National Database of Normative Documents in the area of legal metrology

RGML
RGML Preambalate — „Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a normelor privind cantitățile nominale ale produselor preambalate”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML 17:2015 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Scheme de trasabilitate a unităţilor de măsură. Principii de stabilire. Modul de elaborare, aprobare şi utilizare”Published: 22.05.2019
RGML 19:2014 — “Sistemul naţional de Metrologie. Registrul de stat al mijloacelor de măsurare premise spre utilizare în Republica MoldovaPublished: 22.05.2019
RGML 12:2018 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Marcaje și buletine de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML sticle — „Regulamentul general de metrologie legală de stabilire a cerințelor privind sticlele utilizate ca recipiente de măsură”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML 09:2018 — “Elaborarea, aprobarea, conservarea, utilizarea, compararea, perfecționarea etaloanelor naționale ale unităților de măsură din Registrul de stat al etaloanelor unităților de măsură”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML 02:2018 — “Condiţii pentru înregistrarea persoanelorfizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale”Published: 22.05.2019
RGML 04:2017 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Elaborarea reglementărilor de metrologie legală”Published: 22.05.2019
RGML desemnare — “Regulamentul general de metrologie legală privind modul de desemnare pentru verificarea metrologică a mijloacelor de măsurare și pentru efectuarea de măsurări în domenii de interes public”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML 05:2017 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Fondul naţional de documente normative în domeniul metrologiei”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
RGML 16:2016 — „Aprobarea de model a mijloacelor de măsurare în cadrul Sistemului Naţional de Metrologie”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NM
NM 1-01:2000 — „Telemetre şi tahimetre electronice. Metode şi mijloace de verificare”Published: 22.05.2019
NM 1-02:2000 — „Aparatul utilizat în geodezie la recepţionarea semnalelor sistemelor cosmice de navigaţie. Metode şi mijloace de verificare”Published: 22.05.2019
PM
PM 8-07:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a descărcătoarelor cu rezistenţă variabilăPublished: 22.05.2019
PM 8-03:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a aparatajului de comutarePublished: 22.05.2019
PM 8-12:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor aeriene de înaltă tensiunePublished: 22.05.2019
PM 8-02:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a transformatoarelor de măsurarePublished: 22.05.2019
PM 8-06:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a condensatoarelorPublished: 22.05.2019
PM 8-11:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a liniilor de cablu de înaltă tensiunePublished: 22.05.2019
PM 8-08:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de intrare şi de trecerePublished: 22.05.2019
PM 8-04:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a echipamentului instalaţiei de distribuţie(id) instalate interior şi exteriorPublished: 22.05.2019
PM 8-13:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a mănuşelor electro-izolante,coloşilor dielectrici, cizmelor de cauciuc, instrumentelor cu mînere izolate şi a cleştelor-amperimetruPublished: 22.05.2019
PM 8-09:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a izolatoarelor de suspensie şi de suportPublished: 22.05.2019
PM 8-05:2009 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a reactoarelor uscate limitatoare de curentPublished: 22.05.2019
PM 8-01:2001 — Procedură de măsurare a parametrilor dielectrici a trasnformatoarelor şi autotransformatoarelor de puterePublished: 22.05.2019
PM 8-10:2001 — Procedură de măsurare a rezistenţei dispozitivului de legare la pămîntPublished: 22.05.2019
NML
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-06:2019 "Termometre cu infraroșu și pirometre. Cerințe tehnice metrologice. Procedura de verificare metrologică." Published: 01.10.2019
FișaPublished: 10.06.2022
FișaPublished: 08.07.2022
NML 1-05:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru verificarea sistemului de frînare a vehiculelor rutiere”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 9-19:2021 “Defectoscoape ultrasonice. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”Published: 28.09.2021
NML 1-09:2021 - NORMĂ DE METROLOGIE LEGALĂ „Rulete și panglici de măsurare. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.06.2021
FișaPublished: 08.07.2022
FișaPublished: 22.05.2019
NML 08-11:2022„Transformatoare pentru măsurare de tensiune. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”Published: 08.07.2022
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 08.10.2020
NML 7-05:2016 — „Echipamente de evidenţă a duratei legăturilor telefonice. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 28.09.2021
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 10.06.2022
FișaPublished: 01.10.2019
FișaPublished: 22.06.2021
NML 1-02:2013 — “Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a standurilor pentru reglarea dezaxării şi convergenţei roţilor autovehiculelor”Published: 22.05.2019
