Tarife

Serviciile de etalonare a mijloacelor de măsurare prestate de către Institutul Naţional de Metrologie

Cod

Denumirea mijloacelor de măsurare

Norma de

timp, ore

340

Mărimi termice

 

340001

Celulă pentru materializarea punctului triplu al apei

24,00

 

Termometru din sticlă cu lichid:

 

340002

cu valoarea diviziunii 0,01...0,05°C

3,50

340003

cu valoarea diviziunii 0,1; 0,2°C

2,60

340004

cu valoarea diviziunii > 0,2°C

2,00

340005

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 5 puncte)

0,50

340007

Termometru metastatic (Beckmann)

4,30

340006

Termometru electronic medical

1,00

 

Termometru cu rezistenţă din platină, etalonare la punctele fixe de definiţie ale SIT-90

 

340035

în intervalul (-40...30) °C

9,00

340008

în intervalul (0...157)°C

9,00

340009

în intervalul (0...232)°C

12,00

340010

în intervalul (0...420)°C

14,00

340011

Termometru cu rezistenţă, etalonare prin metoda comparării directe

2,50

 

Termometru termoelectric etalon tip S şi R:

 

340012

în intervalul (300...1200)°C

8,00

340013

pentru orice punct suplimentar în intervalul (0...300)°C

1,50

340014

Termometru termoelectric tip (E, J, K, N, T)

6,00

340015

Termometre manometrice şi bimetalice

2,00

 

Termometru digital:

 
 

cu termometru cu rezistenţă din platină etalon, etalonare la punctele fixe de definiţie ale SIT-90

 

340036

în intervalul (-40...30) °C

9,00

340016

în intervalul (0...157)°C

9,00

340017

în intervalul (0...232)°C

12,00

340018

în intervalul (0...420)°C

14,00

340019

cu termorezistenţă sau termistor, etalonare prin metoda comparării directe

2,50

340020

cu termometru termoelectric

6,00

340021

pentru fiecare traductor suplimentar

2,50

340022

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de

1,00

 

 

5 puncte)

 

340024

Calibrator de temperatură

6,00

340037

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 5 puncte)

1,00

340025

Termometru cu infraroşu:

4,00

340026

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 5 puncte)

1,00

340027

Incintă termostatată:

6,00

340028

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

1,00

 

Cameră climaterică:

 

340029

măsurarea temperaturii (- 80...+ 90)°C

8,00

340030

măsurarea umidităţii şi temperaturii (0...+ 90)°C

10,00

340031

măsurarea umidităţii şi temperaturii (- 80...+ 90)°C

12,00

340033

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

2,00

340034

Indicator şi/sau simulator de temperatură

2,20

     

341

Umiditate

 

341001

Psihrometru prin aspiraţie

 

341007

măsurarea temperaturii

1,50

341008

măsurarea umidităţii relative

1,00

341009

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

1,00

341002

Higrometru psihrometric

 

341010

măsurarea temperaturii

1,00

341011

măsurarea umidităţii relative

1,00

341012

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

1,00

341003

Higrometru cu punct de rouă

8,00

341013

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

2,00

341004

Aparat electronic de măsurare a temperaturii şi umidităţii relative:

3,00

341005

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 5 puncte)

1,00

341006

Generatoare de umiditate

12,40

341014

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult de 3 puncte)

2,00

     

350

Mărimi dimensionale

 

 

Cală plan paralelă (pentru 1 unitate):

 

350001

cu lungimea pînă la 100 mm, inclusiv

1,00

350002

cu lungimea între 100 mm şi 1,000 mm

1,00

350003

Calibru

1,20

350004

Duză (măsurare dimensională)

2,00

 

Riglă rigidă, semirigidă sau flexibilă gradată, din metal sau alt material:

 

350005

cu lungimea pînă 200 mm, inclusiv

2,00

350006

cu lungimea între 200 mm şi 1 m, inclusiv

2,60

350007

cu lungimea între 1 m şi 5 m

3,50

350008

pentru fiecare valoare suplimentară

0,50

350009

Miră, inclusiv topografică

2,00

350010

Diafragmă

1,50

 

