Publicat: 11 Noiembrie 2022

Îmbunătățirea calității începe, cănd ”TOTUL MERGE BINE” și nu se încheie NICIODATĂ

Îmbunătățirea calității începe, cănd ”TOTUL MERGE BINE” și nu se încheie NICIODATĂ

Institutul National de Metrologie a participat la cea de-a 8-a ediție a Simpozionului Sțiințifico-Practic “Quality Conscience: Doing the right thing” orgniziat de Academia de Studii Economice. Alături de instituții precum: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor #ansa. Universitatea Tehnică din Moldova #utm, Universitatea Agrară de Stat din Moldova @uasm. Institutul de Standardizare din Moldova #ism și alte întreprinderi. Scopul Simpozionului a fost promovarea calității. Astăzi toți folosesc calitatea drept factor determinativ al competitivității pențru cucerirea marilor pieți

In prezent, in toate țările lumii cu industria dezvoltată, problema Calității este considerată „Problema Nr.1”

CALITATEA a devenit O METODĂ DE CONDUCERE și s-a încetățenit ideea că trebuie SÂ EXPORTĂM CALITATE. Noi avem obiectivul de a fi recunoscuți de clienții noștri, de furizorii noștri și de angajații noștri ca o entitate care prestează servicii mai bune decât cele așteptate de ei.