”Physical-Chemical Measurements” Laboratory


The ”Physical-Chemical Measurements” Laboratory manages – undertakes, preserves and disseminates through modern equipment the measurement units of: pH, density, refraction index, spectral transmission factor, luminous intensity.

The mentioned measurement units are crucial for heavy industry, food, chemical, light and textile industry, medicine etc. 

Main objectives of the laboratory are:

  • Assurance of uniformity, accuracy and traceability of measurements on the territory of the Republic of Moldova.
  • Management, maintenance, storage, preservance of measurement standards and of the equipment owned by the laboratory.
  • Research of the National Measurement Standards Base and of the equipment owned by the laboratory.
  • Storage, reproduction and dissemination of measurement units from national and reference measurement standards to the other standards and measuring instruments according to ierarchic schemes.
  • Participation in interlaboratory comparisons at international level for demonstration of laboratory measurement capabilities. 
  • High accuracy measurements performance.
  • Maintenance and continuous improvement of the quality management in the laboratory.
  • Development of calibration procedures for satisfying the necessity of economic agents regarding the traceability of measurement units.

Anatolii Bescupschi - Head of laboratory

Tel: (373 22) 903 141

E-mail: fizico.chimice@inm.gov.md

National and reference measurement standards

The Laboratory has the following national measurement standards:

The national measurement standard of spectral transmittance factor and optical density unit:

The reference measurement standard of pH unit:

The national measurement standard of density of liquids unit:

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul Mărimi Fizico-Chimice oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:

Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Spectrofotometru

0 ÷ 2

200 ÷ 3000

0,005

0,2

A

nm

Filtre neutre

0 ÷ 8

0,005

A

Filtre spectrale

200 ÷ 2000

0,2

nm

Fotoelectrocolorimetre

315 ÷ 980

0 ÷ 100

0,2 ÷ 1

0,4 ÷ 2

nm

%T

Densimetre electronice

650 ÷ 1400

0,2

kg/m3

Densimetre din sticlă

650 ÷ 1400

0,3

kg/m3

Alcoolmetre din sticlă

0,2 ÷ 96,0

0,06

% vol. alc

pH-metre

1 ÷ 12

0,03

pH

Luxmetre

10 ÷ 600

5 %

lx

Conductometre

13 ÷ 1420

(3,0 ÷1,5) %

µS/cm

 


Tabelul 2. Domeniile de etalonare în baza declaraţiei pe propria răspundere.

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Refractometre

1,333 ÷ 1,741

2 · 10-4

ηD

Polarimetre

-150 ÷ 150

0,003 ÷ 0,500

°

Analizatoare de concentrații

1 · 10-6 ÷ 1

(1 ÷ 4) %

g/dm³

Conductometre

0 ÷ 1420

(3,0 ÷1,5) %

µS/cm

Gaz-cromatografe

1 ∙ 10-4 ÷ 15

(1 ÷ 10) % din valoare

%

Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM SR EN ISO/CEI 17025.Laboratorul oferă instruiri accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile Laboratorului Mărimi Fizico-Chimice.

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a factorului spectral de transmitanță și densitate opticăPublished: 03.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a densității lichidelorPublished: 07.05.2019
Schema de trasabilitate a unității de măsură a pH-uluiPublished: 07.05.2019