Ruletă şi panglică de măsurare:

 

 

350011

cu lungimea pînă la 2 m, inclusiv

2,50

350012

cu lungimea de la 2 m pînă la 10 m, inclusiv

3,50

350013

cu lungimea de la 10 m pînă la 20 m

5,30

350014

cu lest

0,80

350015

pentru fiecare reper suplimentar

0,50

350016

Şubler

2,50

350017

Micrometru

2,50

350018

Pasametru

2,00

350019

Comparator mecanic cu cadran

2,00

350020

Comparator electric, electronic, pneumatic, cu un traductor şi un interval de măsurare:

2,50

350021

pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar

0,50

350022

Aparat mecanic de măsurat grosimi

2,00

350023

Aparat electronic de măsurat grosimi

2,00

350024

Mostră de grosime

1,00

350025

Extensometru mecanic

1,50

350026

Extensometru digital:

1,50

350027

pentru fiecare traductor şi interval de măsurare suplimentar

1,00

350028

Microscop de măsurat

3,00

350029

Lupă de măsurat

0,50

350030

Interferometru cu laser pentru măsurat lungimi, viteze

4,00

350031

Aparat de măsurat multidimensional

5,00

350032

Şosea etalon

6,00

350033

Riglă pentru controlul rectilinităţii şi planităţii

1,00

350034

Mostră de rugozitate

1,00

350035

Aparat de măsurat rugozitatea:

2,00

350036

pentru fiecare traductor sau interval suplimentar

1,00

350037

Proiector de profil

3,50

350038

Profilometru

3,00

350039

Măsură de arie

1,00

350040

Planimetru:

2,00

350041

pentru fiecare scară suplimentară

1,00

350042

Cală unghiulară (pentru 1 unghi)

1,00

350043

Poligon cu 5...72 unghiuri active

3,00

350044

pentru fiecare unghi suplimentar

0,50

350045

Echer plat

1,50

350046

Echer cilindric

2,00

 

Masă divizoare:

 

350047

cu o axă de rotaţie

6,00

350048

cu două axe de rotaţie

7,50

350049

Cap divizor

3,00

350050

Goniometru

5,00

350051

Aparat de verificat nivele şi autocolimatoare

4,00

350052

Nivelă (pentru 1 traductor şi 1 interval de măsurare):

2,00

350053

pentru fiecare traductor sau interval suplimentar

1,00

350054

Autocolimator

3,00

350055

Aparat geodezic cu funcţii multiple

2,00

350056

Riglă de sinus

2,00

350057

Raportor

1,50

350058

Aparat de măsurat conicităţi

3,00

350059

Lera de măsurat

3,00

350060

Teodolit

3,00

350061

Tijă metrică

2,00

 

350065

Placă de granit

5,00

     

330

Mărimi electromagnetice, frecvență și timp

 

330001

Aparat universal de măsurare

21,60

 

Ampermetru, voltmetru, wattmetru analogic şi digital (pentru 1 interval):

 

330002

pînă la 10 puncte

1,00

330003

de la 11 pînă la 20 de puncte

1,20

330004

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult 20 de puncte pentru 1 interval)

0,10

330005

Contorul electronic (static) trifazat, monofazat (pentru 1 sarcină)

1,00

330006

Rezistoare în decade, condensatoare în decade, inductoare în decade (pentru 1 decadă)

1,00

330007

Instalaţie pentru verificarea contoarelor de energie electrică

16,00

330008

Inductor, condensator şi rezistor de valoare unică

1,20

 

Ohmmetru, megaohmmetru, teraohmmetru şi alt aparat de măsurare a rezistenţei legăturii cu pămîntul electronic şi mecanic, analogic şi digital (pentru 1 interval):

 

330010

pînă la 10 puncte

0,80

330011

de la 11 pînă la 20 puncte

1,00

330012

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult 20 de puncte pentru 1 interval)

0,10

 

Calibrator (sursă) de curent şi de tensiune (pentru 1 interval):

