Declarația privind trasabilitatea

Institutul Naţional de Metrologie menţine Etaloane Naţionale (ETN), aprobate prin hotărâri ale MEI, la recomandarea Consiliului Naţional de Metrologie. ETN constituie surse de trasabilitate metrologică pentru unităţile de măsură pe care le materializează şi le reproduc. ETN sunt fie realizări primare ale unităţii - situaţie în care acestea sunt comparate direct la realizări internaţionale primare de acelaşi fel, fie realizări secundare - situaţie în care acestea sunt periodic etalonate în raport cu etaloane primare deţinute de BIPM sau de alte Institute Naţionale de Metrologie semnatare ale Aranjamentului de Recunoaştere Reciprocă a Etaloanelor Naţionale şi ale Certificatelor de Etalonare şi de Măsurare al Comitetului Internaţional pentru Măsuri şi Greutăţi, CIPM MRA.

Toate măsurările realizate în laboratoarelor INM sunt trasabile la unităţile Sistemului Internaţional de Unităţi SI, printr-un unui lanţ neîntrerupt şi documentat de etalonări, fiecare contribuind la incertitudinea de măsurare.

Modalităţile acceptate de Sistemul de Management al INM, pentru asigurarea trasabilităţii metrologice, prin preluarea unităţilor de măsură sunt în concordanţă cu prevederile politici ILAC P10:

  • de la alte Institute Naţionale de Metrologie sau Institute Desemnate pentru serviciile acoperite de CIPM MRA. Aceste servicii sunt indicate prin includerea logo-ul CIPM MRA pe certificatele de etalonare.
  • de la alte Institute Naţionale de Metrologie ale cărui serviciu este adecvat pentru scopul intenţionat şi este susţinut de dovezi de competenţă (Anexa B din KCDB) pentru cel puţin un CMC conex, dar nu este acoperit în Anexa C a BIPM KCDB sau de CIPM MRA deoarece în CIPM MRA nu este disponibilă categoria specifică de Capabilităţi de Măsurare.
Declarația INM privind trasabilitatea măsurărilor
Declarația INM privind trasabilitatea măsurărilorPublicat: 23.02.2024