Publicat: 12 Noiembrie 2020

Celebrăm calitatea!

Celebrăm calitatea!

Întrucât CALITATEA este ceea ce definește activitatea INM, nu putem omite oportunitatea de a o celebra astăzi, 12 noiembrie 2020.

Săptămâna Europeană a Calității este o ocazie anuală de a organiza campanii de sensibilizare a publicului, de promovare și demonstrare a avantajelor și importanței calității în contextul competitivității în toată Europa. Are loc în noiembrie în săptămâna care cuprinde a doua zi de joi a lunii – Ziua Mondială a Calității.

Sloganul pentru 2020 este „Calitatea ca avantaj competitiv într-un mediu incert”.

Pentru 2020, tema Zilei Mondiale a Calității este „Crearea valorii clientului”. Se referă la recunoașterea meritelor persoanelor fizice și juridice care încurajează o cultură a importanței clientului. Companiile care înțeleg rolul clienților săi și încearcă mereu să-și îmbunătățească procesele, serviciile și produsele. Toate aceste îmbunătățiri constante generează valoare adăugată pentru clienții lor și, astfel, sporesc satisfacția clienților, oferind un avantaj competitiv în mediul incert în care ne aflăm în prezent. Crearea valorii clienților este tema Zilei Mondiale a Calității din acest an, dar este și scopul de zi cu zi al INM, atins prin implementarea eficientă a unui Sistem de Management al Calității în conformitate cu standardul de referință SM EN ISO/IEC 17025:2018 Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.