 

330013

pînă la 10 puncte

1,00

330014

de la 11 pînă la 20 de puncte

1,20

330015

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării a mai mult 20 de puncte pentru un interval)

0,10

330016

Aparat pentru verificarea transformatoarelor

4,10

330017

Transformator de curent (pentru 1 curent primar şi 1 curent secundar)

0,90

 

Frecvenţmetru electronic:

 

330018

cu stabilitate 10-6 sau mai bună

4,00

330019

cu stabilitate sub 10-6

2,50

330020

Frecvenţmetru analogic (pentru 1 interval)

2,00

330021

Generator de semnale, generator de impulsuri

8,00

330022

Cronometru mecanic

1,00

330023

Cronometru electronic

1,00

330024

Voltmetru electronic de frecvenţe înalte (pentru 1 interval şi 1 valoare de frecvenţă)

1,10

330025

Element normal

1,50

330026

Atenuator (pentru 1 coeficient de atenuare)

1,20

330027

Wattmetru electronic (pentru 1 interval şi 1 valoare de frecvenţă)

1,20

330028

Divizor de tensiune înaltă

22,4

330029

Divizor de tensiune (pentru 1 coeficient de divizoare)

1,10

330030

Aparat de măsurat intervalele de timp

6,00

330031

Aparat pentru măsurarea curentului de scurtcircuit

2,00

330032

Oscilograf

8,00

330037

Contor etalon de energie electrică trifazat

86,60

330038

Contor etalon de energie electrică monofazat

330039

Multimetre, testere, aparate de măsurare pentru un interval de măsurare (range) conform SM EN ISO/IEC 17025:2018; Calibration Guide EURAMET cg-15

28,82

     

370

Mărimi fizico-chimice

 

 

Set filtre neutre:

 

370001

pentru primele 3 lungimi fixate de undă

4,7

370002

pentru fiecare lungime adiţională

0,5

 

Filtre spectrale:

 

 

370003

pentru un domeniu spectral (UV-Vis-NIR)

5,0

370004

pentru fiecare domeniu spectral adiţional

1,0

370005

Fotoelectrocolorimetru (pentru 3 lungimi de undă)

7,3

370039

pentru fiecare lungime adiţională

1,0

370006

Fotometru (pentru 3 lungimi de undă)

7,8

370040

pentru fiecare lungime adiţională

1,0

 

Fotometru cu flacără:

 

370007

pentru 3 elemente chimice

9,3

370008

pentru fiecare element adiţional

1,0

 

Spectrofotometru:

 

370009

pentru un domeniu spectral (UV-Vis-NIR)

9,4

370044

pentru un domeniu fotometric în absorbanţă /transmitanţă (pentru

3 lungimi de undă)

8,4

370010

pentru fiecare domeniu spectral sau lungime de undă adiţională

1,0

 

Spectrofotometru cu absorbţie atomică:

 

370011

pentru 3 elemente chimice

9,8

370012

pentru fiecare element adiţional

1,0

 

Luxmetru:

 

370013

pentru 5 puncte fixe de pe un interval

10,3

370014

pentru fiecare punct adiţional

0,5

 

Refractometru:

 

370015

pentru 3 puncte a indicelui de refracţie ηD

10,4

370016

pentru fiecare punct adiţional

0,50

370017

Polarimetru

11,8

 

Analizor medical:

 

370018

pentru 1 compus biochimic

6,5

370019

pentru fiecare compus biochimic adiţional

0,6

 

Cromatograf:

 

370020

pentru 1 detector şi 1 tip de analiză

10,0

370021

pentru fiecare detector suplimentar sau tip suplimentar de analiză

1,3

 

PH-metru:

 

370023

pentru 3 puncte de pH

9,8

370022

pentru fiecare punct adiţional

1,0

 

Conductometru:

 

370024

pentru un interval de măsurare (în maximum trei puncte)

9,8

370025

pentru fiecare interval sau punct adiţional

1,0

 

Analizator de gaz portabil:

 

370026

pentru 1 gaz şi 1 interval de măsurare (în maximum trei puncte)

