Published: 24 May 2023

Vizită de lucru, ADV România

Vizită de lucru, ADV România

În scopul fortificării competențelor angajaților la aplicarea și implimentarea proiectelor de investiții în domeniul economiei naționale, a fost efectuată o vizită de lucru la sediul Fondației ”Alături de Voi” România (ADV) - organizaţie non-guvernamentală al cărei misiune este incluziunea persoanelor cu dizabilități și persoanelor din alte grupuri vulnerabile. https://alaturidevoi.ro/ 

În cadrul vizitei au fost identificate aspectele unei eventuale colaborări și au fost prezentate direcțiile de dezvoltare a acestei fundații – cele 7 produse create de ADV pentru o abordare intergrată în cadrul economiei sociale:
-    Clubul tinerilor - centrul de zi pentru copii și tineri din categorii defavorizate, inclusiv cu dizabilități.
-    Utildeco - servicii de arhivare și depozitare documente, producție echipamente de lucru si protecție, tipografie și servicii SSM.
-    JobDirect - servicii de evaluare, testare, consiliere, formare profesională, mediere și plasare pe piața muncii, respectiv job-coaching pentru menținerea locului de muncă.
-    WISE.travel - întreprinderea socială – tour operator în domeniul turismului.
-    Academia ADV - centru de resurse transfrontalier România – Republica Moldova, ce vizează dezvoltarea de competențe profesionale în domeniul economiei sociale/antreprenoriatului social, prin derularea de programe specifice de formare profesională.
-    Acceleratorul de intreprinderi sociale - administrator de grant pentru 42 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în România, 5 în Republica Moldova și 3 în Ucraina
-    OPYA – prăjitorie de cafea
-    AFIN – creditarea și dezvoltarea intreprinderilor sociale.

ADV s-au arătat deschiși spre o continuă cooperare și disponibilitate de a acorda suport și mentorat, reeșind din experiența vastă, de circa 21 ani în acest domeniu, pentru sporirea capacităților angajaților de scriere, aplicare și toate aspectele ce țin de implentarea proiectelor acceptate spre finanțare.