Informații generale

Activitatea Direcției Metrologie Aplicată este concentrată pe mentenanța, cercetarea și dezvoltarea componentelor Bazei Naționale de Etaloane.
Obiectivul acestor activități este asigurarea trasabilității și uniformității măsurărilor realizate pe teritoriul Republicii Moldova.
În acest sens, echipa DMA realizează activitățile preconizate în Programul anual aprobat la nivel instituțional, care constă din trei componente de bază:
• preluarea unității de măsură trasabile
• conservarea unității de măsură
• transmiterea unității de măsură

Toate activitățile DMA sunt realizate în cadrul unui Sistem de Management al Calității intern, care asigură conformitatea acestora standardului SM EN ISO/IEC 17025:2018.
Echipa DMA deține un set de proceduri de etalonare, prin intermediul cărora este asigurată transmiterea unității de măsură părților interesate, și aceste proceduri sunt în proces continuu de dezvoltare.
Suplimentar, echipa DMA organizează comparări interlaboratoare pe domeniile de interes public. Comparările au misiunea de a demonstra capacitatea laboratoarelor de a realiza încercări sigure și de a genera rezultate credibile ale măsurărilor.

Astfel, DMA susține implementarea practicilor europene în Republica Moldova, transpunerea tehnicilor sigure de măsurare și protecția consumatorilor din țară de efectele posibile ale măsurărilor eronate.

Marimea Etalonul Incertitudine Valoarea minima Valoarea maxima Unitatea de masura Trasabilitate
Lungimi Cale plan paralele Q[0,1,1L] µm 0,5 100,0 mm INM Romania
Unghi plan Poligoane optice 0,5 secunda de arc 0,0 360,0 grad INM Romania
Masa Greutati etalon 0,006 ÷ 1,5 mg 1,0•10-6 500,0 kg INM Romania
Volum Masuratoare etalon de volum de ord. I 0,02 % 2.0 500,0 dm INM Romania
Rezistenta Etalonul national de rezistenta electrica în curent continuu 2·10-5 2·10-6 1·10-3 1·109 O UME Turcia
Inductanta electrica Set de inductoare 0,03 µH 0,0003H 1,0·10-6 1,0 H INM Romania
Capacitatea electrica Condensatoare de valoarea unica 0,020·10-6 0,000020 1,0·10-6 1,0 µF INM Romania
Curent alternativ Instalatie pentru verificarea transformatoarelor  de curent 0,004% 0,115% 1/5 3000/5 A INM Romania
Curent alternativ
Tensiunea de CA
Puterea
Contor- comparator COM 3003 30,0·10-4 %    280,0·10-4 %  58,0·10-3 3· (36,8·103) Wt PTB, Germania
Frecventa si timp Etalon de frecventa si timp atomic 8,65·10-14 2,37·10-11 1,0 1,0·107 Hz UME Turcia
Presiune Manometre cu piston si greutati 0,015 % 0,02 60,0 MPa INM Romania
Temperatura Puncte fixe, termometre cu rezistenta din platina etalon, termometre termoelectrice tip S 0,002 0,35 °C -80,0 °C 1200,0 °C °C INM Romania
Debit gaze Instalatie etalon pentru etalonarea/ verificarea contarelor de gaze 0,44 % 0,016 40,0 m3/h CSM Ivano-Francovsc
Debit lichide Instalatie debitmetrica etalon 0,2 % 0,012 15,0 m3/h INSM Moldova
PH-metrie PH-metru etalon 0,001 0,0 14,0 pH  
Spectrofotometrie Spectrofotometru etalon 0,1 0,4;
0,0003
175
OD 0
3300
OD 8
nm
A
 
Densimetrie Densimetru etalon 0,000005 0 3 g/cm3  
Luxmetrie Luxmetrul etalon V(λ) < 1,5 %,
clasa A
0,01 360 klx  
Marimi Ionizante Kerma in aer si puterea Kerma in aer 0,02 Gy/s 3,2033E-12 1,137E-6 Gy/s IAEA