13,0

370027

pentru fiecare gaz suplimentar sau interval suplimentar de măsurare

0,50

 

Analizator de gaz staţionar:

 

370029

pentru 1 gaz şi 1 interval de măsurare

13,5

370028

pentru fiecare gaz suplimentar sau interval suplimentar de măsurare

0,50

 

Analizor de concentraţii:

 

370041

pentru 3 elemente chimice

14,4

370042

pentru fiecare element chimic adiţional

1,5

370043

Viscozimetre (determinarea constantei orificiului de curgere)

13,6

 

Areometru din sticlă:

 

370032

pentru 3 puncte de pe scara areometrului

5,50

370034

pentru fiecare punct adiţional

0,50

 

Densimetru electronic:

 

370033

pentru 3 puncte din domeniu de măsurare

12,3

 

370035

pentru fiecare punct adiţional

0,8

     

320

Masa

 

320001

Balanţă etalon şi comparator

12,00

320002

Balanţă electronică de laborator

6,00

320003

Balanţă de laborator cu braţe egale, cu cadran, de torsiune

5,50

320004

Balanţă de laborator cu braţe neegale şi cu braţe egale, cu greutăţi încorporate

6,00

 

Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată:

 

320005

pînă la 20 kg, inclusiv

3,50

320006

de la 20 kg pînă la 500 kg, inclusiv

5,50

320007

de la 500 kg pînă la 2000 kg

8,00

 

Greutate cu valoare nominală pînă la 500 mg, inclusiv:

 

320008

clasa E2

2,50

320009

clasa F1, F2

2,00

320010

clasa M1, M2, M3

1,20

320011

pentru determinarea proprietăţilor magnetice

2,00

320013

Greutate cu valoare nominală de la 500 mg pînă la 20 kg, inclusiv:

2,00

320012

clasa E2

4,00

320014

clasa F1, F2

3,00

320015

clasa M1, M2, M3

2,00

320016

pentru determinarea proprietăţilor magnetice

2,00

320017

Greutate etalon cu valoarea nominală mai mare de 20 kg

3,00

320018

Dozator

7,00

     

321

Presiune

 

 

Manometru cu element elastic pentru măsurarea presiunii relative:

 

321001

clasa de exactitate 0,15...0,4, inclusiv

2,50

321002

clasa de exactitate 0,6…4,0

1,50

 

Manometru cu piston şi greutăţi:

 

321003

pentru pompa de presiune (masa pistonului)

1,50

321004

pentru masa fiecărei greutăţi din setul de greutăţi

0,80

321005

clasa de exactitate 0,01...0,05

18,00

321006

clasa de exactitate 0,1...0,2

15,00

321007

pentru presiuni diferenţiale şi absolute, clasă de exactitate 0,01...0,05

20,00

321008

Manometru de oxigen

1,80

 

Manometru, vacuummetru, manovacuummetru, manometru diferenţial cu lichid, de presiune relativă:

 

321009

cu tub U

3,00

321010

cu rezervor şi tub vertical

6,00

321011

cu compensare, pentru presiuni pînă la 2500 Pa

8,00

321012

Aparat mecanic de măsurat presiunea arterială, cu excepţia celor cu Hg

1,00

321013

Traductor de presiune

3,00

321014

Calibrator pentru măsurarea presiunii absolute, relative sau diferenţiale, cu afişare analogică sau digitală, pentru modulul de bază:

22,00

321015

pentru fiecare modul sau interval de măsurare suplimentar

5,00

321016

pentru ajustarea caracteristicii de transfer

3,00

 

Aparat de măsurat presiunea absolută, relativă sau diferenţială, cu afişare digitală:

 

321017

clasa de exactitate 0,01…0,1

8,00

321018

clasa de exactitate 0,2…2

4,00

 

321019

Complex digital de măsurat presiunea (1 interval de măsurare):

5,00

321020

pentru fiecare interval de măsurare suplimentar

2,50

     

322

Forța

 

