În certificatul de etalonare pentru ruleta cu lest (0-10 m), la rubrica rezultatele etalonării se precizează lungimea nominală - mm, respectiv lungimea indicată masurată - mm și că incertitudinea de măsurare corespunde unui nivel de încredere de 95%. Ruleta este utilizată pentru măsurarea nivelu lui de combustibil dintr-un rezervor. Nivelul de incertitudine precizat are implicații și asupra stabilirii cantității de combustibil ce se măsoară sau se iau în calcul toleranțele aferente clasei de precizie aferentă ruletei? Practic, dacă la măsurare, nivelul de combustibil este x cm se poate aplica 5% (diferența dintre 95% nivel de încredere și 100%), iar valoarea obținută se consideră că se încadrează în marja de eroare?

În Certificatul de Etalonare pentru ruleta cu lest, utilizată la verificarea rezervoarelor metalice staționare, este indicată incertitudinea asociată etalonării ruletei. Nivelul de încredere nu se aplică la stabilirea cantității de produse petroliere în rezervor. Eroarea tolerată la verificarea rezervoarelor este stabilită în documentul normativ aplicabil. Pentru determinarea incertitudinii asociate măsurărilor la verificarea rezervoarelor se aplică Ghidul ISO/IEC 98-3.