Informații generale

Sistemul de management al calității este un sistem de management prin care se orientează și se controlează o organizație în ceea ce privește calitatea.

Sistemul de Management al Calității al Institutului Național de Metrologie urmărește să fie ”recunoscut capabil” să asigure permanent realizarea corectă a activităților de cercetare și mentenanță a Bazei Naționale de Etaloane, de preluare, conservare și transmitere a unității de măsură.

Dezvoltarea Sistemului de Management al Calității asigură:

  • realizarea corectă și în termeni a etalonărilor;
  • aplicarea procedurilor de etalonare validate;
  • excluderea erorilor din procesele de etalonare;
  • valorificarea eficientă a resurselor materiale;
  • crearea culturii corporative bazată pe un mediu de activitate motivațional, orientat spre rezultativitate și respect reciproc.