În certificatul de etalonare pentru ruleta cu lest (0-10 m), la rubrica rezultatele etalonării se precizează lungimea nominală - mm, respectiv lungimea indicată masurată - mm și că incertitudinea de măsurare corespunde unui nivel de încredere de 95%.

În Certificatul de Etalonare pentru ruleta cu lest, utilizată la verificarea rezervoarelor metalice staționare, este indicată incertitudinea asociată etalonării ruletei. Nivelul de încredere nu se aplică la stabilirea cantității de produse petroliere în rezervor. Eroarea tolerată la verificarea rezervoarelor este stabilită în documentul normativ aplicabil. Pentru determinarea incertitudinii asociate măsurărilor la verificarea rezervoarelor se aplică Ghidul ISO/IEC 98-3.