Laboratorul „Radiații ionizante”

Laboratorul „Radiații Ionizante” administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante unitățile de măsură pentru kerma în aer, debitului kerma în aer, doza de expunere/debitul dozei de expunere, doza absorbită/debitul dozei absorbite, doza echivalentă/debitul dozei echivalente.

Unitățile de măsură specificate fiind vital importante în domeniul dozimetriei de protecție, industrie, medicină, mediu, apărare și siguranță națională.
 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Crearea, cercetarea şi dezvoltarea Bazei Naționale de Etaloane şi echipamentelor din dotarea laboratorului.
 • Diseminarea unităţii de măsură prin dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale.
 • Participarea la comparări internaţionale pentru demonstrarea echivalenţei unităţii de măsură realizate pe teritoriul Republicii Moldova cu unitatea de măsură conservată de etaloane internaţionale.
 • Promovarea noilor tehnologii de măsurare, etalonare, verificare precum şi a etaloanelor, materialelor de referinţă şi echipamentului de măsurări de performanţă şi implementarea lor în economia naţională.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.

Siarhei Saroka - Șef laborator

Tel: (373 22) 238 446

E-mail: ionizante@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Laboratorul „Radiații Ionizante” deţine:

1. Etalonul naţional al unităţii kerma în aer și puterii kerma în aer, destinat pentru preluarea unităţii kerma în aer şi puterii kerma în aer, conservarea şi transmiterea ei la etaloanele de referinţă şi prin intermediul acestora la toate etaloanele şi mijloacele de măsurare în vederea asigurării uniformităţii, exactităţii şi legalităţii măsurărilor efectuate pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în relaţiile economice şi tehnico-ştiinţifice cu alte ţări;

Etalonul este trasabil la Agenția Internațională de Energie Atomică (IAEA – International Atomic Energy Agency)

Electrometre PTW UNIDOS Webline

 

Camere de ionizare cu volum diferit

Instalație generatoare de raze γ      Instalație generatoare de raze X

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Radiații Ionizante” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare indicată în tabelele de mai jos.

Tabelul 1. Domeniile de etalonare demonstrate prin publicarea tabelelor CMC

Echipamente utilizate în câmpuri de raze γ

Domeniul de măsurare

Incertitudine

Unitate

Dozimetre/debitmetre de radiație γ

1E-06 ÷ 1E-03

1E-03 ÷ 2E-01

3,5%

1,8 %

Gy/h

Gy/h

Dozimetre individuale

Instalație de verificare a dozimetrelor

Radiometre

Roentgenometre

 

Tabel 2. Domenii de etalonare

Echipamente utilizate în cîmpuri de raze γ

Domeniul de măsurare

Incertitudine

Unitate

Dozimetre de radiație X

RAD, FLU, DENT

3,5%

Gy/h

Multimetre (Gy, kV, HVL, s)

RAD, FLU, DENT

Gy/h, kV, s

Complexe spectrometrice γ/β

137 Cs; 90Sr

Bq

Spectrometre γ

137 Cs;

Bq

Detectoare și Avertizoare de radioactivitate

90 Sr

Bq

Dosecalibratoare

137 Cs;

Bq

 

Realizarea etalonărilor în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025.

Laboratorul oferă instruiri accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile laboratorului Radiații Ionizante.

Laboratorul „Radiații Ionizante” oferă, de asemenea, servicii de verificare metrologică pentru domeniile sus menționate.

În cadrul laboratorului mai sunt realizate și activități ca:

 • Efectuarea cercetărilor în domeniul mărimilor ionizante;
 • Păstrarea, reproducerea și diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemei de ierarhizare.
 • Participarea la efectuarea intercomparărilor etaloanelor de referinţă a RM şi internaţionale în scopul asigurării uniformităţii măsurărilor.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității kerma în aer și puterii kerma în aerPublicat: 07.05.2019