Laboratorul "Presiuni și forțe"

Laboratorul Presiuni și Forțe administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unități de măsură: presiunea, forța şi duritatea.

 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
  • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
  • Participarea la intercomparări internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
  • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

 

 

Tatiana Apostol - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 135

E-mail: presiuni@inm.gov.md