Noutăți
18 Iunie 2019
Ședința Consiliului Tehnico-Științific al INM din 18.06.2019
Astăzi, 18.06.2019, în incinta INM a avut loc ședința Consiliului Tehnico-Științific, care este un organ consultativ cu atribuții în domeniul metrologiei generale și legale. La ședință au participat reprezentanții INM, MEI și ai altor instituţii care activează în domeniul metrol...
10 Iunie 2019
Consolidarea continuă a capacităților specialiștilor INM
În aceste zile, la INM se află doi experți români, contractați în cadrul proiectului European „Suport pentru cadrul infrastructurii calității în contextul DCFTA în Republica Moldova”. Astfel, dl. Ioan Cârneanu asigură schimbul de experiență și bu...
07 Iunie 2019
Supravegherea activității OCP-INM de către MOLDAC
Astăzi, 07.06.2019, Centrul Național de Acreditare MOLDAC efectuează supravegherea Organismului de Certificare Produse OCP-INM pentru asigurarea conformității sistemului de management implementat și a activităților tehnice cu cerințele standardului de referință ISO/IEC 17065 Evaluarea conformităţ...
27 Mai 2019
INM membru cu drepturi depline EURAMET
În perioada 21 - 22 mai 2019, in Boras, Suedia a avut loc ședința generala a EURAMET. INM este reprezentat la ședință de către directorul INM - Anatolie Melenciuc si Vice directorul - Serghei Ceapa
20 Mai 2019
Ziua Mondială a Metrologiei – 20 mai 2019
La data de 20 mai este celebrată Ziua Mondială a Metrologiei, care marchează aniversarea semnării Convenției Metrului în 1875. Acest tratat reprezintă baza unui sistem coerent de măsurări la nivel internațional, care susține inovațiile și descoperirile științifice, producția industrială și ...
07 Mai 2019
INM organizează licitație publică
La data de 12.10.2018 ora 10.00, INM va desfășura licitație publică cu privire la "Achiziționarea echipamentului de măsurare a forței. "   Accesați aici documentația standart pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii 
18 Aprilie 2019
Integrarea INM în comunitatea europeană de metrologie
În perioada 17-18 aprilie 2019, la Ljubljana, Slovenia, are loc ședința Comitetului Tehnic EURAMET pe Calitate. Acest comitet reprezintă instrumentul operațional al EURAMET pentru schimbul de informații și îmbunătățire a cunoștințelor privind standardul ISO/IEC 17025, precum și implem...
15 Aprilie 2019
INM a participat la ședința Comitetului Tehnic EURAMET pe Mase și Mărimi Derivate
În perioada 08-11 aprilie 2019, Institutul Ungar de Metrologie (BKFH) a găzduit ședința anuală a Comitetului Tehnic EURAMET pe Mase și Mărimi Derivate. INM a fost reprezentat de dna Tatiana Apostol, inginer cat. II, Laborator Mase și Mărimi Derivate. Pe lângă discuțiile tehnice, ag...
11 Aprilie 2019
INM participă la ședința Comitetului Tehnic EURAMET pe Termometrie
În perioada 09-12 aprilie 2019, Institutul Italian de Metrologie INRIM găzduiește ședința anuală a Comitetului Tehnic EURAMET pe Termometrie. INM este reprezentat de dl. Constantin Bordianu, șef Direcție Metrologie Aplicată. Pe lângă discuțiile tehnice, agenda include subiecte refe...
11 Aprilie 2019
INM participă la ședința Comitetului Tehnic EURAMET pe Debite
În perioada 09-11 aprilie 2019, Institutul Elvețian de Metrologie METAS găzduiește cea de-a 30-a ședință a Comitetului Tehnic EURAMET pe Debite. INM este reprezentat de dl. Alexandru Braguța, inginer coordonator, Laborator Debite și Volume. Pe lângă discuțiile tehnice, agenda inclu...
1 2 3 4 5