322001

Dinamometru de comprimare etalon

6,00

322002

Dinamometru de la 100 pînă la 500 kN

10,00

322003

Dinamometru pentru întindere etalon

6,00

322004

Dinamometru pînă la 50 kN

4,00

322005

Dinamometru universal

12,00

322006

Maşini de compresiune (1 interval de măsurare)

5,20

     

361

Debit

 

361001

Instalaţie etalon pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă DN 15

9,5

361002

Instalaţie etalon pentru verificarea metrologică a contoarelor de apă DN 20...DN 150

23,5

361003

Instalaţie etalon pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaz

23,5

361004

Instalaţie etalon pentru verificarea metrologică a contoarelor de gaz industriale

35,5

361005

Traductor de debit DN 15...DN 20

11,5

361012

pentru fiecare reper suplimentar

1,9

361006

Traductor de debit DN 25...DN 50

14,5

361013

pentru fiecare reper suplimentar

2,4

361007

Contor de apă DN 15… – DN 20

8,0

361014

pentru fiecare reper suplimentar

1,3

361009

Contor de apă DN 25… – DN 50

10,0

361015

pentru fiecare reper suplimentar

1,7

361008

Contor de gaze cu pereţi deformabili

3,50

361016

pentru fiecare reper suplimentar

0,5

361010

Contor de gaze cu rotor

11,5

361017

pentru fiecare reper suplimentar

1,6

361011

Contor de gaze cu tambur

16,0

361018

pentru fiecare reper suplimentar

2,3

361019

Rotametre

1,0

361020

pentru fiecare reper suplimentar

0,2

     

362

Volum

 

 

Măsură etalon de volum, ordinul I:

 

362001

pînă la 50 dm3, inclusiv

4,0

362002

peste 50 dm3 pînă la 100 dm3, inclusiv

6,0

362003

peste 100 dm3 pînă la 200 dm3, inclusiv

9,0

362004

peste 200 dm3 pînă la 500 dm3, inclusiv

17,0

 

Măsură etalon de volum, ordinul II:

 

362005

pînă la 100 dm3, inclusiv

3,0

362006

peste 100 dm3 pînă la 500 dm3, inclusiv

5,0

362007

peste 500 dm3 pînă la 1000 dm3

10,0

 

Măsură etalon de volum din metal cu scară gradată:

 

362008

pînă la 50 dm3, inclusiv

5,00

362009

peste 50 dm3 pînă la 500 dm3, inclusiv

9,00

362021

de la 500 dm3 pînă la 5000 dm3

13,0

362022

de la 5000 dm3 pînă la 10000 dm3

18,0

362023

pentru fiecare reper suplimentar

2,00

362015

Cupă de măsurat

2,50

362016

Măsurătoare de volum din sticlă cu un reper:

2,50

362017

pentru fiecare reper suplimentar

1,00

 

Dozator:

 

362018

automat

1,50

362019

medical de laborator, pentru 1 interval

1,00

362020

pentru fiecare interval suplimentar

0,50

     

380

Radiații ionizante

 

380008

Debitmetre pentru radiaţii β, γ şi X

13,00

380009

Dozimetru/debitmetru

4,33

380010

pentru fiecare punct suplimentar (în cazul solicitării mai mult de 5 puncte)

1,00

380011

Dozimetru personal

3,33

380012

Dozimetru + contaminometru

7,83

380013

Sistem spectrometric γ

18,75

380014

la determinarea activităţii

10,25

380015

la identificarea radionuclizilor

8,50

380002

Complex spectrometric α, β, γ

33,75

380016

la determinarea activităţii

20,25

380017

la identificarea radionuclizilor

13,50

380018

Spectrometre portabile

7,75

380019

Radiometru de măsurare a activităţii β, γ

12,00

380020

Detectoare şi avertizoare de radioactivitate

3,50

380021

Instalaţie de verificare metrologică a dozimetrelor

10,00

380006

Radiometru, röntgenometru

3,50

 

Serviciile de verificare metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public prestate de către Institutul Naţional de Metrologie

