Publicat: 15 Noiembrie 2021

18-a ședință a Comitetului Tehnic COOMET a TC 4 „Informare și instruire”

18-a ședință a Comitetului Tehnic COOMET a TC 4 „Informare și instruire”

În data de 9 noiembrie 2021, în regim online, a avut loc cea de-a 18-a ședință a Comitetului Tehnic COOMET a TC 4 „Informare și instruire”.

La ședință au participat 17 specialiști din 10 țări membre COOMET. La întâlnire a participat în calitate de invitat un reprezentant al Biroului Internațional de Greutăți și Măsuri (BIPM), Chingis Kuanbaev.

În cadrul ședinței s-au discutat 9 probleme de pe ordinea de zi, printre care:

- Cu privire la atribuțiile președintelui SC 4.1 „Consolidarea capacităților în formare și transfer de cunoștințe”

- Informații privind punerea în aplicare a activităților Programului de lucru TC 4 pentru anii 2021–2023, inclusiv:

  • discutarea procedurii interne COOMET privind evaluarea nevoilor de instruire și planificarea activităților de instruire și formare continuă, în cadrul COOMET;
  • discutarea formatului de monitorizare a pregătirii efective a specialiștilor din cadrul institutelor de metrologie din țările membre COOMET și monitorizarea participării la evenimente de formare și stagii în cadrul programelor COOMET, BIPM și ale altor parteneri.
  • discuție despre grupurile țintă și conținutul necesar pentru schimbul interactiv de informații cu privire la resursele informaționale ale COOMET în legătură cu activitățile TC 4.

- Despre publicațiile COOMET din cadrul TC 4.

- Despre rezultatele muncii în cadrul temei COOMET 731 / BY-a / 17 „Analiza sistemelor naționale de formare în institutele naționale  de metrologie și metrologilor din țările membre COOMET”.

- Informații despre participarea la platforma de training a BIPM și participarea la ea a COOMET.

- Informații despre modulele de e-learning existente ale altor organizații de metrologie.

De asemenea, a fost aprobat materialul informativ elaborat „Sisteme de instruire în metrologie în țările membre COOMET”.

Chingis Kuanbaev, angajat al Departamentului pentru Relații Internaționale și Comunicare BIPM, a prezentat participanților informații despre platforma BIPM de instruire și participarea COOMET la aceasta.

Din partea INM la ședință a participat Dnul Constantin Bordianu,  Şef Direcție Metrologie Aplicată.