Publicat: 05 Octombrie 2021

Modificări în organigrama INM. Creșterea numărului de laboratoare.

Modificări în organigrama INM. Creșterea numărului de laboratoare.

Institutul Național de Metrologie (INM) Vă informează că din data de 01.10.2021 au fost survenite modificări în organigrama INM (se anexează). Modificările au fost efectuate în baza Analizei efectuate de management din anul 2020 având drept scop identificarea punctelor forte și punctelor slabe în activitatea INM, dar și stabilirea încărcării laboratoarelor cu activități de cercetare, menținere a Bazei Naționale de Etaloane și asigurarea trasabilității măsurărilor prin transmiterea unităților de măsură către operatorii economici precum laboratoarele de încercări, verificări și etalonări din țară.

Respectiv în urma analizei efectuate de management s-a stabilit suprasolicitarea laboratorului 3.2 Mase și Mărimi Derivate pe domeniul efectuării etalonărilor ceea ce îngreuna îndeplinirea în măsură deplină a altor activități din domeniul gestionat și s-a propus divizarea acestuia în două laboratoare după cum urmează:

1.  Laborator Mase și Volume Mici (LMVM);

2.  Laboratorul Presiuni și Forțe (LPF).

Astfel LMVM îi vor reveni activitățile pentru subdomeniile: mase și volume mici, iar lui LPF îi vor reveni activitățile pentru subdomeniile: presiuni, forță și duritate. Redistribuirea activităților și respectiv etaloanelor între laboratoarele noi create va permite o mai bună gestionare atât a echipamentelor etalon cât și a studiilor de cercetare aferente acestora ceea ce va crește considerabil calitatea serviciilor.

De asemenea crearea laboratoarelor noi va permite accelerarea colaborării internaționale ceea ce va facilita participarea INM în comparări regionale pentru ași confirma capabilitățile de măsurare în baza acordului CIPM MRA, ce în final reprezintă un obiectiv major atât pentru INM cât și pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că prin confirmarea capabilităților INM vor fi recunoscute la nivel regional/internațional rezultatele măsurărilor efectuate de laboratoarele de încercări, verificări și etalonări din țară.