INM Management

Director
Consilier

Scalețchii Ecaterina

Head of Legal Metrology Department

Curriculum Vitae

 

 

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Bejenaru Diana

Adresă

Chișinău, str. Vasile Lupu 62/1, ap. 32

Telefon

022 903 131

 

 

E-mail

incercari@inm.gov.md

 

 

Naţionalitate

moldoveancă

 

 

Data naşterii

31 iulie 1983

 

 

 

 

 

 

Experienţa profesională

 

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Perioada

Octombrie 2021 – prezent

Șef Direcţia Metrologie Legală

Noiembrie 2016 – Octombrie 2021

Șef-adjunct Direcţia Metrologie Legală

Aprilie 2013 – Noiembrie 2016

Funcţia sau postul ocupat

Vice-director Direcţia Metrologie Legală

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Național de Metrologie, or. Chișinău, str. E.Coca 28

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Administrarea activității Direcţiei Metrologie Legală

 

 

Perioada

Noiembrie 2012 – Aprilie 2013

Funcţia sau postul ocupat

Inginer coordonator secţia aprobări de model a mijloacelor de măsurare

Numele şi adresa angajatorului

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Realizarea lucrărilor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, efectuarea lucrărilor de recunoaștere a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare

 

 

Perioada

Octombrie 2007 – Octombrie 2010

Funcţia sau postul ocupat

Diverse funcții

Numele şi adresa angajatorului

Statele Unite ale Americii

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Activități în domeniul fast food și servicii hoteliere

 

Perioada

Funcţia sau postul ocupat

Numele şi adresa angajatorului

Tipul activităţii sau sectorul de activitate

Septembrie 2005 - Octombrie 2007

Inginer secţia încercări a mijloacelor de măsurare și materialelor de referință

Institutul Național de Standardizare și Metrologie, Chișinău, str. E.Coca, 28

Realizarea lucrărilor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare, efectuarea lucrărilor de recunoaștere a certificatelor de aprobare de model a mijloacelor de măsurare

 

 

 

 

Educaţie şi formare

 

 

 

Perioada

2005 – 2006

Calificarea / diploma obţinută

Masterat

Specialitatea „Energie și mediu”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

 

 

Perioada

2001 – 2005

Calificarea / diploma obţinută

Inginer licențiat

Specialitatea „Metrologie, standarde, control şi certificarea producţiei”

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Universitatea Tehnică din Moldova, Facultatea Energetică

 

Perioada

 

1997 – 2001

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de bacalaureat

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare

Liceul teoretic V. Alecsandri

 

                                          2013

Cursuri de perfecţionare în domeniul mărimi fizico-chimice

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România

 

 

2014

 

 

 

Cursuri de instruire în domeniul mase și mărimi derivate

Institutul Naţional de Metrologie, Bucureşti, România

Cursuri de instruire în domeniul evaluării conformității mijloacelor de măsurare

Mișcarea Română de Calitate (MRC),Craiova, România

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Federația

Rusă

                                          2015

Seminar – Testarea soft-ului mijloacelor de măsurare, Republica Belarus

Seminare în cadrul proiectului Twinning – organizarea comparărilor interlaboratoare, evaluarea conformității preambalatelor, evaluarea conformității mijloacelor de măsurare

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Republica

Belarus

                                           2016

Seminare în cadrul proiectului Twinning – evaluarea conformității mijloacelor de măsurare, testarea soft-ului mijloacelor de măsurare, evaluatori tehnici pe domeniu mase

Participarea la ședința Comitetului Tehnic pe metrologie legală (TC2) în cadrul COOMET – Uzbekistan

 

 

2018

 

2020

 

Conformity Assesment

 

Aplicarea cerințelor standardului ISO/IEC 17065 Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme

care certifică produse și servicii. Formarea auditorilor interni în conformitate cu ISO 19 011 Ghid pentru

audiditarea sistemelor de management

 

 

                          Limba maternă

 

Româna

 

Limba străină cunoscută

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba rusă

Limba engleză

Limba spaniolă

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

C2

C2

C1

B2

B2

C1

C1

C1

B2

B2

B2

B2

B2

B1

B1

 

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine Niveluri: A1/2: Utilizator elementar - B1/2: Utilizator independent - C1/2: Utilizator experimentat

 

 

 

 

 

 

Head of Applied Metrology Department
Head of Administrative Department

Maxian Lucia