Publicat: 07 Iunie 2019

Supravegherea activității OCP-INM de către MOLDAC

Supravegherea activității OCP-INM de către MOLDAC

Astăzi, 07.06.2019, Centrul Național de Acreditare MOLDAC efectuează supravegherea Organismului de Certificare Produse OCP-INM pentru asigurarea conformității sistemului de management implementat și a activităților tehnice cu cerințele standardului de referință ISO/IEC 17065 Evaluarea conformităţii. Cerinţe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii.

OCP-INM a fost creat în cadrul INM pentru realizarea evaluării conformităţii mijloacelor de măsurare destinate pieţei naţionale, și anume:

- Aparate de cântărit cu funcționare neautomată;

- Contoare de apă.