Published: 30 January 2024

Cursuri de instruire_INM

Cursuri de instruire_INM

În perioada 22-29 ianuarie 2024, în incinta Institutului Național de Metrologie (INM) s-a desfășurat cursul de instruire cu tematica:
- Legislația națională în domeniul metrologiei;
- Contoare de energie electrică cu indicele de clasă A, B şi C. Procedura de verificare metrologică;
- Contoare de energie electrică. Procedura de verificare metrologică;
- Transformatoare pentru măsurare de curent. Cerințe tehnice şi metrologice. Procedura de verificare metrologică.

Lectori: 

Participanți la curs: reprezentanții din cadrul laboratoarelor de verificări metrologie acreditate: Testare Contor SRL și Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare ÎS.

Importanța: 
Verificarea metrologică a contoarelor de energie electrică și transformatoarelor de curent  este crucială pentru asigurarea exactității măsurărilor. Aceasta contribuie la facturarea corectă a consumului de energie, promovând transparența și echitatea în distribuția și utilizarea eficientă a resurselor energetice. De asemenea, ajută la prevenirea pierderilor și la menținerea unui sistem energetic fiabil.