Verificări/Expertize

În prezent, Institutul Național de Metrologie oferă părților interesate servicii de verificare metrologică și servicii de expertiză metrologică a următoarelor mijloace de măsurare utilizate în domenii de interes public:

Verificare metrologică
Nr. Tipul mijlocului de măsurare Prețul, lei
1. Dozimetre de măsurare a radiaţiilor ionizante 389.61
2. Debitmetre de măsurare a radiaţiilor ionizante 1730.31
3. Röntgenometre 469.82
4. Expozimetre pentru radiaţii 499.61
5. Detectoare de radioactivitate 263.56
6. Spectrometre de măsurare a energiilor radiaţiilor ionizante 3475.51
7. Radiometre şi contaminometre 385.02
Expertiză metrologică

Cod 

Denumirea mijloacelor de măsurare supuse expertizei metrologice

Poziţia din Lista oficială

Mărimea taxei, lei

500001

Termometre şi traductoare de temperatură

10.1.1-10.1.5.3), 10.2, 10.41)

171,89

500002

Termostate, dulapuri de sterilizare, etuve, cuptoare de calcinare, camere climatice

10.3

572,95

500003

Aparate de măsurat umiditatea

10.5.1; 10.5.2

229,18

500004

Aparate de măsurat lungimi

7.1.1; 7.1.2,

7.1.3, 7.2.1,

7.2.3; 7.3.1;

7.3.2; 7.4.1;

343,77

500005

Ampermetru, voltmetru, wattmetru

4.5.1

229,18

500006

Contoare de energie electrică

4.3.1; 4.3.2;

4.4.1; 4.4.2

286,48

500007

Ohmmetru, megaohmmetru, teraohmmetru

4.5.1

229,18

500008

Transformatoare de măsură de curent şi tensiune pentru evidenţa energiei electrice

4.1.1; 4.1.2

171,89

500009

Aparate pentru măsurarea vitezei de mişcare a mijloacelor de transport (vehiculelor)

3.3.2

515,66

500010

Cronometru

11.1

114,59

500011

Echipamente de evidenţă a volumului informaţiei transmise /recepţionate şi a duratei legăturilor telefonice

11.3.1; 11.3.2

687,54

500012

Analizoare de gaze, fummetre

2.1.2; 2.2.1; 9.2.1

515,66

500013

Fotometru, spectrofotometre, luxmetre, polarimetre, refractometre, cromatografe

2.5.1; 9.1.1;

9.3.1; 9.4.1;

687,54

50014

pH-metre, densimetre, areometre, viscozimetre

2.3.1; 2.4.1;

2.4.2; 2.7.1

458,36

500015

Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată pînă la 500 kg

8.1.2.1

401,065

500017

Aparat de cîntărit cu funcţionare neautomată peste 500 kg

8.1.2.1

802,13

500016

Greutăţi

8.1.1.1

114,59

500018

Manometre, vacuummetre, barometre manovacuummetre, traductoare de presiune

8.3.1.1; 8.3.1.2;

8.3.2.1

171,89

500019

Sfigmomanometre (aparate pentru măsurarea presiunii arteriale cu manometru mecanic sau electronic)

8.3.43)

171,89

500020

Corectoare electronice de volum de gaz

8.3.3.1

572,95

500022

Traductor de debit, contor de apă DN 15… DN 20

5.1.1; 5.1.3.2

171,89

500021

Traductor de debit, contor de apă DN 25… DN 50

5.1.1; 5.1.3.1

572,95

500023

Contor de gaze cu pereţi deformabili

5.1.2.1;

114,59

500024

Contor de energie termică

10. 4. 21

572,95

500025

Sisteme de măsurare şi înregistrare a produselor petroliere şi gazelor, distribuitoare de produse petroliere şi gaze, pentru un dozator

5.1.5

229,18

500026

Măsuri de volum din sticlă inclusiv pentru comercializarea băuturilor

5.2.2.1

171,89

500027

Aparat de măsurare a mărimilor caracteristice radiaţiilor ionizante

6.1-6.3

802,13

  

Descarcă cerere/pașaport serviciu
Cerere de expertizăPublicat: 14.06.2019
Pașaportul serviciului verificarea metrologică a mijloacelor de măsurarePublicat: 03.02.2023
Cerere de verificarePublicat: 14.06.2019