Înregistrarea persoanelor fizice si juridice

Înregistrarea persoanelor fizice sau juridice care desfășoară activități de:
1) reparare, montare şi punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;
2) preambalare a produselor, producere şi/sau import al sticlelor utilizate ca recipiente de măsură.

Înregistrarea se efectuează în conformitate cu regulamentul general de metrologie legală RGML 02:2018 „Condiții pentru persoanele fizice și juridice care activează în domeniul metrologiei legale”.

Formulare
Forma de prezentare a declaraţiei pe proprie răspunderePublicat: 21.05.2019
Forma de prezentare a declaraţiei pe proprie răspundere pentru efectuarea preambalării produselor, producerii şi/sau importului sticlelor utilizate ca recipiente de măsurăPublicat: 21.05.2019
Formularul de notificare depusă de persoanele fizice sau juridice care repară, montează şi dau în folosinţă mijloacele de măsurare supuse controlului metrologic legal, precum și persoanele juridice care efectuează preambalarea produselor, producerea şi/sau importul sticlelor utilizate ca recipiente de măsurăPublicat: 21.05.2019