Published: 29 May 2023

Masă rotundă - posibilitatea etalonări debitmetrelor volumetrice

Masă rotundă -  posibilitatea etalonări debitmetrelor volumetrice

INM, mereu este la datorie pentru a identifica metodelor de soluționare a problemelor cu care se confruntă agenții economici.

 Astfel, în cadrul unei întâlniri dintre reprezentanții INM și Centrul național de Acreditare MOLDAC cu agentul economic, au fost abordate subiecte ce vizează posibilitatea etalonări debitmetrelor volumetrice de către INM, utilizând ca lichid de lucru produsele petroliere. Acesta constă în posibilitatea etalonări debitmetrelor volumetrice de către INM utilizând ca lichid de lucrul produsele petroliere.

Până la moment, INM nu a avut asemenea solicitare. Agentul economic a explicat necesitatea serviciului dat, principiul de funcționare și caracteristicele metrologice.
Astfel, am analizat posibilitatea efectuării măsurărilor iar agentul economic asumându-și responsabilitatea identificării locului ude pot fi realizate măsurările date cu toată logistica și identificarea numărului de debitmetre. 

După analiza datelor primite de la agentul economic, vom identifica etaloanele și vom stabili procedura de măsurare, pentru o bună soluționare a problemei abordate!