Laboratorul „Mărimi termice și umiditate”

Laboratorul „Mărimi termice și umiditate” administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante unitatea de măsură a temperaturii. Laboratorul este responsabil pentru menţinerea şi dezvoltarea etaloanelor naţionale a Moldovei în domeniul mărimilor termice, termofizice și umiditate.
 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii unităţilor de măsură a temperaturii şi umidităţii pe teritoriul Republicii Moldova;
  • elaborarea, dezvoltarea şi cercetarea BNE şi echipamentelor din dotarea laboratorului;
  • participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea concordanţa unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale;
  • dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale;
  • diseminarea unităţilor de măsură, la nivelul de exactitate necesar, prin serviciile sale de etalonări, ale căror rezultate sunt trasabile la SI;
  • menţinerea şi îmbunătăţirea continuă în laborator a sistemului de management al calităţii, bazat pe cerinţele standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.

Grigore Buzuc - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 142

E-mail: temperaturi@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Laboratorul deţine 1 etalon naţional declarat și îşi propune să dezvolte încă 2 etaloane.

Etalonul Naţional al Unităţii de Măsură a Temperaturii ETN 02 - 12:

 

Şi va dezvolta încă 2 etaloane:

Etalonul Național al unității de umiditate absolută, umiditate relativă și a punctului de rouă:

Etalonul de referinţă în termometria fară contact:

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Mărimi Termice şi Umiditate” oferă o gamă variată de servicii către consumator.

Demonstrarea capabilităților de măsurare a laboratorului se realizează prin următoarele căi:

- Tabelele CMC pentru domeniul de temperatură, http://kcdb.bipm.org/appendixC/T/MD/T_MD.pdf

- Acreditarea pentru domeniul de umiditate, certificatul de acreditare nr.LE-002.

Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurînd incertitudinea de măsurare indicată în tabelul ce urmează:

Tabelele CMC de pe site oficial al BIPM:

http://kcdb.bipm.org/AppendixC/country_list_search.asp?page=1&pge=2&CountSelected=MD&type=T

Tabelul 1. Capabilități și servicii

Mijlocul de măsurare supus etalonării

Mărimea fizică

Intervalul de măsurare

Incertitudinea extinsă

Unitate

Trasabilitatea

Celulă de punctul triplu al apei

Temperatura

0,01 - 0.01

0,15

mK

INM, Moldova

Termometru cu rezistenţă din platină etalon

Temperatura

-80 - 420

0,006 - 0,03

K

BRML-INM

Termistor

Temperatura

0 - 150

0,006 – 0,05

K

INM, Moldova

Termometru termoelectric etalon tip S,R

Temperatura

-80 - 1200

0,3 - 0,8

K

BRML-INM

Termometru din sticlă cu lichid

Temperatura

-80 - 300

0,04 - 0,06

°C

INM, Moldova

Termometru digital

Temperatura

-80 - 1200

0,01 - 0,06

K

INM, Moldova

Termometru cu infraroşu

Temperatura

35 - 1200

0,6 – 1,8

°C

Fluke Nederland B.V.

ISOTECH N.T.P.L.

Indicatoare şi simulatoare de temperatură

Temperatura

-80 -1100

0,015 - 1,2

°C

INM, Moldova

Higrometru şi psihrometre

Umiditatea

10 - 95

0,5

%

INM, Moldova

Termohigrometru digital

Temperatura

Umiditatea

0 - 70

10 - 95

0,06 – 0,15

0,5 – 1,5

°C

%

INM, Moldova

Higrometru cu punct de rouă/îngheț

Temperatura

-40 - 70

0,04 - 0,2

°C

MBW Calibration, Elveția

Generator

Temperatura

-95 - 70

0,06 – 0,2

°C

ISOTECH N.T.P.L.

De asemenea, laboratorul prestează servicii de instruiri orientate spre efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile Laboratorului „Mărimi Termice şi Umiditate”.

Sceme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de masură a umidității gazelorPublicat: 03.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de temperaturăPublicat: 07.05.2019