Publicat: 23 Noiembrie 2021

A 18-a întâlnire a TC 1.5 „Lungime și unghi”

A 18-a întâlnire a TC 1.5 „Lungime și unghi”

În perioada 10-11 noiembrie 2021 a avut loc în format online cea de-a 18-a întâlnire a TC 1.5 „Lungime și unghi”. La întâlnire au participat reprezentanți ai 15 țări membre COOMET.

În cadrul ședinței s-au discutat mai multe aspecte de pe ordinea de zi, printre care:

- deciziile celei de-a 20-a reuniuni a Comitetului Mixt pentru Standarde de Măsurare COOMET și discutarea aspectelor legate de deciziile luate;

- progresul lucrărilor pe teme COOMET și actualizarea programului de lucru TC 1.5;

- prezentarea procesului de transformare a reprezentării incertitudinii în liniile SMS;

- actualizarea Regulamentului privind TC 1.5 ținând cont de Documentul COOMET D5: 2021 „Model de Regulament privind corpul structural al COOMET”;

- privind implementarea Acordului CIPM MRA;

- alegerea președintelui TC 1.5.

În cadrul întâlnirii a avut loc o discuție detaliată a implementării tuturor comparațiilor efectuate de TC 1.5, a fost efectuat un audit al Programului de lucru (inclusiv unele subiecte au fost excluse din Programul de comparare). O atenție deosebită a fost acordată micșorării termenilor comparațiilor COOMET și oportunității de a efectua mai multe comparații cheie ale COOMET în viitor.

De asemenea, a avut loc o discuție privind dezvoltarea unor metode standard de etalonare pentru diferite grupuri de instrumente de măsurare în cadrul TC 1.5 (ținând cont de paragraful 78 din Programul de dezvoltare COOMET pentru 2020 - 2022).

Au fost discutate posibilele modificări în structura TC - discuția va continua la următoarea ședință.

Membrii TC 1.5 au desemnat candidați pentru postul de Președinte TC 1.5 pentru perioada 2022-2026 - apoi Secretariatul COOMET va organiza votul electronic în conformitate cu cerințele documentului COOMET D5/2021.

Președinții TC-L EURAMET și TC-L APMP au informat reuniunea cu privire la statutul duratei în aceste RMO.

Următoarea întâlnire a TC 1.5 este programată pentru luna septembrie 2022.

 

Din partea RM a participat Dnul Alexandru Mîrza, Șef Laborator Mărimi Dimensionale.