Care sunt erorile legale pentru sistemele de distribuire a produselor petroliere la statiile peco?

În conformitate cu prevederile documentului normativ în vigoare - Norma de Metrologie Legală NML 3-06:2016 „Sisteme de măsurare şi înregistrare a cantităţii produselor petroliere şi gazelor lichefiate livrate cu amănuntul. Cerinţe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică”, art. 27, al. 5), lit. h), „Rezultatele verificării metrologice se consideră satisfăcătoare, dacă eroarea relativă a distribuitoarelor de combustibil se încadrează în limitele erorii tolerate de ±0,5% (distribuitoare de produse petroliere) şi ±1,0% (distribuitoare de gaz lichefiat)”.

Documentul normativ menționat poate fi studiat aici: https://inm.md/static-files/data/415/file_1641_0.pdf