Laboratorul "Presiuni și forțe"


Laboratorul ”Presiuni și Forțe”, administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unități de măsură: presiunea, forța şi duritatea. 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
 • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
 • Participarea la intercomparări internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
 • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
 • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

Tatiana APOSTOL - Șefă laborator

Tel: (373 22) 903 135

E-mail: presiuni@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Etalonul național al unității de măsură a presiunii aprobat prin ordinul Ministerului Economiei nr. 409 din 29 decembrie 2017, este constituit din următoarele echipamente:

 1. Ansamblu piston-cilindru tip PC-710017600-200, DHI Instruments: set greutăți, clopot PG 7102, baza PG 7102, controler manual de reglare a presiunii model MPCl-1000.

 1. Ansamblu piston-cilindru tip PC-710017600-rc-TC-L, DHI Instruments: set greutăți, clopot PG 7000, baza PG 7601, controler manual de reglare a presiunii.

 1. Ansamblul piston-cilindru tip 2465 -725, Fluke Corporation: set greutăți tip 2465A, clopot vacuum tip 2456-Vac, traductor de temperatură, tip 2455-1l-006, monitor tip 2456-80000, monitor a parametrilor de mediu tip 2456-LEM, software - Compas.

 1. Măsurător de temperatură, umiditate și presiune tip THB1.