Publicat: 29 Aprilie 2022

Analiza efectuată de Management în cadrul INM

Analiza efectuată de Management în cadrul INM

Stabilim obiective și indicatori de performanță pentru a asigura servicii calitative

În scopul îmbunătățirii continue a calității serviciilor furnizate de către laboratoarele Institutului Național de Metrologie, anual, managementul de vîrf al INM își evaluează obiectiv adecvarea Sistemului de Management al Calității (SMC), în raport cu politica în domeniul calității și cu obiectivele stabilite. Această etapă decisivă, pentru funcționarea Sistemului de Management al Calității, este numită Analiza efectuată de Management, pe care INM o realizează planificat, cel puțin, o dată în an.

Raportul analizei cu date statistice referitoare la performanța sistemului este discutat în cadrul unei ședințe, cu colectivul INM unde sunt evaluate oportunitățile de îmbunătățire și necesitățile de schimbare.