Noutăți
21 September 2023
Cea de-a 2-a ședință a Comitetului de Conducere PTB
Ieri, 20 septembrie 2023, a avut loc cea de-a 2-a Ședință a Comitetului de Conducere (în format virtual), în contextul proiectului PTB ,, Quality standards for Incrased Trade in the Eastem Partenership Countries". Participanți: -    Reprezentanți ai Institutul Națio...
15 September 2023
Cursuri de instruire - Verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu NML 3-08:2017
În perioada 05.09.2023 - 14.09.2023, în incinta INM s-a desfășurat cursul de instruire cu tematica: ,,Verificarea metrologică a contoarelor de apă în conformitate cu NML 3-08:2017''. Participanți la instruiri: laboratoare de verificări metrologice cointeresate. ...
13 September 2023
Cursuri de instruire
În perioada 14.08.2023 – 01.09.2023, în incinta INM a avut loc cursul de instruire cu tematica “Calibration Standard Platinum Resistance Thermometers in Fixed Points" la care a participat colegul de la Institutul Național de Metrologie din Uzbekistan, Bekhruz Yusupov....
12 September 2023
Vizită de lucru la Vinča Institute of Nuclear Sciences din Belgrad, Serbia
În perioada 04-08 septembrie 2023, reprezentanții INM, Siarhei SAROKA - șef LRI și Efimia LUCHIAN - ingineră coordonatoare LRI, au participat în cadrul unei vizite tehnice desfășurată în contextul proiectului de cercetare EURAMET 22NRM07 GuideRadPRO...
06 September 2023
Vizita reprezentantului ,,Emsil Group'' - Oradea, România
Institutul Național de Metrologie a avut marea plăcere să găzduiască vizita de lucru a  inginerei  Mihaela – Steluța Hilma , șef laborator.  ,,Emsil Group'' oferă clienților săi un pachet cuprinzător de activități și servicii. La moment, sunt activi în 3...
30 August 2023
Vizită de lucru la Institutul Național de Metrologie din Cehia
Pentru asigurarea trasabilității metrologice a Bazei Naționale de Etaloane (BNE), anual, conform PA, echipamentele etalon sunt transportate la etalonare peste hotarele tării. Astfel, în perioada 21.08.2023 – 25.08.2023 reprezentanții INM, Victor ILIEȘ (Laboratorul Presiuni și Forțe...
28 August 2023
Cursuri de instruire
În perioada 23 - 25 august 2023, în incinta Centrului Național de Acreditare (MOLDAC), s-au desfășurat cursurile de instruire cu tematica: - Aplicarea cerințelor standardului SM EN ISO/CEI  17065:2013 „Evaluarea conformității. Cerințe pentru organisme care certifică prod...
31 July 2023
Atelier de lucru ,,Organizarea serviciilor de îngrijire a copiilor la locul de muncă. Exemple de ...
Întrucît INM susține implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova, precum ODD4; ODD5; și ODD8 - la data de 27.07.2023, reprezentantele INM (Lucia Maxian și Lidia Bîrsî) au participat în cadrul unui Atelierul de lucru cu ...
27 July 2023
Vizită de lucru a reprezentanților companiei Polimaster Europe UAB
În perioada 24 - 25 iulie 2023, în cadrul Laboratorului Radiații Ionizante al INM a avut loc vizita de lucru a reprezentanților companiei lituaniene de producere a mijloacelor de măsurare în domeniul radiațiilor ionizante - POLIMASTER. Vizita de lucru a fost consacrată proces...
24 July 2023
Cursuri de instruire ,,Business in Digital Age”
În contextul promovării și implimentării obiectivelor de dezvoltare: -    ODD 5 “Digitalizarea serviciilor publice”  -    ODD 18 “Crearea Institutului Național pentru Educație” Reprezentantul INM, Andreea HACINA, ingineră ...
2 3 4 5 6