Published: 15 September 2023

Cursuri de instruire - Verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu NML 3-08:2017

Cursuri de instruire - Verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu NML 3-08:2017

În perioada 05.09.2023 - 14.09.2023, în incinta INM s-a desfășurat cursul de instruire cu tematica: ,,Verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu NML 3-08:2017''.

Participanți la instruiri: laboratoare de verificări metrologice cointeresate.
Scopul instruirii:
-    Participanți la curs au fost instruiți atât teoretic cât și practic asupra modului de manipulare cu contoarele de apă, traductoarelor de debit și instalațiilor debitmetrice etalon; 
-    S-au efectuat exerciți practice, la verificarea metrologică a contoarele de apă și s-au determinat erorile relative a contoare de apă, făcând cunoștință cu diferite tipuri de contoare bazate pe diverse principi de funcționare. 

Totodată, au fost discutate și explicate întrebările parvenite de la participanți, referitor la verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu documentul normativ.

 În acest context, mulțumim mentorilor din cadrul Institutul Național de Metrologie - Tudor Popa - specialist principal DML și Grușca Victor - șef LDV și nu în ultimul rând, participanților din cadrul laboratoarelor de verificări metrologice!