Research

Code Subject of research Responsible
SC 003:2018 Cercetarea timpului de rotire, de coborâre a pistonului, sensibilitatea pistonului A. Pianîh
SC 010:2018 Determinarea erorii de reproducere a temperaturii punctelor fixe al Al și Ag. C. Bordianu
SC 014:2018 Cercetarea stabilității în timp a caracteristicilor metrologice a bazei geodezice. Determinarea abaterii de la planeitate şi liniaritate a acesteia prin intermediul Autocolimatorului ELCOMAT 3000. Cercetarea modalităţilor de dezvoltare şi îmbunătăţire a Bazei geodezice pentru a asigura păstrarea caracteristicilor metrologice a acesteia. A. Mîrza
SC 001:2019 Determinarea reproductibilității ETN 3-11 în raport cu sursa de control 90 Sr E. Luchian
SC 002:2019 Determinarea timpului de acomodare în urma transportării etaloanelor în condiţii extreme şi impactul acestora asupra incertitudinii de măsurare. M. Ostia
SC 003:2019 Traductoarele de forță analogice și cele moderne (digitale). Compararea metodelor de etalonare în dependenţă de tipul traductoarelor utilizate, în scopul determinării celei mai eficiente din ele. V. Ilieș
SC 004:2019 Studierea deviației de transmitere a unității de timp reproduse de ETN 05-12 A. Gherlih
SC 005:2019 Studierea posibilității de a transfera unitatea de măsură a tensiunei în diapazonul 100 mV – 1000 V utilizând divizor de tensiune.  S. Straistari
SC 006:2019 Studierea  necesități modernizări ETN 01-12 și stabilitatea anuală a măsurilor de valoare unică a rezistenței electrice în curent continuu de 1 Ω M. Sîrbu
SC 007:2019 Studierea posibilităților de etalonare a componentelor etalonului de referință ETR 32-15/01, ETR 32-15/03 cu ajutorul etaloanelor proprii din dotarea laboratorului. E. Macarova
SC 008:2019 Determinarea abaterii unității de temperatură realizată de ETN 02 de la valorile SIT – 90.Estimarea incertitudinii de măsurare a variaţiei unităţii de temperatură faţă de SIT – 90 C. Bordianu
SC 009:2019 Determinarea deviației temperaturii realizată  de punctele triple al apei, din componența ENT 02, de la valoarea de referinţă. Estimarea incertitudinii de măsurare. C. Bordianu
SC 010:2019 Cercetarea deviației în timp a indicaților higrometrului etalon MBW 373H G. Buzuc
SC 011:2019 Determinarea influenții distanței de amplasare a termometrelor în infraroșu, asupra stabilității și reproductibilității rezultatelor. V. Ceban
SC 012:2019 Cercetarea stabilității în timp a debitmetrelor din componența transferului standard, pe domeniul debite lichide. Cu scopul elaborării procedurii de etalonare a instalațiilor debitmetrice , cu ajutorul transferului standard. V. Gruşca
SC 013:2019 Stabilitatea caracteristicilor metrologice a canalului de duze critice, cu debitul de măsurare (0,016- 1,024)m3 /h. Cercetarea deviațiilor duzelor critice din componența etalonului național al unității de măsură a debitului de gaze A. Braguța
SC 014:2019 Compararea densității lichidului utilizînd relația lui Tanaka și un densimetru electronic. În scopul determinării influenței acesteia asupra volumului, utilizînd metoda gravimetrică. R. Vulpe
SC 015:2019 Cercetarea metodei de asigurare a trasabilităţii măsurărilor prin intermediul filtrelor neutre lichide. A. Bescupschi
SC 016:2019 Determinarea gradientului termic a incintei de masurare a densimetrului tip DMA5000 pentru estimarea influentei acestuia asupra valorii densității lichidului măsurat. A. Curdov
Research reports
Calitatea EE GherlihPublished: 13.05.2019
Cercetare debitmetre GruscaPublished: 17.05.2019
Raport 2018 S.StraistariPublished: 17.05.2019
Raport Sinconizarea timpului GherlihPublished: 17.05.2019
Stabilitate ACFN GruscaPublished: 17.05.2019
Research programs
SC Tema 009 2018 CRE Macarova E.Published: 17.05.2019
Studiu de cercetare 2018 CoditaPublished: 17.05.2019
Studiu de cercetare 2018 CoditaPublished: 17.05.2019
SC 004 2018 IliesPublished: 17.05.2019
SC 002 2018 M.OstiaPublished: 17.05.2019
SC 016.2018 BragutaPublished: 17.05.2019
SC 017 201 Vulpe RomanPublished: 17.05.2019
SC 2018 Ceban VictoriaPublished: 17.05.2019
SC Tema 008 2018 CRE Macarova E.Published: 17.05.2019
SC 012 2018 BuzucPublished: 17.05.2019
SC 005 GherlihPublished: 17.05.2019
Programe de cercetarePublished: 13.05.2019
SC 001 2018 Efimia LUCHIANPublished: 17.05.2019