Laboratorul „Mărimi dimensionale”


Laboratorul ”Mărimi dimensionale”, administrează – preia, conservează și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante unitatea de măsură a lungimii, care este vital importantă pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a. 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
  • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
  • Participarea la efectuarea intercomparărilor internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
  • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Dezvoltarea procedurilor de etalonare bazate pe cele mai bune practici internaţionale.

Brăgută Alexandru - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 119

E-mail: dimensionale@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

ETN 06-15 Etalonul național al unității de măsură a lungimii de la 0 pînă la 20 m

Etalonul de referință al unităţii de măsură a lungimii de la 0 pînă la 1100 mm

Etalonul de referinţă al unităţii de măsură a rugozității

Etalonul de referinţă al unităţii de măsură a unghiului

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Mărimi Dimensionale” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Activitatea laboratorului este orientată spre efectuarea etalonărilor mijloacelor de măsurare asigurând incertitudinea de măsurare conform capabilităţilor de măsurare indicate în tabelele ce urmează:

Tabelul 1. Domeniile de etalonare acreditate de către MOLDAC

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Panglici și rulete de măsurat lungimi

0 ÷ 20 m

0,18 mm +  7,6 · L · 10-6

m

Rigle

0 ÷ 4000 mm

0,06 mm

m

Cale plan paralele

0,5mm ÷ 100 mm

Q[50; 0,84L] nm, L în mm

m

Micrometre digitale v.d 0,001

0 ÷ 500 mm

1,3µm

m

 

Micrometre mecanice

v.d. 0,001

v.d. 0,01

 

1,3µm

2,6µm

Șublere digitale v.d 0,01

0 ÷ 500 mm

9,4 µm

m

Șublere mecanice

v.d. 0,02

v.d. 0,05

v.d. 0,1

 

13,7 µm

30,0 µm

60,0 µm

 

    Tabelul 2. Domeniile de etalonare în baza declaraţiei pe propria răspundere

Echipamente

Domeniu de măsurare

Incertitudine

Unitate

Tije metrice

0 ÷ 4500 mm

0,4 mm

m

Comparatoare cu cadran

v.d. 0,1 mm

v.d. 0,001 mm

v.d. 0,002 mm

0 ÷ 10 mm

 

8,0 µm

0,8 µm

0,8 µm

m

Raportoare

Exterior

Interior

 

0 ÷ 360°

0 ÷ 180°

rad

Măsuri de rugozitate

Ra

Rz

 

0,01 ÷ 10 µm

0,01 ÷ 50 µm

 

0,054 µm

0,084 µm

m

Plăci//Mese de control

Δ± 1,5 mm

3 µm

m

Calibre netede de tip inel

20 ÷ 150 mm

0,9 µm

m

Roți de măsurat lungimi

0 ÷ 9999,9 m

0,03%

m

Șosea etalon

0 ÷ 3000 m

0,8 m

m

Etalonările efectuate în cadrul laboratorului sunt efectuate conform cerințelor SM EN ISO/IEC 17025:2018. Laboratorul oferă instruiri, accentul cărora fiind efectuarea corectă a măsurărilor şi determinarea valorilor convenţionale a acestora prin aplicarea factorilor de corecţie şi utilizarea incertitudinii de măsurare, precum și schimbul de experiență prin stagiu. Instruirile sunt prestate pe toate subdomeniile Laboratorului „Mărimi Dimensionale”. 

 

 

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a lungimiiPublicat: 03.05.2019