Laboratorul „Mase și volume mici”


Laboratorul Mase și Volume Mici administrează – preia, conservă și transmite prin intermediul echipamentelor sale performante unitatea de măsură a masei precum și unitateade măsură derivată a volumului.

 

Unitățile de măsură specificate sunt vital importante pentru industria grea, alimentară, chimică, ușoară, medicină, textilă ș.a.

 

Obiectivele de bază ale laboratorului sunt:

  • Asigurarea uniformităţii, exactităţii şi trasabilităţii măsurărilor în domeniu pe teritoriul Republicii Moldova.
  • Gestionarea, menţinerea, păstrarea, conservarea şi mentenanţa etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi utilajului din dotarea laboratorului.
  • Cercetarea etaloanelor naționale și de referință din dotarea laboratorului.
  • Păstrarea, reproducerea şi diseminarea unităţilor de măsură de la etaloanele naţionale şi de referinţă spre celelalte etaloane şi mijloace de măsurare conform schemelor de ierarhizare.
  • Participarea la intercomparări internaționale în scopul confirmării capabilităţilor de măsurare ale laboratorului.
  • Efectuarea măsurărilor de înaltă precizie.
  • Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a sistemului de management al calităţii în laborator.
  • Elaborarea și dezvoltarea procedurilor de etalonare necesare pentru asigurarea necesităților agenților economici de trasabilitate a unităților de măsură.

Ana Rusu - Șef laborator

Tel: (373 22) 903 139

E-mail: mase@inm.gov.md

Etaloane Naționale și de referință

Laboratorul deţine 2 etaloane naţionale declarate şi îşi propune să dezvolte încă 2 etaloane:

Etalonul National al unității de măsură a masei (ETN 09-15) și etaloane de referință în domeniul mase:

                               Set de greutăţi etalon (1mg – 500mg)E1                                                                     Set de greutăţi etalon (1g – 500g)E1

 

Set de greutăţi etalon (1g – 500g)E1 și greutate etalon 10 kg E1

               Greutăţi etalon 1 kg E2                Greutăţi etalon 1 - 5 kg E2                   Greutăţi etalon 10 kg E2

 

 

Comparator de masă manual CCE 6 Max = 6,1 g, d = 0,1 μg     Comparator de masă manual CCE 66 Max = 61 g, d = 1 μg

 

        Comparator de masă automat                                         Comparator de masă manual CCE 40K3 Max = 41 kg, d = 2 mg 
CCE10000S-L Max = 10,05 kg, d = 0,1 mg

 

 

 

Susceptometru YSZ01C Max = 50 kg, d = 10 μg          Stație climatică de înaltă exactitate Exactitatea T = 0,1˚C H = 2 %

Capabilități de măsurare și servicii

Laboratorul „Mase și mărimi derivate” oferă o gamă variată de servicii către consumator. Accentul în activitatea sa se orientează spre efectuarea lucrărilor ce ţin de următoarele mijloace de măsurare:

  • Domeniul mase
  • Domeniul volume mici

Etalonul

Mărimea

Metoda de măsurare

Domeniul de etalonare

Incertitudinea de măsurare

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 100 mg

0,001 ÷ 0,0017 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 g

0,0017 ÷ 0,004 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 g

0,004 ÷ 0,007 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

10 ÷ 100 g

0,007 ÷ 0,02 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

0,1 ÷ 1 kg

0,02 ÷ 0,2 mg

Greutăţi etalon

kg

Compararea în aer

1 ÷ 10 kg

0,2 ÷ 2,0 mg

Măsurătoare de volum, inclusiv dozatoare de volum

ml

Compararea indirectă

0,1 μl ÷ 2000 ml

0,002 µl