Misiune

Institutul Național de Metrologie are misiunea de a asigura trasabilitatea şi respectiv, credibilitatea, la nivel regional şi internaţional, a măsurărilor efectuate oficial în Republica Moldova, astfel contribuind la creșterea competitivităţii economiei naţionale şi sporirea utilizării eficiente a resurselor.

Prin implementarea la nivel naţional a celor mai noi tehnici de măsurare, INM urmăreşte obiectivul de asigurare a dreptului consumatorilor de a achita strict volumul produselor consumate, de a asigura calitatea şi inofensivitatea produselor alimentare ori siguranţa produselor farmaceutice etc.

Actualmente, nu există procese de producere care să nu implice măsurări. În cazul produselor alimentare, diverse tipuri de măsurări asigură dozarea exactă a componentelor din care este compus produsul, iar în cazul produselor preambalate, mijloacele de măsurare asigură volumul exact al produsului indicat pe ambalaj. În domeniul materialelor de construcţie există alte tipuri de măsurări, care asigură dozarea corectă a componentelor betoanelor şi de calitatea cărora depinde direct fiabilitatea construcţiilor. Acelaşi lucru se constată şi în cazul producerii medicamentelor, în industria constructoare de maşini, în cazul industriei petroliere sau oricare altă producere.

Evoluţia tehnologiilor este imposibilă fără măsurări exacte, de aceea cu cât produsul este mai avansat din punct de vedere tehnologic, cu atât cerinţele faţă de exactitatea măsurărilor sunt mai ridicate.