Cooperare

Cooperare internațională

 

 

Biroul Internațional pentru Măsuri și Greutăți (BIPM) este organizația internațională stabilită prin Convenția Metrului, în cadrul căreia statele membre colaborează în domeniile ce țin de măsurări și etaloane. BIPM administrează sistemul formal pentru demonstrarea echivalenţei realizărilor SI la cel mai înalt nivel printr-un Aranjament internaţional stabilit în anul 1999 de către Comitetul Internaţional de Măsuri şi Greutăţi (CIPM) şi denumit Aranjamentul de recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale de referinţă şi a certificatelor de etalonări şi măsurări eliberate de către institutele naţionale de metrologie (CIPM MRA).

Semnarea acestui aranjament facilitează demonstrarea capabilităţilor de măsurare, contribuie la reducerea barierelor tehnice în calea comerţului generate de rezultatele măsurărilor, oferă suport metrologic dezvoltării economiei naţionale prin:

 • Recunoaştere mutuală a etaloanelor naţionale şi certificatelor de etalonare emise de INM (CIPM MRA);
 • Publicarea rezultatelor comparărilor - cheie la care participă INM (KCBD);
 • Publicarea capabilităţilor de măsurare (tabelele CMC) ale INM pe site-ul BIPM.

Republica Moldova a aderat la Conferinţa Generală de Măsuri şi Greutăţi (CGPM) a Organizaţiei Internaţionale de Metrologie „Convenţia Metrului” în calitate de membru asociat în 2005.

 

 

 

Agenția Internațională de Energie Atomică, în colaborare cu Organizația Mondială a Sănătății, a înființat în 1976 Rețeaua de laboratoare de etaloane secundare dozimetrice, iar un laborator de etaloane secundare dozimetrice, îndeplinind obligațiile stabilite pentru membrii rețelei, primește un șir de beneficii și are acces la o bază de date ce va contribui semnificativ la dezvoltarea acestuia.

Rețeaua SSDL IAEA/WHO este o asociație a SSDL-urilor naționale care au convenit să coopereze în vederea promovării obiectivelor respectivei rețele sub auspiciile internaționale. Obiectivele sale sunt:

 • Precizia - să furnizeze servicii de dozimetrie și să creeze, distribuie cunoștințe în dozimetria de radiație în scopul îmbunătățirii nivelului de precizie în măsurarea dozei;
 • Trasabilitatea - să stabilească și să faciliteze legăturile dintre utilizatorii finali, membrii SSDL și sistemul SI pentru măsurările în domeniul radiației;
 • Coerența - să se promoveze recomandările internaționale privind metodele aplicate pentru etalonarea și performanța dozimetrelor cu scopul de a obține coerența măsurărilor în toate țările;
 • Cooperarea - să promoveze în continuare schimbul de experiență între membrii și comunitatea metrologică și să asigure suportul reciproc, acolo unde este necesar.

 

 

Organizația Internațională de Metrologie Legală este o organizație interguvernamentală care:

 • Elaborează reglementări, standarde și documente normative pentru utilizare de către autoritățile de metrologie legală și industrie,
 • Oferă sisteme de recunoaștere reciprocă care contribuie la înlăturarea barierelor tehnice în calea comerțului și reduc costurile pe piața globală,
 • Reprezintă interesele comunității metrologice legale în cadrul organizațiilor și forumurilor internaționale în domeniul metrologiei, standardizării, încercărilor, certificării și acreditării,
 • Promovează și facilitează schimbul de cunoștințe și competențe în cadrul comunității metrologice legale globale,
 • Cooperează cu alte organisme de metrologie pentru sporirea conștientizării contribuției infrastructurii metrologice legale la economia modernă.

Organizaţia Internaţională de Metrologie Legală operează cu Acordul de Acceptare Reciprocă OIML (OIML MAA), care stabileşte încrederea reciprocă în evaluarea mijloacelor de măsurare de către semnatarii săi şi acceptarea reciprocă a rezultatelor lor de evaluare.

Republica Moldova este membru-corespondent OIML din 1995.

Cooperare bilaterală

Pentru asigurarea schimbului de experiență și preluarea celor mai bune practice în domeniu, INM colaborează cu institutele naționale de metrologie din alte state, prin semnarea unor acorduri bilateral.

Acordurile bilaterale semnate de INM sunt axate pe următoarele subiecte:

 • colaborarea în domeniul cercetărilor etaloanelor de vîrf ale institutelor prin efectuarea intercomparărilor bilaterale, în domeniul teoriei şi tehnicilor de măsurare;
 • colaborarea în domeniul elaborării procedurilor de etalonare şi estimării a incertitudinii de măsurare în diverse domenii de măsurare;
 • colaborarea în domeniul instruirii personalului prin stagiaturi reciproce; 
 • colaborarea în domeniul încercărilor de model a mijloacelor de măsurare prin schimb de experienţă;
 • colaborarea în domeniul elaborării procedurilor de încercări/cercetări a mijloacelor de măsurare utilizate în diverse domenii de măsurare.
 • schimb de experienţă şi instruire în domeniul sistemelor de management ale calităţii.

