2019

MD/036/19

 

 1.  

Confirmarea performanțelor sterilizatoarelor cu aburi

 

10.3.3

 

10.2019

MD/050/19

 

 

 1.  

Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare

10.3.2

12.2019

MD/057/19

 

Mase și mărimi derivate

 1.  

Verificarea metrologică a dozatoarelor de volum

5.2.4.1

07.2019

MD/048/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a manometrelor cu elastic

8.3.1.1

11.2019

MD/054/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a traductoarelor de presiune

5.1.7.3

11.2019

MD/055/19

 

 1.  

Verificarea metrologică a sfimomanometrelor

8.3.4.1

11.2019

MD/056/19

 

Dimensionale

 1.  

Verificarea metrologică a riglelor gradate

7.1.1

11.2019

MD/051/19

 

Mărimi Fizico-Chimice

 1.  

Verificarea metrologică a aparatelor de determinare a concentrațiilor

2.6.2

11.2019

MD/053/19

 

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Tarifele pentru participarea la comparările naționale

Nr.
crt.
Denumirea serviciului prestat Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO) Mărimea taxei, lei
1. Mijloacele de măsurare cu un grad mic de complexitate 4.2.2; 4.5.1; 4.6.1; 4.6.2;5.2.2.1;5.2.4.1; 5.2.4.2; 7.1.1 – 7.3.5; 8.1.1.1 – 8.1.3.5; 8.2.1.1 – 8.3.4.1; 10.1.1 – 10.1.5. 1100,00
2. Mijloacele de măsurare cu un grad înalt de complexitate 2.1.1 – 2.7.1; 3.2.1 – 3.3.4; 4.1.1; 4.1.2; 4.2.1; 4.3.1; 4.3.2; 4.4.1; 4.4.2; 5.1.1.1 – 5.1.7.4; 5.2.1.1; 5.2.1.2; 5.2.3.1; 5.2.5.1; 5.2.5.2; 5.2.5.3;    6.1.1 – 6.3.1; 7.3.6; 7.4.1 – 7.11.1; 8.1.4.1; 8.1.5.1; 9.1.1 – 9.4.1;       10.2.1 – 10.5.2; 11.1 – 11.5.2. 1500,00
Pașaport serviciu comparări
Pașaport serviciuPublicat: 23.05.2019