Cod

Mijloacele de măsurare supuse verificării metrologice

Poziţia din

Lista oficială

Norma de

timp, ore

Mărimea taxei, lei

400013

Dozimetre de măsurare a radiaţiilor ionizante

6.1.1

3,40

389,61

400014

Debitmetre de măsurare a radiaţiilor ionizante

6.1.2

15,10

1730,31

400015

Röntgenometre

6.1.3

4,10

469,82

400016

Expozimetre pentru radiaţii

6.1.4

4,36

499,61

400017

Detectoare de radioactivitate

6.1.5

2,30

263,56

400018

Spectrometre de măsurare a energiilor radiaţiilor ionizante

6.2.1

30,33

3475,51

400019

Radiometre şi contaminometre

6.3.1

3,36

385,02

Notă. În cazul utilizării în procesul verificării metrologice a mijloacelor de măsurare a materialelor de referinţă certificate, în preţul pentru verificarea metrologică a acestora se va include costul materialelor de referinţă certificate utilizate.

 

 

Serviciile de expertiză metrologică a mijloacelor de măsurare utilizate în domeniile de interes public prestate de către Institutul Naţional de Metrologie

Cod

Denumirea mijloacelor de măsurare supuse expertizei metrologice

Poziţia din Lista oficială

Norma

de timp, ore

Mărimea taxei, lei

1

2

3

4

5

500001

Termometre şi traductoare de temperatură

10.1.1-10.1.5.3), 10.2, 10.41)

1,50

171,89

500002

Termostate, dulapuri de sterilizare, etuve, cuptoare de calcinare, camere climatice

10.3

5,00

572,95

500003

Aparate de măsurat umiditatea

10.5.1; 10.5.2

2,00

229,18

500004

Aparate de măsurat lungimi

7.1.1; 7.1.2,

7.1.3, 7.2.1,

7.2.3; 7.3.1;

7.3.2; 7.4.1;

3,00

343,77

500005

Ampermetru, voltmetru, wattmetru

4.5.1

2,00

229,18

500006

Contoare de energie electrică

4.3.1; 4.3.2;

4.4.1; 4.4.2

2,50

286,48

500007

Ohmmetru, megaohmmetru, teraohmmetru

4.5.1

2,00

229,18

500008

Transformatoare de măsură de curent şi tensiune pentru evidenţa energiei electrice

4.1.1; 4.1.2

1,50

171,89

500009

Aparate pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport (vehiculelor)

3.3.2

4,50

515,66

500010

Cronometru

11.1

1,00

114,59

500011

Echipamente de evidenţă a volumului informaţiei transmise /recepţionate şi a duratei legăturilor telefonice

11.3.1; 11.3.2

6,00

687,54

500012

Analizoare de gaze, fummetre

2.1.2; 2.2.1; 9.2.1

4,5

515,66

500013

Fotometru, spectrofotometre, luxmetre, polarimetre, refractometre, cromatografe

2.5.1; 9.1.1;

9.3.1; 9.4.1;

6,0

687,54

50014

pH-metre, densimetre, areometre, viscozimetre

2.3.1; 2.4.1;

2.4.2; 2.7.1

4,0

458,36

500015

Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată pînă la 500 kg

8.1.2.1

3,50

401,065

500017

Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată peste 500 kg

8.1.2.1

7,00

802,13

500016

Greutăţi

8.1.1.1

1,00

114,59

500018

Manometre, vacuummetre, barometre manovacuummetre, traductoare de presiune

8.3.1.1; 8.3.1.2;

8.3.2.1

1,50

171,89

500019

Sfigmomanometre (aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic sau electronic)

8.3.43)

1,50

171,89

500020

Corectoare electronice de volum de gaz

8.3.3.1

5,00

572,95

500022

Traductor de debit, contor de apă DN 15… DN 20

5.1.1; 5.1.3.2

1,5

171,89

500021

Traductor de debit, contor de apă DN 25… DN 50

5.1.1; 5.1.3.1

5

572,95

500023

Contor de gaze cu pereţi deformabili

5.1.2.1;