NML 1-06:2019 „Receptoare ale sistemului satelitar de navigaţie globală GNSS. Procedura de verificare metrologică”,Published: 24.07.2019
NML 1-08:2019 - „Tije metrice. Procedura de verificare metrologică”Published: 13.11.2019
FișaPublished: 24.07.2019
NML LGFI 407219.004:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-1". Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 13.11.2019
NML 8-09:2020 „Aparate pentru măsurarea caracteristicilor electrice. Aparate analogice pentru măsurarea rezistenței conturului de tip “faza-zero”. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 08.10.2020
NML 08-10:2022 „Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 08.07.2022
NML 01-10:2022 — „Taximetre. Procedura de verificare metrologică”Published: 13.09.2022
NML BVEK.43.1110.05 MP:2014 — „Aparat pentru măsurarea parametrilor microclimei „МЕТЕОСКОП-М”. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-05:2017 — „Contoare de energie termică. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 8-08:2018 — „Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 30.06.2021
NML 6-07:2022,,Higrometre psihrometrice, psihrometre prin aspirafie. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologici."Published: 10.06.2022
NML 1-03:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie. Verificarea metrologică a aparatelor pentru reglarea farurilor la auto vehicule”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 10-04:2022 ”Sisteme pentru misurare a vitezei medii de mișcare a autovehiculelor. Cerinfe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologicin'Published: 10.06.2022
FișaPublished: 22.05.2019
NML 1-04:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a standurilor pentru balansarea roţilor la autovehicule”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 13.09.2022
FișaPublished: 22.05.2019
NML 8-07:2017 — „Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML LGFI 407221.036:2012 MI — „Sistem de măsurare tip "АЛКО-3".Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML 2-14:2015 — „Aparate pentru măsurarea jocului volanului mijloacelor de transport. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML MP.MN 151:2011 — “Reotraductor cu ieşire digitală РПЦ 2–02 „ИМПЕКАРД–М”. Procedura de verificare metrologică.”Published: 22.05.2019
NML 2-15:2018 — „Aparate de cântărit cu funcționare neautomată. Procedura de verificare metrologică.”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML MPU 290/03:2012 “Complexe de măsurare tip „ФЛОУТЕК ”, „ФЛОУТЕК-ТМ ” și „ФЛОУТЕК ’’.Procedură de verifcare metrologică”Published: 06.10.2021
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 06.10.2021
NML 2-16:2020 „Aparate de cântărit în mers a autovehiculelor. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 04.11.2020
NML PAĂM.411173.001 MP:2013 — “Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului magnetic tip ИMП-05. Procedura de verificare metrologică ”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 04.11.2020
FișaPublished: 23.09.2020
NML 2-17:2020 „Dozatoare gravimetrice cu funcționare automată. Procedura de verificare metrologică”Published: 04.11.2020
NML 015:2013 — „Aparate pentru măsurarea nivelului lichidelor”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 04.11.2020
FișaPublished: 23.09.2020
NML RBEAC.407111.039 MP:2013 — „Traductoare electromagnetice de debit tip «ПРЭМ». Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 04.11.2021
NML RBEAC.411153.002 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electric tip ИЭП-05. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML 3-08:2017 — „Contoare de apă. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML RBEAC.4111720.001 MP:2013 — „Aparat pentru măsurarea intensităţii cîmpului electrostatic tip ИЭСП-01. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML 3-09:2017 — „Contoare de gaz cu membrană. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML R 44:2013 — “Alcoometre şi areometre de alcool, termometre utilizate în alcoolmetrie”Published: 22.05.2019
NML 3-10:2018 — „Contoare de gaz cu turbină. Procedura de verificare metrologică„Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML R 69:2013 — “Viscozimetre capilare din sticlă pentru măsurarea viscozităţii cinematice – Metode de verificare”Published: 22.05.2019
NML 3-11:2018 — „Contoare de gaz cu pistoane rotative. Procedura de verifcare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML R 82:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase pentru măsurarea poluării din pesticide şi alte substanţe toxice”Published: 22.05.2019
NML 3-12:2018 — „Dispozitive de conversie a volumului. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML R 83:2009 — „Sisteme cromatografice gazoase/mas spectrometrice pentru analiză poluanţilor organici din apă”Published: 22.05.2019
NML 3-13:2019 „Măsuri de capacitate de servire. Procedura de verificare metrologică”Published: 24.07.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 24.07.2019
NML 3-14:2021 - „Rezervoare metalice staționare pentru stocarea produselor alimentare lichide. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.06.2021
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.06.2021
NML 3-15:2021 „Contoare de gaz cu ultrasunet. Procedura de verificare metrologicăPublished: 14.12.2021
