Publicat: 26 Iulie 2022

Redacția nouă a Cererii de etalonare de pe 1 august 2022

Redacția nouă a Cererii de etalonare de pe 1 august 2022

Stimați Beneficiari ai serviciilor Institutului Național de Metrologie (INM),

În scopul eficientizării cooperării dintre INM și Beneficiarii săi, Începând cu 1 august 2022, va intra în vigoare noua redacție a Cererii de etalonare a mijloacelor de măsurare a Beneficiarului și rezultatele negocierii cu reprezentatul laboratorului. Această redacție reflectă unele îmbunătățiri referitor la modul de prestare a serviciilor de etalonare la sediul Beneficiarului, promovarea valorilor obiectivului sustenabil 8 ”Munca decentă și creșterea economică” și transparența serviciilor acoperite de căile de trasabilitate conform politicii ILAC-P10:07/2020. Redacția nouă a Cererii de etalonare, va fi plasată pe site-ul instituției www.inm.md.

Succint despre modificări:

Pentru a introduce claritate în tarifele serviciilor de etalonare a mijloacelor de etalonare prestate de către INM și apartenența lor la căile de trasabilitate conform politicii ILAC-P10:07/2020, vă informăm că serviciile specificate în HG1074/2016 cu privire la aprobarea Nomenclatorului serviciilor prestate în domeniul metrologiei de către INM, prezintă tarifele care erau actuale anului aprobării se referă la calea de trasabilitate 3a. Pe când legea nr. 19 din 04.03.2016 metrologiei prevede cum se formează toate serviciile oferite de INM, care ultimii cinci ani au avut un salt calitativ substanțial, dar care nu a fost actualizat de mult timp, ce provoacă frecvente neclarități la calea de trasabilitate aplicată de către Beneficiarii noștri. Astfel acele servicii care concomitent se includ în domeniul acreditat, vor fi valorificate suplimentar.

Ce ține de efectuarea etalonărilor la sediul Beneficiarului, vă informăm că de la 1 august 2022, angajații INM își vor desfășura activitatea cu durata zilnică normală de 8 ore de muncă, care vor include deplasarea dus-întors la sediul Beneficiarului. În cazul când procesul de etalonare a echipamentului la sediul Beneficiarului nu a fost finalizat în ziua respectivă, angajații INM își vor continua activitatea fie în altă zi de muncă, cu condiția achitării de către Beneficiar a transportului repetat, sau cu suportarea cheltuielilor de către Beneficiar a orelor de muncă suplimentare a angajaților INM. Dacă solicitantul de etalonare nu acceptă modalitățile sus enumerate, atunci va putea prezenta echipamentul său la sediul INM.

Institutul Național de Metrologie depune efort constant pentru îmbunătățirea calității serviciilor oferite beneficiarilor săi, valorificarea angajaților săi, asigurarea sustenabilității echipamentelor sale etalon și o transparență mai bună.