1

114,59

500024

Contor de energie termică

10. 4. 21

5

572,95

500025

Sisteme de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere şi gazelor, distribuitoare de produse petroliere şi gaze, pentru un dozator

5.1.5

2

229,18

500026

Măsuri de volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor

5.2.2.1

1,50

171,89

500027

Aparat de măsurare a mărimilor caracteristice radiaţiilor ionizante

6.1-6.3

7,00

802,13

 

Serviciile publice prestate în exclusivitate de către

Institutul Naţional de Metrologie

Cod

Denumirea serviciului prestat

Poziţia mijloacelor de măsurare conform Listei oficiale a mijloacelor de măsurare şi a măsurărilor supuse controlului metrologic legal (LO)

Norma de

timp, ore

Mărimea taxei, lei

Încercările metrologice în scopul aprobării de model*

200001

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad mic de complexitate

3.3.3; 4.5.1; 5.2.4.1; 7.3.1-7.3.5;

8.3.1.1; 8.3.1.2; 8.3.2.1; 10.1.1; 10.2.1; 10.5.1;

48

5500,32

200002

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad înalt de complexitate

  1. 1.1; 2.1.2; 2.3.1-2.7.1; 3.1.1; 3.2.1;
  2. 3.1; 3.3.2; 3.3.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.4.1,
  3. 4.2; 5.1.1.1; 5.1.4.1; 5.1.5.1; 5.1.6.1;

6.1.2- 6.15; 6.2.1; 6.3.1; 7.3.6; 8.1.4;

8.1.5; 9.1; 9.2; 9.3.1; 9.4; 11.2.1;

11.3.1; 11.3.2; 10.5.2

79

9052,61

200003

Recunoaşterea rezultatelor încercărilor metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare noi importate, efectuate în alte state

 

17

1948,03

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare importate în exemplare unice sau în loturi mici*

210001

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad mic de complexitate importate în exemplare unice

3.3.3; 4.5.1; 5.2.4.1; 7.3.1-7.3.5;

8.3.1.1; 8.3.1.2; 8.3.2.1; 10.1.1; 10.2.1; 10.5.1;

20

2291,80

210002

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad înalt de complexitate importate în exemplare unice

  1. 1.1; 2.1.2; 2.3.1-2.7.1; 3.1.1; 3.2.1;
  2. 3.1; 3.3.2; 3.3.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.4.1,
  3. 4.2; 5.1.1.1; 5.1.4.1; 5.1.5.1; 5.1.6.1;

6.1.2-6.15; 6.2.1; 6.3.1; 7.3.6; 8.1.4;

8.1.5; 9.1; 9.2; 9.3.1; 9.4; 11.2.1;

11.3.1; 11.3.2; 10.5.2

24

2750,16

210010

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad mic de complexitate importate în loturi mici

3.3.3; 4.5.1; 5.2.4.1; 7.3.1-7.3.5;

8.3.1.1; 8.3.1.2; 8.3.2.1; 10.1.1; 10.2.1; 10.5.1;

27

3093,93

210011

Încercările metrologice în scopul aprobării de model a mijloacelor de măsurare cu un grad înalt de

  1. 1.1; 2.1.2; 2.3.1-2.7.1; 3.1.1; 3.2.1;
  2. 3.1; 3.3.2; 3.3.3; 4.1.1; 4.1.2; 4.4.1,
  3. 4.2; 5.1.1.1; 5.1.4.1; 5.1.5.1; 5.1.6.1;

6.1.2-6.15; 6.2.1; 6.3.1; 7.3.6; 8.1.4;

37

4239,83

 

complexitate importate în loturi mici

8.1.5; 9.1; 9.2; 9.3.1; 9.4; 11.2.1;

11.3.1; 11.3.2; 10.5.2

   

210003

Multiplicarea documentelor normative în domeniul metrologiei din Fondul Naţional de documente normative în domeniul metrologiei

 

-

0,50 lei/filă

* Costul încercărilor metrologice efectuate în cadrul laboratoarelor acreditate subcontractate se achită de către solicitantul aprobării de model a mijloacelor de măsurare.