Laboratorul „Mase și mărimi derivate”Laboratorul Mase și mărimi derivate administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante următoarele unități de măsură: masa, presiunea, forța şi duritatea.

Unitățile de măsură specificate sunt vital importante pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a.


 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

 • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
 • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
 • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
 • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
 • Participarea la intercomparări internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
 • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
 • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
 • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

Alexei Pianîh - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 139

E-mail: mase@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Laboratorul deţine 2 etaloane naţionale declarate şi îşi propune să dezvolte încă 2 etaloane:

Etalonul National al unității de măsură a masei (ETN 09-15) și etaloane de referință în domeniul mase:

                               Set de greutăţi etalon (1mg – 500mg)E1                                                                     Set de greutăţi etalon (1g – 500g)E1

 

Set de greutăţi etalon (1g – 500g)E1 și greutate etalon 10 kg E1

               Greutăţi etalon 1 kg E2                Greutăţi etalon 1 - 5 kg E2                   Greutăţi etalon 10 kg E2

 

 

Comparator de masă manual CCE 6 Max = 6,1 g, d = 0,1 μg     Comparator de masă manual CCE 66 Max = 61 g, d = 1 μg

 

        Comparator de masă automat                                         Comparator de masă manual CCE 40K3 Max = 41 kg, d = 2 mg 
CCE10000S-L Max = 10,05 kg, d = 0,1 mg

 

 

 

Susceptometru YSZ01C Max = 50 kg, d = 10 μg          Stație climatică de înaltă exactitate Exactitatea T = 0,1˚C H = 2 %

Etalonul National al unității de măsură a presiunii (ETN 13-17) și etaloane de referință în domeniul presiuni:

Incertitudinea de măsurare: 0,2 Pa +30 ppm                                           Incertitudinea de măsurare:2 Pa +35 ppm
          Diapazonul de măsurare                                                                             Diapazonul de măsurare 
- Presiunea absolută: 8 kPa – 350 kPa                                                       - Presiunea absolută:100 kPa – 7000 kPa
- Presiunea relativă: 7 kPa – 250 kPa                                                           - Presiunea relativă: 40 kPa – 7000 kPa 

 

 

                                 Incertitudinea de măsurare:0,01 %                                                             Diapazonul de măsurare
                                     Diapazonul de măsurare                                                                       - Temperatură (- 40÷+ 60)ºC
                        - Presiunea relativă: 200 kPa – 100000 kPa                                              - Presiune (50 ÷ 1100) kPa, (500 ÷1100) k     

     

                             Incertitudinea de măsurare:0,01 %                                            Incertitudinea de măsurare:0,01 %
                                    Diapazonul de măsurare                                                               Diapazonul de măsurare 
                       - Presiunea relativă: 200 kPa – 100000 kPa                                    - Presiunea relativă: 200 kPa – 1000 kPa

Etaloane de referință în domeniul forță:

                                Maşină de forţă etalon                                                                                            Dinamometre
                               Diapazonul de măsurare                                                                                    Diapazonul de măsurare 
                                      -(1,0 ÷ 50,0) kN                                                                                                 -0,01 N ÷ 50,0 kN


    

 

 

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Mase și mărimi derivate” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea lucrărilor ce ţin de următoarele mijloace de măsurare:

 • Domeniul mase
 • Domeniul presiune
 • Domeniul forţă
 • Domeniul volume mici

Etalonul

Mărimea

Metoda de măsurare

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 100 mg

0,001 ÷ 0,0017 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 g

0,0017 ÷ 0,004 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 g

0,004 ÷ 0,007 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

10 ÷ 100 g

0,007 ÷ 0,02 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 kg

0,02 ÷ 0,2 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 kg

0,2 ÷ 2,0 mg

Complex de măsurare a presiunii cu piston şi greutăți

kPa

Compararea directă

7 ÷ 350 kPa

 

30 ppm

Complex de măsurare a presiunii cu piston şi greutăți

kPa

Compararea directă

40 ÷ 7000 kPa

 

35 ppm

Manometru cu piston și greutăți

kPa

Compararea directă

2 ÷ 1000 bar

 

0,01 %

Manometru cu piston și greutăți diferențial

kPa

Compararea directă

2 ÷ 10 bar

 

0,01 %

Calibrator de presiune RMP4

kPa

Compararea directă

0 ÷ 350 kPa

 

0,008 %

Dinamometru

kN

Compararea directă

1 ÷ 500 kN

 

0,12 %

Măsurătoare de volum, inclusiv dozatoare de volum

ml

Compararea indirectă

0,1 μl ÷ 2000 ml

0,002 µl

Scheme de trasabilitate
Schema de trasabilitate a unității de măsură a presiuniiPublicat: 03.05.2019