Laboratorul „Mărimi electromagnetice, frecvență și timp”


Laboratorul Mărimi Electromagnetice, Frecvență și Timp administrează - preia, conservă şi transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unități de măsură: curent electric, tensiune electrică, rezistența electrică, puterea electrică, capacitanța electrică, frecvența, timp.


 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Crearea, cercetarea şi dezvoltarea BNE şi echipamentelor din dotarea laboratorului.
  • Participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea echivalenţei unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale.
  • Diseminarea unităţii de măsură prin dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale.

Andrei Gherlih - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 136

E-mail: marimi.electrice@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Etalonul naţional al rezistenței electrice în curent continuu:

Etalonul național al unității de măsură a tensiunii electrice de curent continuu :

Etalonul naţional al unității de timp și frecvență:

Etalonul de referință multifuncțional a unităților de măsură a mărimilor electrice:

 

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Mărimi Electromagnetice, Frecvență și Timp” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:

Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC

Mărimea fizică

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Rezistenţa

1·10-3 ÷ 1·109 Ohm

1·10-6 ÷ 1·10-3

Ohm

Curent alternativ

100 µA ÷ 10 A

0,1 µA ÷ 0,1 A

A

Curent continuu

10 µA ÷ 10 A

0,1 µA ÷ 0,04 A

A

Tensiune de curent continuu

0,01 mV ÷ 1000 V

0,0015 mV ÷ 1,5 V

V

Tensiune de curent alternativ

0,01 mV ÷ 1000 V

0,005 mV ÷ 1,5 V

V

Frecvenţa

0,1 mHz ÷ 300 MHz

1·10-11 ÷ 1·10-8

Hz

Puterea electrică

-30 ÷ 20 dBm

0,05 dBm

dBm

Timp

(1-3600) s

0,3 s

sTabelul 2. Domeniile de etalonare în baza declaraţiei pe propria răspundere.

Mărimea fizică

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Puterea electrică

57 mW ÷ 96 kW

50 ÷ 280 ppm

W

Cpacitanța electrică

1 pF ÷ 100 µF

40 ppm

F

 

Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025.

Laboratorul oferă instruiri accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile laboratorului „Mărimi Electromagnetice, Frecvență și Timp”.

 

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a rezistențeiPublicat: 03.05.2019
Schema de trasabilitate a unităților de măsură a timpului și frecvențeiPublicat: 07.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a tensiunii electricePublicat: 07.05.2019