Laboratorul „Debite și volume”

Laboratorul „Debite și volume” administrează – preia, conservează și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unități de măsură derivate: volum şi debite. Unitățile de măsură specificate sunt vital importante pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a. 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
  • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
  • Participarea la efectuarea intercomparărilor internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
  • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

Victor Grușca - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 143

E-mail: debite@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Etalonul naţional al unităţii de măsură a debitului de gaze

Etalonul naţional al unităţii de măsură a debitelor lichidelor

Etalonul de referință naţională al unităţii de măsură a volumului

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Debite și Volume” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:

Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Măsuri etalon de volum ordinul I

2,0 ÷ 200,0

0,0005 ÷ 0,04

dm3

Măsuri etalon de volum ordinul II

2,0 ÷ 10000,0

0,005 ÷ 10,00

dm3

Traductoare de debit

(0,01 ÷ 35,0) m3/h

(0,05 ÷ 0,2) %

m3/h

Contoare de apă

(0,01 ÷ 35,0) m3/h

(0,05 ÷ 0,2) %

m3/h

Contoare de gaz

(0,016 ÷ 50,0) m3/h

(0,15 ÷ 0,4) %

m3/h

Rotametre pe aer

(0,016 ÷ 50,0) m3/h

(0,3 ÷ 2,0) %

m3/h

Instalaţii debitmetrice pentru verificarea şi etalonarea contoarelor de apă și traductoarelor de debit

(0,01÷ 300) m3/h

(0,05 ÷ 0,5) %

m3/h

Instalaţii debitmetrice pentru verificarea şi etalonarea contoarelor de gaz

(0,016 ÷ 2500,0) m3/h

(0,3 ÷ 0,5) %

m3/h

Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul oferă instruiri, accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu.

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a debitului de gazePublicat: 03.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a debitelor lichidelorPublicat: 07.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a volumuluiPublicat: 07.05.2019