Published: 28 August 2023

Cursuri de instruire

Cursuri de instruire

În perioada 23 - 25 august 2023, în incinta Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), s-au desfășurat cursurile de instruire cu tematica:

- Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17065:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică produse, procese şi servicii”.

- Formarea  auditorilor  interni  în  conformitate  cu SM EN  ISO  19011:2018 ,,Ghid  pentru auditarea  sistemelor de  management”  pentru  auditarea  Sistemului  de  Management implementat  conform  SM  EN  ISO/CEI  17065:2013”.
Scopul participării: Formarea aprofundată a expertului din cadrul OCpr-INM în domeniul evaluării conformității produselor.
Participant: Ghennadii BERGHII - Expert din cadrul OCpr-INM.