Actualmente, INM a semnat acorduri de cooperare și memorandumuri de înțelegere cu următoarele instituții:

 • Biroul Român de Metrologie Legală (BRML)
 • Institutul Național de Metrologie (INM) din România
 • Institutul Belarus de Metrologie (БелГИМ)
 • Institutul Ceh de Metrologie (CMI)
 • Consiliul de Cercetări Ştiinţifice şi Tehnologice (TUBITAK) din Turcia
 • Oficiul Central de Măsurări din Polonia (GUM)
 • Institutul de Metrologie din Bosnia si Hertegovina (IMBIH)
 • Centrul Științific Național „Institutul de Metrologie” din Harkov
 • Institutul Național de Metrologie (UzNIM) din Uzbekistan
 • Agenția Națională de Standardizare și Metrologie (GEOSTM) din Georgia
 • Centrul Științific Național pentru Standardizare, Metrologie, Certificare și Protecția Consumatorilor (Ukrmetrteststandart) din Ucraina
 • Centrul pentru Științe Fizice și Tehnologii (FTMC) din Lituania.
Cooperare regională

    

 

EURAMET este Organizația Regională de Metrologie (RMO) din Europa.

EURAMET coordonează cooperarea dintre Institutele Naționale de Metrologie (NMI) din Europa în domenii precum cercetarea în metrologie, trasabilitatea măsurărilor la Sistemul Internațional de Unități SI, recunoașterea internațională a etaloanelor naționale și a Capabilităților de Măsurare și Etalonare (CMC).

EURAMET a fost fondată pe 11 ianuarie 2007 la Berlin. Din punct de vedere juridic, este o organizație înregistrată conform legislației germane cu sediul la Braunschweig, iar pe 1 iulie 2007 a preluat rolul organizației EUROMET (EUROMET – Cooperarea europeană în domeniul etaloanelor, fondată la Madrid, Spania pe 23 septembrie 1987, devenind operațională pe 1 ianuarie 1988) în calitate de Organizație Regională de Metrologie.

Republica Moldova a devenit membru asociat al EURAMET în 2017 și membru cu drepturi depline în 2019.

 

 

WELMEC reprezintă cooperarea europeană în domeniul metrologiei legale. Membrii ei sunt autorități naționale responsabile de metrologia legală în țările Uniunii Europene și ale Asociației Europene pentru Liber Schimb (EFTA).

WELMEC a fost fondată prin semnarea unui Memorandum de Înțelegere în cadrul unei ședințe, care a avut loc la Bern, în iunie 1990. Optsprezece țări din Comunitatea Europeană și EFTA au semnat Memorandumul inițial, care stabilea obiectivele și sarcinile WELMEC și identifica drepturile și obligațiile membrilor.

Obiectivele WELMEC

 • Consolidarea încrederii reciproce în serviciile metrologiei legale;
 • Armonizarea activităților din cadrul metrologiei legale;
 • Identificarea unor trăsături speciale ale metrologiei legale care trebuie reflectate în cadrul european metrologic, al certificării și încercărilor;
 • Organizarea schimbului informațional;
 • Promovarea înlăturării barierelor în calea comerțului în domeniul mijloacelor de măsurare;
 • Promovarea continuității interpretării și aplicării documentelor normative și propunerea acțiunilor pentru    facilitarea implementării;
 • Identificarea problemelor tehnice care ar putea fi subiectul unor proiecte de colaborare;
 • Menținerea legăturilor de lucru cu alte organisme relevante cu interes pentru metrologia legală;
 • Dezbaterea tendințelor și stabilirea criteriilor pentru domeniul de aplicare al metrologiei legale și menținerea canalelor pentru un transfer continuu de cunoștințe.

Republica Moldova a devenit membru asociat al WELMEC pe în 2017.

 

 

 

COOMET este organizaţia de cooperare a instituţiilor metrologice de stat ale statelor Europei Centrale şi de Est, şi care a fost fondată în luna iunie a anului 1991. În luna mai a anului 2000 organizaţia a fost redenumită în „Cooperarea Euro-asiatică a instituţiilor metrologice de stat”.  Actualmente, în calitate de membru a COOMET se regăsesc următoarele state: Azerbaidjan, Armenia, Belarus, Bulgaria, Germania (membru asociat), Georgia, Kazahstan, Kîrgîzstan, Republica Populară Coreea de Nord (membru asociat), Cuba (membru asociat), Lituania, Republica Moldova, Federaţia Rusă, România, Slovacia, Tadjikistan, Uzbekistan şi Ucraina.

Activitatea de bază a COOMET este cooperarea pe următoarele dimensiuni: etaloanele mărimilor fizice, metrologia legală, acreditarea şi sistemele de management a calităţii, informarea şi instruirea.

Republica Moldova este membru deplin al organizaţiei regionale de metrologie COOMET din 1997.