NML R 100:2009 — „Spectrometre cu absorbţie atomică pentru măsurare poluanţilor metalici în apă”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 14.12.2021
FișaPublished: 22.05.2019
NML 03-16:2022 „Cisterne auto pentru produse petroliere lichide. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 13.09.2022
NML R 108:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în sucurile de fructe”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 13.09.2022
FișaPublished: 22.05.2019
NML 04-02:2022— „Manometre de toate tipurile, vacuummetre și manovacuummetre. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 03.02.2023
NML R 112:2009 — „Cromatograf cu lichid de performanţă înaltă pentru măsurarea pesticidelor şi altor substanţe toxice”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 03.02.2023
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-08:2014 — „Fummetre optice. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML R 116:2013 — “Spectrometre de emisie atomică cu plasma cuplată inductiv pentru măsurarea poluanţilor metalici în apă”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-09:2015 — „Fotometru-aparat pentru determinarea transmitanţei (permeabilităţii) luminii prin sticlă. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML R 117-1:2009 — „Sisteme dinamice de măsurare pentru lichide, altele decît apa. Partea 1: Cerinţe metrologice şi tehnice”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-12:2017 — „Luxmetre. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML R 118:2009 — „Procedurile de testare şi forma raportului de testare pentru examinările model a dispensoarelor de combustibil pentru motorul autovehiculelor”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML R 119:2009 — „Instalaţie cu duze pentru testarea sistemului de măsurare pentru lichide, altele decît apa”Published: 22.05.2019
NML 5-15:2019 -- „Analizoare pentru gaze de eșapament. Procedura de verificare metrologică”,Published: 13.11.2019
FișaPublished: 13.11.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-16:2020 - „Analizoare de gaze inclusiv cu funcție de semnalizare. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică.”Published: 13.11.2019
NML R 120:2009 — „Etalon de măsurare a capacităţii pentru testarea sistemelor de măsurare pentru lichide altele decît apa”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 13.11.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-17:2021 — „Densimetre şi alcoolmetre din sticlă. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică” Published: 12.08.2021
NML R 124:2013 — “Refractometre pentru măsurarea conţinutului de zahăr în mustul de struguri”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 12.08.2021
FișaPublished: 22.05.2019
NML 5-18:2021 — „Densimetre şi alcoolmetre digitale. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 30.06.2021
NML R 125:2009 — „Sisteme de măsurare a masei sau lichidelor în rezervoare”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 30.06.2021
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-01:2013 — „Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a cuptoarelor de calcinare”Published: 22.05.2019
NML R 126:2009 — „Analizator al vaporilor de alcool”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-02:2013 — Sistemul Naţional de Metrologie.Verificarea metrologică a termostatelor”Published: 22.05.2019
NML R 135:2009 — „Spectrofotometre pentru laboratoarele medicale”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-03:2015 — „Sterilizatoare. Procedură de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML R 137-1:2009 — „Contoare de gaz. Partea 1: Cerinţe”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
NML 6-04:2015 — „Umidimetre pentru grăunţe de cereale şi seminţe oleaginoase. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
NML R 142: 2013 — “Refractometre automate: Metode şi mijloace de verificare”Published: 22.05.2019
NML 06-08:2023 - ,,Termometre din sticlă cu lichid, inclusiv cu contacte electrice. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică"Published: 28.06.2023
Fișa NML 6-08:2023Published: 28.06.2023
NML 12-02:2023 ,,Mijloace de măsurare a radiațiilor ionizante. Cerințe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică"Published: 28.06.2023
Fișă NML 12-02:2023Published: 28.06.2023
NML 3-17:2023,,Systems for measuring and recording the quantity of petroleum products and liquefied gases delivered at retail. Technical and metrological requirements. Metrological verification procedure"Published: 08.09.2023
Fișă NML 3-17:2023Published: 08.09.2023
NML 3-18:2023 — „Cisterne auto pentru produse alimentare lichide. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 22.05.2019
Fișă NML 3-18:2023Published: 14.09.2023
NML 10-18:2023 „Aparate/Sisteme pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 23.10.2023
Fișă NML 10-18:2023Published: 23.10.2023
NML 03-19:2023 — „Distribuitoare de gaz comprimat. Cerinţe tehnice și metrologice. Procedura de verificare metrologică”Published: 17.01.2024
Fișă NML 03-19:2023Published: 17.01.2024
PML
PML 1-01:2016 — Determinarea jocului sumar al volanului în sistemul de direcţie pînă la începutul mişcării roţilor autovehicululuiPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 1-02:2016 — Măsurarea înălţimii reziduale a profilului benzii de rulare a pneurilor autovehiculelorPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 1-03:2019 „Măsurarea dimensiunilor vehiculelor în circulaţie pe drumurile publice"Published: 24.07.2019
