Date cu caracter personal

 

 

 

                                                                 ACORD

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților la funcțiile vacante

 

Subsemnatul............................................................................................................

IDNP......................................., Buletin de identitate..............................................

Data eliberării............................................Oficiul..................................................

Adresa domiciliului/reședinței................................................................................

 

prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțămîntul la prelucrarea de către colaboratorii Secției Juridice,

Resurse Umane și Cancelarie și colaboratorii din cadrul Direcției Metrologie Aplicată a datelor mele cu caracter personal,

cît și a categoriilor speciale de date cu caracter personal, care sînt oferite de către mine, în legătură cu depunerea CV-ului.

 

Nume, prenume

Semnătura

Data

 

Descarcă acordul aici !