FișaPublished: 24.07.2019
PML 2-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie. Măsurarea sarcinilor pe axe şi masei totale a vehiculelorPublished: 22.05.2019
FIșaPublished: 30.05.2019
PML 2-02:2016 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemelor tip ”Celeritas” pentru măsurarea vitezei medii de mişcare a mijloacelor de transport”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 04.06.2019
PML 5-01:2014 — Sistemul Naţional de Metrologie.”Măsurarea transmitanţei luminii prin sticlele mijloacelor de transportPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 5-02:2015 — Măsurarea concetraţiei de alcool în aerul expirat de persoanele testate cu analizatorul de tip ALCOTEST 6810Published: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 5-03:2016 „Modul de determinare și înregistrare a ponderii volumetrice a gazelor de eșapament”Published: 04.06.2019
FișaPublished: 04.06.2019
PML 5- 04:2016 „Modul de determinare și înregistrare a nivelilui de fum în gazele de eșapament”Published: 04.06.2019
FișaPublished: 04.06.2019
PML 5-05:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 6820”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
PML 5-06:2018 — “Măsurarea concentraţiei de etanol în aerul expirat de persoanele testate, cu analizorul concentraţiei de etanol în aerul expirat de tip Drager Alcotest 7510 ”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 22.05.2019
PML 9-01:2013 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport autoPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 9-02:2020 Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul sistemului tip „Авто Ураган”Published: 12.03.2020
FișaPublished: 12.03.2020
PML 10-01:2018 — Măsurarea vitezei mijoacelor de transport cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 „TruCam”Published: 22.05.2019
FișaPublished: 30.05.2019
PML 10-02:2021 — Măsurarea vitezei mijloacelor de transport auto cu ajutorul aparatului (laser) pentru măsurarea vitezei de mișcare a autovehiculelor tip LTI 20/20 TruCAM IIPublished: 22.02.2021
FișaPublished: 22.02.2021
PML 14-01:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a loturilor preambalatePublished: 22.05.2019
FișaPublished: 31.05.2019
PML 14-02:2016 — Verificări prin măsurare şi analiză statistică a sticlelor utilizate ca recipiente de măsurăPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 31.05.2019
PML 14-03:2016 — Procedură de măsurare legală. Măsurarea densităţii preambalatelorPublished: 22.05.2019
FișaPublished: 31.05.2019
ПМГ
ПМГ 35-2001 — Положение о межгосударственном эталонеPublished: 22.05.2019
ПМГ 76-2004 — Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализаPublished: 22.05.2019
ПМГ 78-2005 — Излучения ионизирующие и их измерения. Термины и определенияPublished: 19.02.2021
МИ
МИ 3000-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ БГЕИ 07-90 — Методика института. Нивелиры. Методика поверки. Published: 14.11.2019
Инструкция 86-55 по поверке металлических и деревянных брусковых метровPublished: 06.12.2019
КЫ2.778.001Д6 УК-14ПМ Прибор ультразвуковой. Методические указания. Методы и средства поверкиPublished: 19.02.2021
Руководство по эксплуатации Датчик расхода воды корреляционный ДРК-3Published: 19.02.2021
МИ 02-00 — Методика института. Рейки нивелирные. Методика поверкиPublished: 14.11.2019
МИ 08-00 — Методика института. Теодолиты. Методика поверкиPublished: 14.11.2019
МИ 782-85 Методические указания. Микрометры с ценой деления 0.01 мм. Методика поверкиPublished: 12.10.2021
МИ 1272-86 — Толщиномер ультразвуковой УТ-93П. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 1747-87 — Меры массы образцовые и общего назначения . Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 1780-87 — Ленты образцовые и рулетки металлические измерительные. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 1788-87 — Приборы дозиметрические для измерения экспозиционной дозы и мощности экспозиционной дозы, поглощенной дозы и мощности поглощенной дозы в воздухе фотонного излучения. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 1799-87 — Угольники поверочные 900. Методика контроляPublished: 22.05.2019
МИ 1893-88 — Щупы. Методика контроляPublished: 22.05.2019
МИ 1927-88 — Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроляPublished: 22.05.2019
МИ 1967-89 — Выбор методов и средств измерений при разработки методик выполнения измерений. Общие положенияPublished: 22.05.2019
МИ 1997-89 — Преобразователи давления измерительные. Методика поверкиPublished: 25.03.2024
МИ 2022-89 — Пурки литровые образцовые и рабочие. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 2024-89 — Линейкиизмерительныеметаллические. МетодикаповеркиPublished: 19.07.2021
МИ 2190-92 — Штангенреймасы. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 2192-92 — Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 2194-92 — Нутромеры с ценой деления 0,01 мм. Методика поверкиPublished: 22.05.2019
МИ 2634-2001 — Расход и количество жидкостей и газов. Методика определения допускаемого диапазона измерений и метрологических характеристик измерительных комплексов с сужающими устройствамиPublished: 22.05.2019
МИ 2999-2006 — Системы автоматизированные информационно-измерительнные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типаPublished: 22.05.2019